onsdag 13 april 2011

Hans Renman på IT-mässa i Stenungsund

Hans Reman

Den 7:e mars var Hans Reman inbjuden som öppningstalare på IT-mässa i Stenungsund. Hans arbetar i dag som föreläsare kring förändringsarbete i skolan i ett digitalt samhälle. Han har tidigare varit med om att starta upp flera gymnasieskolor i Stockholm, däribland YBC i Nacka. Just nu arbetar han som ansvarig kring TÄNK OMs verksamhet. 
Hans pratade kring den ”röda hatten”,
  • vem tar vi inom skolan rygg på? 
  • Vem tar täten och leder oss in i en skola under förändring? 


Enligt Hans är det viktigt att det är tydligt vem vi ska följa och på skolan är det rektor som måste utgör den röda hatten, visionen på skolan bör vara en tydlig indikator och känd av alla på skolan. Det bör vara ett viktigt styr i vårt arbete. För att ett förändringsarbete ska bli lyckosamt är det viktigt med tydliga mål, utvärdera kontinuerligt och ha den "röda hatten" i sikte. De beslut vi tar inom skolan måste ta riktning mot "hatten" annars riskera vi att förlora riktningen. 

Hans har en egen blog som går att följa. 

Kontakt
Peter Borg
peter.borg@kungalv.se

fredag 8 april 2011

Pedagogiskt café, ett sätt att sprida goda exempel

Ute i våra skolor finns det många duktiga pedagoger som genom nyfikenhet och engagemang utvecklar sitt arbetssätt med hjälp av IT teknik. För att sprida dessa goda exempel kommer vi att ordna ett antal träffar där vi bjuder in pedagogerna som med en kort presentation och några exempel visar hur de arbetar. Detta för att inspirera sina kolleger men även för att få möjlighet att utveckla sina egna tankar genom att tex. svara på frågor och skapa dialog med andra pedagoger.
Dagens café handlade om Creaza, ett verktyg som vi har integrerat i vår lärplattform. Creaza innehåller 4 olika delar, ett där du skapar tecknade serier, ett för filmskapande, ett ljudprogram och en del för att göra mindmaps. Vi fick ta del av tre olika sätt att att använda verktyget.

Anna som är klasslärare i en 1:a var först och visade hur de hade använt de tecknade serierna för att skriva sig till läsning. Att använda serierna var en del i skrivutvecklingen. Hon berättade hur det varvades med högläsning, skrivande med penna på papper och med skapande verksamhet. Anna visade ett exempel på en elev som till en början tyckte att det var svårt att skriva ord och att komma igång med skrivandet. Med hjälp av bilder och Creazas tecknade serier kom eleven igång med både skrivandet och berättandet.

Som andra inspiratör hade vi Helen som är fritidspedagog. Hon berättade hur de använde Creaza i sitt sagotema. De hade börjat som man bör med att prata om hur en saga var uppbyggd men istället för att ta fram papper och penna så hade de gått direkt in och börjat att skapa sin story i programmet. Helen berättade att hon var själv nybörjare vad det gällde Creaza så hon gick bara igenom de enklaste grunderna när de startade upp men det dröjde inte länge innan eleverna var igång och hittade nya, egna lösningar hur de kunde skapa bilder. När eleverna sen visade sina bilder och läste sina sagor med hjälp av projektor så kunde ingen ta miste på hur stolta de var.
Till sist fick vi lyssna på Michael, högstadielärare, som visade hur han använt mindmap verktyget när han planerade ett arbetsområde i NO. Han visade hur han hade länkat till PowerPoint presentationer, uppgifter, webbsidor där eleverna kunde läsa fakta, filmklipp mm. Här kan eleverna på ett enkelt sätt få till sig det material som rör arbetsområdet på ett samlat och strukturerat sätt. Eftersom mindmapen ligger i vår lärplattform har eleverna tillgång till materialet när som helst de behöver det. En ovärderlig resurs för de elever som har behov att repetera lite extra. De elever som behöver stöd av talsyntes kan dessutom få texterna upplästa.


Stort tack till våra inspiratörer till ett lyckat café!Som avslutning passade vi på att bjuda in till vårt nästa pedagogiska café som vi tänker utforma som ett teachmeet. Det innebär att vem som helst som har en pedagogisk idé kan anmäla sig och få möjlighet att prata antingen 3min eller 7 min. Detta kommer att gå av stapeln den 5 maj klockan 16.30-18.00. Välkommen! Länk till anmälan kommer att publiceras i vår lärplattform.
Kontakt
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

Frontkommuner

Som systemansvarig för Fronter inser man snabbt att det är mycket som man måste behärska då det är många olika lagar och bestämmelser som styr våran verksamhet och att det inte är helt lätt att hålla koll på allt. Tidigare i våras så hade jag ett långt samtal med Morgan Holm från Jönköping angående detta och andra ting och då kom vi fram till att vi skulle bilda en grupp där vi kunde utbyta erfarenheter inom detta område.

Så den 23:e mars samlades representanter från 18 kommuner som alla kör Fronter som lärplattform. Med tanke på den korta framförhållningen och att vi spred detta mun till mun så var det i mina ögon en mycket stor uppslutning.

Dagen i Huskvarna bestod av ett förmiddagspass där vi diskuterade gruppens syfte och där olika kommuner visade på hur man jobbar med fronter. Stockholm stad visade på hur de är i första stadiet med att integrera live@edu i fronter och där man speciellt väntar på att office365 skall lämna betastadiet så att även det kan integreras i Fronter.

Vi bestämde bland annat att gruppens syfte skulle vara att:

  • Stötta varandra i processer (upphandling, juridik etc)
  • En stark grupp i kontakten med leverantören
Den andra punkten var en viktig del i det som vi diskuterade under eftermiddagen. Under de senaste 2 åren upplever vi att det har hänt alldeles för lite när det gäller saker som berör Sverige. Många långa listor skapade om önskade förändringar och buggrapportering. Genom att vi nu bildade gruppen och informerade Fronter om detta så har bara bildandet av gruppen lett till en betydande aktivitet från Fronters sida och där vi äntligen har fått till en dialogsituation igen. Bland annat ledde detta till ett nytt "IUP-möte" i Göteborg den 5 april där vi kunde framföra våra synpunkter på Fronter verktyg och där man nu äntligen har fått fritt ett utvecklingsteam för att slutföra fas 2 i verktygets utveckling.


Douglas Potter
EnIT
Kungälvs kommun