torsdag 10 juni 2010

Ny Medie- och IT-policy

Ett förändrat arbetssätt i nya Medie- och IT-policyn!


Att utrusta alla klassrum med projektorer och högtalare var inte svårt.
Att köpa in datorer till alla elever och lärare är inte svårt.
Att koppla upp sig mot internet överallt är inte svårt.
Att skapa en funktionell organisation för kompetensutveckling var inte svårt.

Vad är det då som är så svårt med att förändra arbetssättet i skolan? Jo ...
Lärarna och rektorerna måste på ”banan”. Dom måste bli motiverade att förändra sitt sätt att undervisa. Byta den trygga vardagen mot ”kvicksanden” som IT tros innebära. Modern teknik möjliggör en modern pedgogik. Vi måste tänka utanför klassrummets fyra väggar.
I Kungälv återstår den spännande utmaningen att få med lärare och rektorer på denna nya resa.
Vår nya Medie- och IT-policy för de kommande tre åren skall hjälpa oss med det. Den beskriver inte i detalj vad vi skall göra, hur vi skall göra eller när. Den pekar i stället på några grundförutsättningar så som Fronter, IT-guider och IT-pedagoger. Under våren har en enkät gjorts där alla pedagoger fått svara på frågor om hur de använder lärplattformen och IT-klassrummen, två viktiga hörnstenar i den nya pedagogiken. Fronter kommer också att vara ett stort administrativt stöd för exempelvis frånvarohanteringen och IUP-arbetet. Utifrån svaren skall EnIT handleda pedagogerna på enheterna framöver.

EnIT kommer att under hela hösten satsa på att stötta lärarna i tre klasser på Thorildskolan och Ytterbyskolan i arbetet med varsin dator. Vi hoppas också att den stora satsningen på varsin på gymnasiet blir av. Upphandlingen som gjorts av GR är klar men har i de delar som berör oss överklagats och nu väntar vi med spänning.

En sak är klar – jobb kommer inte att saknas för gruppen.

Kontakt: magnus.kvist@kungalv.se

torsdag 3 juni 2010

Varsin dator

Under året har vi arbetat kring konceptet varsin dator. Våra tankar är att eleverna på gymnasiet och högstadiet ska få varsin dator. Gymnasieeleverna fr o m ht-10 och högstadiet fr o m Ht-11, förutom 3 högstadieklasser som kör pilot redan ht-10 där vi har möjlighet att utforma vår pedagogiska fortbildning innan alla klasser kopplas på och all personal ska fortbildas. Vi har under hösten och våren haft ca 350 notebooks av märket Acer Aspire One som en test av dator. Försöket har fallit väl ut och därför är det nu dags att gå skarpt. Vi har under våren varit runt i några kommuner/skolor som varit tidigt ute, Falkenberg, Munkebäcksgymnasiet i Göteborg samt Sambruks vårmöte i Sandviken. Det har varit nyttigt att få träffa andra IT-pedagoger och utbyta kunskaper då detta koncept ännu är ganska oprövat. Att arbeta med varsin dator är ett helt nytt grepp i pedagogiken och därför kommer det att krävas mycket av pedagogerna. Mycket av diskussionen har gått och går kring hur fortbildningen av pedagogerna ska gå till och i vilken omfattning. För eleverna kommer detta helt nya grepp förhoppningsvis att öka både deras motivationen och måluppfyllelse och göra lärandet mer lustfyllt.Kontakt: Peter.Borg@kungalv.se