torsdag 28 oktober 2010

Kungälvselever testar gps-spelet Djeeo

Under en förmiddag i slutet av oktober fick en klass i 9:an testa ett gps-spel som heter Djeeo. Spelet kommer från Danmark där ca 70 skolor använder konceptet. Testet i Kungälv initierades av Botaniska trädgården och Naturhistoriska muséet som undersöker alternativ för att utveckla sina verksamheter.


Lagets rörelser visas i Google maps
Hur fungerar det?
Spelet går ut på att man i lag ska lösa ett antal uppgifter. Varje lag delas i två delar där den ena sitter vid en dator och den andra är utomhus och tar sig till olika punkter. Spelarna vid datorn ser sina kamraters rörelser på en satellitbild (Google maps) genom att utegruppen bär en gps som sänder information till datorn. De två lagdelarna kommunicerar via mobiltelefon styr de utegruppen till olika punkter runt om i närområdet. Vid varje punkt ska laget tillsammans lösa ett problem. Lagdelarna har tillgång till olika information, utegruppen i form av ett häfte de bär med sig och innegruppen via datorn. Tillsammans ska gruppen via mobiltelefon lösa uppgiften med hjälp av varandras information.

Hur gick testet?
I Kungälvstestet spelade eleverna först i 45 minuter och efter en kort paus bytte man roller i lagen och spelade sedan ytterligare 45 minuter. De fick under pausen chans att ändra sina strategier, t ex att lägga mer kraft på att lösa uppgifterna än att ta sig till alla punkter (8 st).
Första delen innehöll uppgifter med t ex bilder på mönster och efter pausen var det uppgifter kring engelsk grammatik. I Danmark skapar lärare sina egna ”ämnespaket” som de olika skolorna kan dela med varandra. Det finns ganska många ämnespaket inom en mängd olika ämnen.
Elevernas kommentarer var överlag mycket positiva och även om de upplevde vissa delar som svåra så tyckte de ändå att det var roligt.


Vad tyckte då EnIT´s funktionär?
Spelet är roligt och det finns givetvis en stor ”hipfaktor”. Spelet tränar förmågor som kommunikation, samarbete, argumentation och strategitänkande vilka alla är viktiga färdigheter. Engagemanget är mycket stort under hela speltiden och dessutom är de fysiskt aktiva under halva speltiden. (Under testet regnade det stundtals kraftigt men vi hörde inga klagomål om detta!)
Utöver ovanstående ger innehållet i uppgifterna kunskaper inom olika ämnen, det finns många ämnespaket i Danmark som man kan använda med lite översättning.
Eleverna fick en kort introduktion som kan utvecklas ytterligare så att eleverna är ännu mer förberedda när spelet börjar. Nu tog det ca 10-15 minuter innan alla var riktigt igång men eleverna lärde sig snabbt hur spelet är uppbyggt.

Med tanke på priset, se nedan, är det kanske inget man satsar på i första taget.
Det finns andra sätt att jobba med ny teknik och utomhuspedagogik och kommunikaktionen med mobiltelefoni kan kanske ifrågasättas. Har man dock resurserna och framförallt engagerade pedagoger som vill jobba med detta kan Djeeo göra undervisningen mer lustfylld och någonstans i slutändan ökad måluppfyllelse. De kommunikativa färdigheterna tränas men när det gäller ämneskunskaper gäller det att man utformar uppgifterna på ett bra sätt, content is king.


Vad är då priset?
I skolans värld handlar det om mycket pengar. En klassuppsättning (8 enheter) kostar 23000DKK. Utöver det behöver man sim-kort till gps:erna och man behöver täcka kostnader för mobiltelefonin.
Det räcker med enkla telefoner och med avtal där man ringer gratis till en mobil så kan man få ned driftskostnaden rejält.
Om flera skolor kan gå ihop och samarbeta kan man kanske finansiera inköp av en uppsättning.


Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

torsdag 14 oktober 2010

Elever spelade dataspel, räddade miljön

Vi hade besök av GRUL (Upplevelsebaserat lärande inom Göteborgsregionen) som genomförde ett antal elevtester på högstadier och gymnasiet i Kungälv. Spelet, Symbiocity, går ut på att utveckla en stad med 300 000 invånare som växer snabbt, den förväntas ha ökat till det dubbla inom 20 år. 
Åtta problemområden inom trafik/transporter, energiförsörjning, avfallshantering och vattenrening ska lösas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Man spelar i 15 minuter och har en viss summa pengar att använda till att lösa de problem som staden står inför.
Genom att hitta synergieffekter mellan t ex avfall och energi får man mycket för pengarna vilket ger bra resultat. 
Slutresultatet beräknas sedan utifrån tre områden: Ekonomi, miljö och social utveckling.

Spelet är på engelska och innehåller en del svåra ord men med en liten ordlista fungerar det ganska bra, även på högstadiet. Flera av eleverna är vana vid att spela spel på engelska och har en god förmåga att förstå vad orden betyder genom sammanhanget och olika grafiska symboler.

Det är viktigt att man får tid till diskussion efteråt. Många av eleverna är mer motiverade att diskutera trängselskatt (congestion charges), biogasanläggningar och vattenrening än om de inte hade spelat spelet först. På köpet får de också med sig ett antal ganska svåra engelska ord.

Symbiocity har tagits fram på uppdrag av regeringen för att användas vid marknadsföring av svensk grön teknologi. Testa spelet på http://www.symbiocity.org/ där ni kan läsa mer om svensk miljöteknik.
(Bland annat att Kungälv har europas näst största solvärmeanläggning!)

Kontakt:Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

onsdag 6 oktober 2010

IT-guider i ny satsning!

I den nya Medie- och IT-policyn framhålls enheternas IT-guider som nyckelpersoner i utvecklingen av pedagogiken med stöd av IT och medier. Som ett led i denna satsning var 20 IT-guider i måndags på Fronters användarkonferens i Göteborg. För varje år som gått så har fokus flyttat från teknik till pedagogik. I samband med den ökade datoranvändningen, varsin dator, ökar betydelsen av Fronter och då som pedagogiskt redskap. Ett exempel på en lyckad integration i Fronter är Creaza. Ett webbaserat verktyg för bl.a. ljud- och bildredigering. Visningen på konferensen blev så uppskattad att vi direkt bokade in en visning med workshop på plats i Kungälv i december.

Flera föreläsare beskrev hur man gjort i sin kommun eller på sin skola för att få igång Fronteranvändandet. I Kungälv har den största ökningen i höst varit på vårdnadshavarsidan samt av förklarliga skäl elever med varsin dator. En framgångsfaktor för att ytterligare öka kommunikationen mellan hem och skola är den snart färdiga målmodulen. En lyckad dag avslutades med en god middag. Nu laddar vi för nästa träff vilket är på Mötesplats Skola den 1 november på Svenska Mässan.

Kontakt:
Magnus Kvist, IT-samordnare
magnus.kvist@kungalv.se