torsdag 11 november 2010

PIM upp 30% på tre dagar

Så har vi då klarat av ännu en vecka 44 med PIM på många skolors dagordning. Vi på EnIT sitter fortfarande i efterdyningarna och går igenom examinationsuppgifter, dag och natt känns det som. Det är dock ganska angenäma problem med tanke på den låga takt vi haft under fyra års tid. Under tre dagar, måndag till onsdag, ökade antalet PIM-3:or i Kungälv med 30%!
Kungälv var en av de 10 kommuner som var först med att hoppa på PIM 2006. Varför var det just vecka 44, år 2010 som det tog fart?


Som jag ser det var det flera samverkande faktorer:

 • Det är över nu! Kungälv har beslutat att avsluta sin PIM-examination till årsskiftet. Skolledarna har tydligt sagt att alla ska vara klara med nivå 3 innan dess.
   • Ledning! Skolchefen har satt IT som ett utvecklingsområde med kontinuerlig uppföljning.
     • Skolledarna! Alla skolledare ska examineras av Skolverket den 9/12 och till deras hjälp finns en ny Skolledar-PIM som Kungälvsrektorerna pilottestar.
      • Varsin dator! Gymnasiet fick sina datoreri början av det här läsåret och så 7-9 får sina till hösten 2011.
       • Facebook! Lärare är också människor och människor använder Facebook. Kan man använda Facebook klarar man det mesta med en dator, anser jag.
        • Smartphones! Nu går snart alla omkring med en Iphone eller Android i fickan. Man kollar mejlen, går till banken, webbsurfar, uppdaterar Facebook, följer andra på Twitter, använder gps-funktionen etc etc. Fler lärare blir alltså vana vid tekniska hjälpmedel.
         Det här är kanske inte de faktorer som jag önskar var de som gjorde att många lärare satte igång att utveckla sina praktiska mediakunskaper men man får väl ta vad man får! Nu händer det grejer i alla fall!
         Avslutar blogginlägget här för att snabbt kasta mig in i PIM och granska några flera examinationsuppgifter. Yiipee!

         Kontakt: Johan Busck
         johan.busck@kungalv.se

         torsdag 28 oktober 2010

         Kungälvselever testar gps-spelet Djeeo

         Under en förmiddag i slutet av oktober fick en klass i 9:an testa ett gps-spel som heter Djeeo. Spelet kommer från Danmark där ca 70 skolor använder konceptet. Testet i Kungälv initierades av Botaniska trädgården och Naturhistoriska muséet som undersöker alternativ för att utveckla sina verksamheter.


         Lagets rörelser visas i Google maps
         Hur fungerar det?
         Spelet går ut på att man i lag ska lösa ett antal uppgifter. Varje lag delas i två delar där den ena sitter vid en dator och den andra är utomhus och tar sig till olika punkter. Spelarna vid datorn ser sina kamraters rörelser på en satellitbild (Google maps) genom att utegruppen bär en gps som sänder information till datorn. De två lagdelarna kommunicerar via mobiltelefon styr de utegruppen till olika punkter runt om i närområdet. Vid varje punkt ska laget tillsammans lösa ett problem. Lagdelarna har tillgång till olika information, utegruppen i form av ett häfte de bär med sig och innegruppen via datorn. Tillsammans ska gruppen via mobiltelefon lösa uppgiften med hjälp av varandras information.

         Hur gick testet?
         I Kungälvstestet spelade eleverna först i 45 minuter och efter en kort paus bytte man roller i lagen och spelade sedan ytterligare 45 minuter. De fick under pausen chans att ändra sina strategier, t ex att lägga mer kraft på att lösa uppgifterna än att ta sig till alla punkter (8 st).
         Första delen innehöll uppgifter med t ex bilder på mönster och efter pausen var det uppgifter kring engelsk grammatik. I Danmark skapar lärare sina egna ”ämnespaket” som de olika skolorna kan dela med varandra. Det finns ganska många ämnespaket inom en mängd olika ämnen.
         Elevernas kommentarer var överlag mycket positiva och även om de upplevde vissa delar som svåra så tyckte de ändå att det var roligt.


