torsdag 24 maj 2012

Utvärdering av projektet "Att skriva sig till läsning i förskoleklass"


Nu har arbetet i våra tre förskoleklasser pågått i snart ett läsår och vi kan se tillbaka på ett lärorikt år. Det har varit mycket positivt och både barn och pedagoger har utvecklats mycket. Barnen tycker att det är roligt och de har startat sin skriv och läsutveckling. Pedagogerna säger att hade de inte haft datorerna så hade de inte arbetat så mycket med att skriva och skapa texter. De har haft stor hjälp av Vital och talande tangentbord när de har skrivit, men nu tycker flera av barnen att de kan, de kan bokstäverna och kan skriva. Härlig känsla när man känner att man kan! Och alla kan, för de har bokstäverna framför sig på tangentbordet så alla kan skriva en text.
Pedgogerna tycker också att de har lärt sig mycket. Vid uppstarten valde vi medvetet att inte ge dem några direkta mål utan de skulle utgå från projektets syfte och sen anpassa projektet till sin vanliga verksamhet. Vid uppstarten var pedagogerna på en inspirationsföreläsning där två pedagoger från åk 1 berättade hur de hade jobbat plus att de fick tips på länkar på nätet där de kunde gå in och läsa.
Från början kände de sig lite osäkra och visste inte riktigt vad de skulle göra men med hjälp av handledning och hjälp av varandra har de utvecklats och arbetet har blivit till tre olika men ändå lika projekt. Alla har haft skriv och läsutveckling som grund men för övrigt har har de haft lite olika inriktningar. En förskoleklass har arbetat med utgångspunkt av Bornholmsmodellen, en utifrån olika tema och en i olika skrivprojekt. De känner sig nu trygga med sättet att arbeta och hoppas nu att de får möjlighet att fortsätta med arbetssättet till hösten då de får nya förskolebarn.
När de har haft utvecklingssamtal har föräldrarna varit mycket positiva till projektet och tyckt att deras barn har lärt sig mycket. De som har äldre barn har kunnat jämföra och tycker sig se skillnad på barnens skriv och läsutveckling.

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar