torsdag 19 maj 2011

Matte med gps

I veckan hade vi förmånen att få vara inne i klass 4a på en skola i Kungälv. Vi har tidigare jobbat en del med mobilt lärande på högstadiet där vi undersökt hur gps:er och mobiltelfoner kan öka motivationen i ämnet matematik. Under vårterminen har flera förskolor varit ute med gps:er, läs mer om det i blogginlägget från mars i år.

Nu var det alltså dags för en fyra att få testa. Efter en genomgång av satelliter, koordinatsystem, gps, kryptering, geocaching och andra krångliga ord fick vi äntligen gå ut. Regnet som nyss vräkte ned hade slutat men det kanske bara var vi vuxna som brydde oss om det? Klassen delades in i grupper om 3 och alla fick tillgång till varsin gps. På fem platser runt skolan hade vi placerat ut små lådor som innehöll uppgifter för gruppen att lösa. Vi hade innan pratat om att det var hur de kom fram till ett svar som var det intressanta, svaret i sig var underordnat. Uppgifterna handlade om något som fanns i närheten av lådan, t ex Hur högt är huset? eller Vad väger stenen?
Vad väger stenen?

Trots att det var första gången med gps hade grupperna inga problem att hitta alla fem lådorna och ingen nämnde något om den rast de brukar ha på förmiddagen. Tillbaka i klassrummet gick vi igenom alla uppgifterna och de fick förklara hur gruppen hade löst uppgiften. Lite frustrerande var det kanske att vi vuxna inte kunde leverera ett exakt facit till uppgifterna men de vande sig ganska snabbt. Intressant var det att lyssna på vilka lösningsstrategier de använt och diskussionerna ledde in oss på många olika matematiska termer och enheter.

Första gången tar det lite tid att introducera lektionsupplägget och gå igenom gps:erna men på två timmar hann vi ändå jobba med flertalet mål i läroplanen (nya såväl som nuvarande) inom framförallt matematik men även NO/Teknik, Idrott och hälsa, Geografi, Engelska och säkert fler ändå. Nästa gång får vi ännu mer tid över till diskussionerna efteråt och det ser vi fram emot.

Fler inlägg om gps i skolan finns i arkivet från 2010 (april och september)
Läs mer om Geocaching på: www.geocaching.se


Kontakt:
Johan Busck
Johan.Busck@kungalv.se

måndag 16 maj 2011

Skoldatateket Kungälv

Skoldatateket i Kungälv startade år 2008 som ett projekt med stöd av SIS-medel. Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever
i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller elever med koncentrations- och uppmärksamhetsproblematik.
Vi arbetar från förskola upp till Vuxenutbildningen.

När vi startade köpte vi in ett 20-tal digitala alternativa program och bärbara datorer. Datorerna används för utlåning till elever under en 3-veckorsperiod vid elevärende och till utbildning av pedagoger samt demonstration. Vi startade med att utbilda specialpedagoger i grundskolan och gymnasiet i vad man då kallade de kompenserande programmen ViTal (talsyntes med 6 språk), Stava Rex (rättstavning i svenska), SpellRight (rättstavning i engelska) och Gustavas Ordböcker samt Lexia (språklig medvetenhet och läsutveckling) och Minneslek (arbetsminnesträning). Varje termin erbjöd Skoldatateket flera handledningstillfällen av framförallt dessa program till all personal via vår lärplattform Fronter. Det handlar inte bara om att lära sig de olika programmen utan även att sätta elevens speciella behov i centrum. Om eleverna behöver ViTal för att tillgodogör sig texten via talsyntesen så kan det t.ex handla om att pedagogen lägger ut dokument och länkar i elevens Fronterklassrum så att eleverna hinner förbereda sig. Eleven kan också skanna in text från ett läromedel och sen via ett OCR-program omvandla bilden till text och sen spela in en mp3-fil. I Fronter har Skoldatateket ett Skoldatateksrum som all personal har tillgång till. Där finns det information om vad Skoldatateket kan erbjuda för digitala alternativa lärverktyg och hur man kan nå oss. Där finns information som kan vara till hjälp för att stödja personal och elev.

Skoldatateket har i år skaffat kommunlicenser av programmen ViTal, Stava Rex, SpellRight och Gustavas Ordböcker vilket innebär att alla elever i kommunen kan få tillgång till dessa program. I år har jag därför fokuserat på att utbilda all personal i grundskolan i dessa program för att de sedan ska kunna stötta de elever som har behov av dem i sina lärsituationer. När jag presenterade ViTal för språklärarna så kände de att de kunde använda verktyget och de olika rösterna i sin undervisning. Programmet kan då användas som ett komplement i undervisning och inte enbart som kompensation. Vi har även satsat på kommunlicens av programmet Lexia för att alla skolor i kommunen ska ha samma version. Lexia var det program som många pedagoger önskade utbildning i när vi startade Skoldatateket och till hösten kommer jag att erbjuda fortbildning i Lexia. Vi har även valt att pröva det webbaserade WebMath under 1 år. Det är ett matematikprogram som är tänkt som ett stöd och ett komplement för pedagoger, elever och föräldrar från årskurs 3 på grundskolan till matte A på gymnasiet.
Jag ser alla dessa program som alternativa verktyg i lärandet för alla elever som tycker att ett eller flera program kan hjälpa dem i sitt lärande. Det ska bli spännande att utvärdera användandet och om eleverna känner att de har haft hjälp av dessa program i sitt lärande och om de når en högre måluppfyllelse och blir stärkta i sin självkänsla.

Kontakt:
Janet Nilsson

fredag 6 maj 2011

EnIT´s första Teachmeet

Så var det avklarat, vårt första Teachmeet i Kungälv. Efter att ha besökt några Teachmeet, bland annat på Mötesplats skola i höstas, valde vi att använda konceptet vid vårt senaste pedagogiska café. Tyvärr lyckades vi inte locka lika många pedagoger som vid vårt förra café men skam den som ger sig! Vi gillar formen för att dela med sig av sina erfarenheter och tänker jobba hårt för att sprida det här sättet. Inte minst inför lanseringen av varsin dator på högstadierna i höst är det bra om vi har tränat, vi kommer verkligen att behöva hjälpa varandra framöver.
Förhoppningsvis fick deltagarna med sig några användbara tips om hur de kan involvera IT som en del i undervisningen. Det var extra kul att pedagoger från förskolan hela vägen upp till gymnasiet var representerade. För att nämna några exempel på vad vi fick ta del av:

  • Camilla visade en film (som hon gjort med hjälp av PhotoStory) om hur barnen tränar på ramsor. Sedan sitter barnen och tittar på filmen och lyssnar och härmar varandras ramsor.
  • Tina berättade om hur de involverar IT för att göra historia ännu mer intressant.
  • Magdalena gav oss en inblick i hennes "rum" i Fronter där hon länkar ut till webbresurser för musik.
  • Kerstin visade hur hon på ett enkelt sätt blandade text och ljud i samma dokument i vår lärplattform, Fronter.
  • Adam visar hur man kan använda Facebook
  • Adam gick igenom hur man skapar en Fan page i Facebook, där man kan kommunicera med elever utan att bli privat.
Dessutom fick vi lite tips på några olika webbresurser och även en inblick i Intels minidator Classmate för de yngre eleverna. Kanske får några av våra yngre elever i Kungälv testa några inom kort?

Sammanfattningsvis kan vi säga att vårt första Teachmeet gav mersmak. När vi nu snart börjar planera höstens pedagogiska caféer ser vi till att göra minst ett av dem till ett Teachmeet.
Den här terminen blir det inga fler caféer men vi har många andra saker på gång och givetvis kommer ni att kunna läsa om dessa här på EnIT´s blogg!

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se