         Vad tyckte då EnIT´s funktionär?
         Spelet är roligt och det finns givetvis en stor ”hipfaktor”. Spelet tränar förmågor som kommunikation, samarbete, argumentation och strategitänkande vilka alla är viktiga färdigheter. Engagemanget är mycket stort under hela speltiden och dessutom är de fysiskt aktiva under halva speltiden. (Under testet regnade det stundtals kraftigt men vi hörde inga klagomål om detta!)
         Utöver ovanstående ger innehållet i uppgifterna kunskaper inom olika ämnen, det finns många ämnespaket i Danmark som man kan använda med lite översättning.
         Eleverna fick en kort introduktion som kan utvecklas ytterligare så att eleverna är ännu mer förberedda när spelet börjar. Nu tog det ca 10-15 minuter innan alla var riktigt igång men eleverna lärde sig snabbt hur spelet är uppbyggt.

         Med tanke på priset, se nedan, är det kanske inget man satsar på i första taget.
         Det finns andra sätt att jobba med ny teknik och utomhuspedagogik och kommunikaktionen med mobiltelefoni kan kanske ifrågasättas. Har man dock resurserna och framförallt engagerade pedagoger som vill jobba med detta kan Djeeo göra undervisningen mer lustfylld och någonstans i slutändan ökad måluppfyllelse. De kommunikativa färdigheterna tränas men när det gäller ämneskunskaper gäller det att man utformar uppgifterna på ett bra sätt, content is king.


         Vad är då priset?
         I skolans värld handlar det om mycket pengar. En klassuppsättning (8 enheter) kostar 23000DKK. Utöver det behöver man sim-kort till gps:erna och man behöver täcka kostnader för mobiltelefonin.
         Det räcker med enkla telefoner och med avtal där man ringer gratis till en mobil så kan man få ned driftskostnaden rejält.
         Om flera skolor kan gå ihop och samarbeta kan man kanske finansiera inköp av en uppsättning.


         Kontakt:
         Johan Busck
         johan.busck@kungalv.se

         torsdag 14 oktober 2010

         Elever spelade dataspel, räddade miljön

         Vi hade besök av GRUL (Upplevelsebaserat lärande inom Göteborgsregionen) som genomförde ett antal elevtester på högstadier och gymnasiet i Kungälv. Spelet, Symbiocity, går ut på att utveckla en stad med 300 000 invånare som växer snabbt, den förväntas ha ökat till det dubbla inom 20 år. 
         Åtta problemområden inom trafik/transporter, energiförsörjning, avfallshantering och vattenrening ska lösas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Man spelar i 15 minuter och har en viss summa pengar att använda till att lösa de problem som staden står inför.
         Genom att hitta synergieffekter mellan t ex avfall och energi får man mycket för pengarna vilket ger bra resultat. 
         Slutresultatet beräknas sedan utifrån tre områden: Ekonomi, miljö och social utveckling.

         Spelet är på engelska och innehåller en del svåra ord men med en liten ordlista fungerar det ganska bra, även på högstadiet. Flera av eleverna är vana vid att spela spel på engelska och har en god förmåga att förstå vad orden betyder genom sammanhanget och olika grafiska symboler.

         Det är viktigt att man får tid till diskussion efteråt. Många av eleverna är mer motiverade att diskutera trängselskatt (congestion charges), biogasanläggningar och vattenrening än om de inte hade spelat spelet först. På köpet får de också med sig ett antal ganska svåra engelska ord.

         Symbiocity har tagits fram på uppdrag av regeringen för att användas vid marknadsföring av svensk grön teknologi. Testa spelet på http://www.symbiocity.org/ där ni kan läsa mer om svensk miljöteknik.
         (Bland annat att Kungälv har europas näst största solvärmeanläggning!)

         Kontakt:Johan Busck
         johan.busck@kungalv.se

         onsdag 6 oktober 2010

         IT-guider i ny satsning!

         I den nya Medie- och IT-policyn framhålls enheternas IT-guider som nyckelpersoner i utvecklingen av pedagogiken med stöd av IT och medier. Som ett led i denna satsning var 20 IT-guider i måndags på Fronters användarkonferens i Göteborg. För varje år som gått så har fokus flyttat från teknik till pedagogik. I samband med den ökade datoranvändningen, varsin dator, ökar betydelsen av Fronter och då som pedagogiskt redskap. Ett exempel på en lyckad integration i Fronter är Creaza. Ett webbaserat verktyg för bl.a. ljud- och bildredigering. Visningen på konferensen blev så uppskattad att vi direkt bokade in en visning med workshop på plats i Kungälv i december.

         Flera föreläsare beskrev hur man gjort i sin kommun eller på sin skola för att få igång Fronteranvändandet. I Kungälv har den största ökningen i höst varit på vårdnadshavarsidan samt av förklarliga skäl elever med varsin dator. En framgångsfaktor för att ytterligare öka kommunikationen mellan hem och skola är den snart färdiga målmodulen. En lyckad dag avslutades med en god middag. Nu laddar vi för nästa träff vilket är på Mötesplats Skola den 1 november på Svenska Mässan.

         Kontakt:
         Magnus Kvist, IT-samordnare
         magnus.kvist@kungalv.se

         torsdag 30 september 2010

         Förskolan letar ledtrådar med hjälp av en gps

         Det är förmiddag och ett strålande höstväder. En grupp 4-5 åringar är som vanligt på väg ut på gården utanför förskolan för att leka. Idag har de fått ett uppdrag, de skall hjälpas åt att hitta 4 ledtrådar och till sin hjälp har de fått låna en gps. Det är första gången de skall testa verktyget för att leta ledtrådar men när de fick frågan vad en gps är var det en liten kille som svarade: -Det är en slags karta, en sån har vi i bilen.
         Med några enkla instruktioner och förklaringar hur gps:en fungerar så ger de sig iväg. Alla är engagerade trots att det bara är en som får hålla gps:en. De känner sig hemma på gården så det gäller bara att koncentrera sig på att följa det rosa strecket på gps:en. Det tar inte lång tid innan de hittar den första ledtråden. – Här är den, här är den ropade alla i kör. Skatten består av en låda där det ligger en ledtråd, en loggbok och en penna. Den som höll i gps:en får hjälp att skriva datum och får sen själv skriva sitt namn i loggboken. Ledtråden får de ta med sig. Nu är det dags för nästa barn att ta hand om gps:en och leta efter ledtråd nummer 2.
         När alla hittat var sin ledtråd så samlas de och försöker lösa uppdraget. En bild på en björn, en spårvagn, en buss och ett foto från Naturhistoriska muséet. Meddelandet var att Björngruppen skall göra en utflykt med buss och spårvagn till Naturhistoriska muséet. Så spännande, vilken tur att vi hittade ledtrådarna!


         En ny dag, en ny grupp och en annan förskola. Även här är en grupp 4-5 åringar utvalda, för att leta skatter på gården.
         På den här förskolan jobbar de med matte och håller bl.a. på att lära sig de olika formerna. I deras cacher finns uppdrag där de skall räkna antal, leta former och träna matematiska begrepp. Alla uppdragen utförs med liv och lust.
         När alla skatterna är funna samlas alla på verandan för att gruppen skall berätta för de övriga kompisarna vad de har gjort och vad de har hittat. Alla är jättenyfikna och flera försäkrar sig om att de skall få vara med nästa gång. Självklart blir det snart ett nytt tillfälle att söka cacher. För att koppla aktiviteten till den dagliga verksamheten och hitta pedagogiska uppdrag finns det förmodligen inga gränser utan det är nog bara fantasin som kan sätta stopp.
         Kontakt Lisbeth Sedén

         fredag 17 september 2010

         Föräldramöte i en av klasserna där alla elever har fått varsin dator

         Eleverna i den aktuella klassen fick hämta ut sina datorer precis innan sommarlovet började. Det var många glada och förväntansfulla elever som tog emot sin dator då. Vi ser det som en stor fördel att de har haft möjlighet att bekanta sig med datorn under sommaren och att de nu känner sig bekväma att använda den. Nu har elever och pedagoger varit igång i tre veckor med sitt nya sätt att arbeta.

         Föräldramötet började med att pedagogerna startade sin digitala presentation och inledde med att säga att nu har även vi blivit datoriserade. Det märktes att de kände sig stolta och att de tyckte det var roligt. Som vanligt berättade de om vad som skulle hända under året och och hur det var i klassen. Hur är det nu i klassen? Jo, det är lugnare, eleverna jobbar på och tycker det är roligt. Pedagogerna uttrycker att det har öppnat sig en ny värld i resurser och arbetssätt som de kan använda.

         Ett verktyg som nämndes många gånger under mötet då det gällde information, arbetssätt och kommunikation var Fronter. Det var tydligt att lärplattformen blir en central del i arbetet med Varsin.

         Det har bara gått tre veckor sen det nya arbetssättet startade och det känns som det har hänt en hel del. Alla verkar vara nyfikna och tycker att det roligt. Pedagogerna har blivit mentorer och som de uttryckte det: Vi lär oss tillsammans med eleverna!


         Kontakt: Lisbeth Sedén

         lisbeth.seden@kungalv.se

         torsdag 2 september 2010

         Ett litet steg för EnIT…

         …men ett jättekliv  för Kungälvs skolor!
         Nu har det nya läsåret kommit igång och det har hänt en del sedan grodorna dansade runt midsommarstången. Kungälvs gymnasium, Mimers Hus, genomförde en upphandling under sommaren och nu får 1800 gymnasielever varsin dator. EnIT utbildade lärarna i kommunens lärplattform, Fronter,  under fyra förmiddagar veckan innan eleverna dök upp.
         Många lärare var under utbildningen entusiastiska och såg fram emot att kunna jobba med nya arbetssätt och lärplattformen kommer att vara navet i denna utveckling. Det blev en hel del praktisk arbete kring administrativa delar av lärarjobbbet som till exempel inlämningsmappar och plagiatkontroll men mitt i allt detta hörde vi samtal mellan lärare om en ”ny” pedagogik. 
          ” Då skulle vi ju kunna….” och ”…och då kan vi enkelt dela vårt arbete med varandra” var uttryck som dök upp, framförallt de två sista dagarna på utbildningen. Detta var otroligt inspirerande för oss som länge jobbat med att försöka inspirera pedagoger att använda sig av IT i undervisningen.

         Titeln på det här inlägget är lite missvisande för det är ett ganska stort steg för oss IT-pedagoger på EnIT också men jag menar att det är inte ett lika stort steg som för de pedagoger som nu ska ”lära om”.

         Vi startar också läsåret med att utrusta tre klasser i så 9 med varsin dator (rosa!) i ett pilotprojekt som ska ge oss värdefulla erfarenheter inför nästa läsår då målsättningen är att alla elever i så 6-9 ska få varsin dator. Under en eftermiddag första veckan efter sommarlovet träffade de inblandade lärarna Martin Tallvid som är doktorand på Göteborgs universitet och som följer Falkenbergs satsning på varsin dator. Han gav oss en bra inblick i vad som hänt i Falkenberg sen  de delade ut datorer till eleverna och vad lärarna där tycker är fördelarna och nackdelarna med datorer i klassrummet. Det var många fördelar och få nackdelar. När 97% av eleverna i Falkenberg tycker det är roligare i skolan nu känns det som om det är något vi vill prova.

         Vi drar också igång ett nytt projekt med GPS i förskolan. Fyra förskolor har nappat på idéen och EnIT kommer att handleda förskollärare i att geocacha med 5-åringar, mycket spännande.

         Mobilt lärande har vi jobbat med ett tag och kommer utveckla våra metoder med gps och mobiler i matematikundervisningen och hoppas kunna sprida detta till fler lärare och även till andra ämnen.

         Sen har vi ju Skoldatateket, nya PIMLab, IUP i Fronter, skriva sig till läsning, mm så vi har ett fullmatat och spännande läsår franför oss. Vår målsättning är att publicera ett inlägg per vecka så att ni kan följa oss på vägen.

         Välkommen till EnIT läsåret 2010/2011!

         Kontakt: 
         Johan Busck
         johan.busck@kungalv.se

         torsdag 10 juni 2010

         Ny Medie- och IT-policy

         Ett förändrat arbetssätt i nya Medie- och IT-policyn!


         Att utrusta alla klassrum med projektorer och högtalare var inte svårt.
         Att köpa in datorer till alla elever och lärare är inte svårt.
         Att koppla upp sig mot internet överallt är inte svårt.
         Att skapa en funktionell organisation för kompetensutveckling var inte svårt.

         Vad är det då som är så svårt med att förändra arbetssättet i skolan? Jo ...
         Lärarna och rektorerna måste på ”banan”. Dom måste bli motiverade att förändra sitt sätt att undervisa. Byta den trygga vardagen mot ”kvicksanden” som IT tros innebära. Modern teknik möjliggör en modern pedgogik. Vi måste tänka utanför klassrummets fyra väggar.
         I Kungälv återstår den spännande utmaningen att få med lärare och rektorer på denna nya resa.
         Vår nya Medie- och IT-policy för de kommande tre åren skall hjälpa oss med det. Den beskriver inte i detalj vad vi skall göra, hur vi skall göra eller när. Den pekar i stället på några grundförutsättningar så som Fronter, IT-guider och IT-pedagoger. Under våren har en enkät gjorts där alla pedagoger fått svara på frågor om hur de använder lärplattformen och IT-klassrummen, två viktiga hörnstenar i den nya pedagogiken. Fronter kommer också att vara ett stort administrativt stöd för exempelvis frånvarohanteringen och IUP-arbetet. Utifrån svaren skall EnIT handleda pedagogerna på enheterna framöver.

         EnIT kommer att under hela hösten satsa på att stötta lärarna i tre klasser på Thorildskolan och Ytterbyskolan i arbetet med varsin dator. Vi hoppas också att den stora satsningen på varsin på gymnasiet blir av. Upphandlingen som gjorts av GR är klar men har i de delar som berör oss överklagats och nu väntar vi med spänning.

         En sak är klar – jobb kommer inte att saknas för gruppen.

         Kontakt: magnus.kvist@kungalv.se

         torsdag 3 juni 2010

         Varsin dator

         Under året har vi arbetat kring konceptet varsin dator. Våra tankar är att eleverna på gymnasiet och högstadiet ska få varsin dator. Gymnasieeleverna fr o m ht-10 och högstadiet fr o m Ht-11, förutom 3 högstadieklasser som kör pilot redan ht-10 där vi har möjlighet att utforma vår pedagogiska fortbildning innan alla klasser kopplas på och all personal ska fortbildas. Vi har under hösten och våren haft ca 350 notebooks av märket Acer Aspire One som en test av dator. Försöket har fallit väl ut och därför är det nu dags att gå skarpt. Vi har under våren varit runt i några kommuner/skolor som varit tidigt ute, Falkenberg, Munkebäcksgymnasiet i Göteborg samt Sambruks vårmöte i Sandviken. Det har varit nyttigt att få träffa andra IT-pedagoger och utbyta kunskaper då detta koncept ännu är ganska oprövat. Att arbeta med varsin dator är ett helt nytt grepp i pedagogiken och därför kommer det att krävas mycket av pedagogerna. Mycket av diskussionen har gått och går kring hur fortbildningen av pedagogerna ska gå till och i vilken omfattning. För eleverna kommer detta helt nya grepp förhoppningsvis att öka både deras motivationen och måluppfyllelse och göra lärandet mer lustfyllt.         Kontakt: Peter.Borg@kungalv.se

         torsdag 27 maj 2010

         Föräldrainformation i videoformat

         Thorildskolan i Kungälv har sedan ungefär ett år tillbaka producerat videoklipp som komplement till den textinformation som skickas ut till föräldrarna. Klippen bäddas in i kommunens lärplattform (Fronter) och finns då tillgänglig på samma plats som informationen i textformat.
         För att underlätta för föräldrar som inte kan svenska så bra spelar skolan in videoklipp både på kurdiska och arabiska.

         Idéen till Videonytt kom från en av skolans lärare som ungefär en gång i månaden spelar in rektorn med en enkel videokamera. Videoklippen har lagts in i Fronter och alltså bara kunnats se av de som har tillgång, men från och med maj 2010 läggs klippen ut på YouTube och är därmed öppna för alla.
         Ann Ryström, rektor, berättar om satsningen:
         ”- Det känns mer personligt att informera via video, de får ett ansikte att koppla ihop informationen med. Dessutom får man med betoningar som inte går att förmedla i textform.
         Det är också ett nytt grepp för att nå de föräldrar som inte behärskar språket så bra, detta är en grupp som inte alltid är så lätt att nå.
         Vi lägger inte så mycket tid på detta, inga avancerade produktioner. Om vi gjort det tror jag att det finns en risk att vi inte hade kunnat få rutin på det. Det tror jag är bra att tänka på om man vill starta något liknande”
         Föräldrar har kunnat kommentera i ett diskussionsforum och här är några synpunkter:

         ”när jag fick se "videonytt" vilken grej! Är ny förälder på skolan och har aldrig sett detta innan på någon skola.  fem stjärnor av fem möjliga”

         ”HEJ vill bara tala om att videonytt är toppen bra för oss föräldrar”


         Länkar till videonytt:
         http://www.youtube.com/watch?v=AfbU_60u0lo
         http://www.youtube.com/watch?v=S60ugBAxs3c (Kurdiska)

         Kontakt:

         tisdag 18 maj 2010

         Skriv och läsprojekt på Fontinskolan i Kungälv

         Under hösttermien 2009 ville vi starta ett skriv och läsprojekt där datorn
         används. Jessica och Helena på Fontinskolan blev tillfrågade och nappade direkt. Med 5 extra datorer, möjlighet att skriva ut i klassrummet och handledning av EnIT satte de igång. Läs om deras erfarenheter nu efter att ha jobbat snart två terminer.

         Vi fick en förfrågan om vi ville ha gamla datorer till en nystartad 1:a på Fontinskolan.
         Vi fick fria händer att använda dessa i undervisningen.
         I september kom Arne Trageton till Ale och vi var där och lyssnade på honom.
         Detta väckte tankar och idéer hos oss om hur vi skulle vilja arbeta med datorer som hjälpmedel.
         Vi såg det som en utmaning att:
         • locka till läs-och skrivintresse med hjälp av datorn.
         • fånga fler elever i olika språkutvecklingsstadier.
         • hitta ett gemensamt forum för pojkar och flickor, där finmotorik inte fick stoppa elevernas skrivglädje och fantasi.
         Vi möblerade om i klassrummet efter våra förutsättningar och ordnade ”datavrår” med ståskrivplatser. Där barnen kunde stå 2 och 2 och arbeta, men vi märkte ganska snart att barnen blev trötta och gav upp.
         Vi möblerade om igen så att de satt i grupper och arbetade. Resultatet blev att texterna blev längre och mer innehållsrika, de orkade jobba längre.

         Tanken var att eleverna skulle hjälpas åt, samtala fram texten, stötta och lyfta varandra i skrivandet. Vi har inte gått in och rättat texter utan främst arbetat med att eleverna skall våga och känna glädje i sitt skrivande. Vi har endast hjälpt de elever att stava som har bett om stavningshjälp.
         Eleverna har skrivit om olika teman, studiebesök, böcker och teaterbesök.
         De har även skrivit egna berättelser som de målat bilder till.

         Varför skall vi använda datorn i läs och skrivutvecklingen?
         • att kunna fånga barnens intresse i att vilja och våga berätta och förmedla sina kunskaper.
         • att inte den finmotoriska utvecklingen skall vara ett hinder i skriv och läsutvecklingen.

         En tanke som väckts under arbetets gång
         Det hade varit en fördel om arbetet med datorer hade startat redan i förskolan.
         Anledningen är att många elever redan i åk1 har kommit så långt i sin läs och skrivutveckling att de vill skriva ”rätt” redan från början vilket hindrade vissa.
         Jessica och Helena

         Med bakgrund av Jessicas och Helenas erfarenheter kommer kommunens Läs och Skrivprojekt starta med liknande arbetssätt i två förskoleklasser vid höstterminens början. Dessutom kommer Fontinskolan utöka sitt arbete med ytterligare två 1:or till hösten.
         Kontakt: lisbeth.seden@kungalv.se

         torsdag 29 april 2010

         Lyckat bluetoothtest

         Vi har tidigare här i bloggen skrivit om att vi var på väg att testa en smidigare överföring av filer till elevernas mobiltelefoner. Filerna är matematikuppgifter i Javaformat som vi skapat på Mobilestudy.org. Tidigare har vi fört över filerna till en telefon i taget vilket varit både krångligt och tidsödande.
         För en tid sedan köpte vi en Bluetoothserver som kan skicka ut filer till många enheter samtidigt. Efter en del trixande med inställningar var det äntligen dags för ett första fullskaletest med en klass. Glädjande nog gick det över förväntan. På ungefär sju minuter hade 16 av 20 elever som hade mobil med sig fått in alla uppgifter i sina telefoner och nu ska vi identifiera vilka modeller som inte lyckades ta emot filerna. Vi vet sedan tidigare att Samsung använder en egen Java-version som har ställt till det för oss tidigare.


         Eleverna vi testade på hade inte tidigare fått Javafiler men alla lyckades utan instruktioner av oss ta emot, spara och installera programmen.


         Kontakt: Johan.Busck@kungalv.se

         onsdag 21 april 2010

         EnIT skapar mobilfunktion

         Vi har skapat ett lager till applikationen Layar som är en gratis applikation till Iphone och Android. Lagret innehåller ett 50-tal  gamla bilder över Kungälv, från 1890-talet fram till 1960-talet. Ett syftet var att se om man utan avancerade kunskaper om programmering kan skapa ett innehåll till kameravyn i en mobil enhet. I nuläget laddar man ned bilderna via mobilnätet (om man inte råkar ha tillgång till wifi där man befinner sig). Även om bilderna i det här fallet är små, ca 30kB, så kan man inte lägga kostnaden på eleverna och det är administrativt svårt att låta skolan betala. Men vad händer om man i förväg kan ladda ned bilderna till enhetens egna minne?         Det är nog inte så provokativt att påstå att det snart kommer att finnas mobila enheter med gps, kompass och kamera för under 1000kr (Finns kanske redan?). Om man kopplar ihop det med att man kan bygga om funktionen i
         Layar så att istället för att man skickas till en hemsida så kommer man till förinstallerad media (foton, video, text) så öppnar sig nya möjligheter för intressant utomhuspedagogik.
         Tänk er att få gå en stadsvandring där du vid olika platser får fram mer information om platsen du befinner dig. Det kan vara en bild över hur det såg ut förr på platsen, en video med en instruktion om en uppgift gruppen ska lösa eller kanske mer information om trädet som står där gruppen befinner sig. Här finns oanade möjligheter och vi tar gärna emot tips och idéer på vilka andra användningsområden som kan finnas.

         Kolla även in applikationen Outdoor AR som MIT i USA har utvecklat och som IT-pedagogen Mats Larsnäs i Kungsbacka har testat.

         Nu blir det ju lätt så att någon tekniknörd kommer på en teknisk lösning och sedan hittar en pedagogisk vinkel och det kanske inte alltid är rätt väg att gå? Men om syftet är att hitta alternativa undervisningsmetoder för att väcka nyfikenhet hos våra elever så är väl tillvägagångssättet ursäktat. Kan vi skapa intresse och engagemang med nya metoder har vi ju vunnit mycket.

         Metoderna vi beskriver ligger ju kanske lite i framåt tiden men alla prognoser visar att avancerade mobila enheter, typ Iphone,  inom kort kommer vara var mans egendom. Fler och fler funktioner som man tidigare bara kunnat göra med datorn kan man nu göra med en mobiltelefon, nu senast kom en applikation till Swedbanks internetbank. I nuläget finns över 100 000 program, applikationer, på Appstore och antalet applikationer för Android ökar exponentiellt.
         Mobiltelefoner kommer i ännu högre grad än idag vara lärares och elevers vardag och då är det ju bra om vi kan integerera den i undervisningen på ett bra sätt och skapa ett mervärde till undervisningen.

         Vad tycker ni?         Kontakt: Johan.Busck@kungalv.se

         måndag 19 april 2010

         GPS- och mobilmatte i 7d

         Idag hade vi fjärde lektionen med gps och mobil i matten med klass 7d. Efter en kall vinter med mycket snö (som försvårade en del uppgifter avsevärt) så var det idag strålande sol och vindstilla.

         Det var var ett tag sen förra lektionen så någon grupp var lite ovan med gps:en men annars det gick förvånansvärt bra. Gruppuppgiften som de skulle redovisa i klassrummet handlade om bråkräkning kring ett pannkaksrecept. Det blir en bra grund för fortsättningen på bråkräkning.

         Eleverna redovisar gruppvis i klassrummet

         Nästa steg är att testa en teknisk lösning för att snabbare kunna föra över uppgifterna till elevernas mobiler. Vi återkommer om detta när vi vet hur det gick.

         Några grupper kom tillbaks och berättade att de hade träffat på både kameler och elefanter. Vi funderade på om vi gett dem fel koordinater i gps:erna men det var bara Cirkus Maximum på besök i Kungälv.

         Vår GPS-väska med totalt 15 st enheter

         Länk till en kort-kort film HÄR
         Kontakt:
         Johan.Busck@kungalv.se

         onsdag 14 april 2010

         Påskäggsjakt med gps

         Veckan innan påsk gick särskoleeleverna på Thorildskolan på påskäggsjakt. De fick varsin gps med en inlagd waypoint. Där väntade en bemmand station med en uppgift att lösa, exempelvis ett schiffer. Lösningen ledde till en ny plats där de fick ytterligare en ny waypoint att leta upp. Sista ledtråden gick till ICA där fick i uppgift att handla för en viss summa, gruppen skulle diskutera sig fram till vad de skulle köpa så att pengarna räckte. De löste uppgiften på ett bra sätt även om alla inköp inte låg helt i skolans hälsoprofil.

         En annan klass fick i uppgift att leta upp 7 st ägg (hårdkokota!) som var och ett hade en målad bokstav. När de hittat alla äggen skulle de kasta om bokstäverna till ett ord, "klassrum", där de fick en summa pengar att handla på ICA för, se ovan.

         Kontakt: Johan.Busck@kungalv.se

         tisdag 13 april 2010

         Kartträning med gps

         Särskolan på Thorildskolan i Kungälv har använt gps-handenheter i undervisningen. De har jobbat mycket med avstånd- och hastighetsbedömningar där eleverna fått springa sträckor som de mätte upp med gps.
         Ett annat område de jobbat med är kartkunskap. En lektion gick ut på följande: Eleverna fick i uppgift att gruppvis gå till en plats i Kungälv. Grupperna fick olika platser att gå till och med sig hade varje grupp en gps som registrerade hur de gick. Tillbaka i klassrummet tankades deras ”spår” över till en dator och visades på en karta, se bild, och med hjälp av en projektor kunde alla se bilden samtidigt. Gruppernas uppgift var nu att tala om vilket av spåren som var just deras. De fick också visa på kartan vilka ”sevärdheter” de passerade på vägen.

         Ett bra och (roligt?) sätt att jobba med kartkunskap som inte bara passar för särskolan.

         Kontakt: johan.busck@kungalv.se

         måndag 12 april 2010

         Nu startar vi bloggen

         Enheten för IT-pedagogik i Kungälv startar en blogg för att beskriva olika projekt vi arbetar med