onsdag 30 november 2011

Android, surfplattor i förskolan

Nu är surfplattorna utdelade till alla förskoleavdelningar och användningen börjar ta fart. Vi har hittills haft en träff där vi gick igenom hur man får igång surfplattan, skapar konto, kopplar upp den på vårt nätverk, laddar hem appar mm. Och en första träff för det nätverk som skall inrikta sig mer på de pedagogiska frågorna. Det viktigaste!


Pedagogerna som var med på träffen kom från olika enheter vilket gjorde att de hade erfarenheter de kunde delge varandra om hur de använt surfplattan. Gemensamt för dem alla var att de sa att barnen var förtjusta. En av pedagogerna berättade att hon hade hittat timern på surfplattan och satte in tid så att den larmade för att det skulle bli rättvist och att alla barn skulle få ha den lika länge. Alla ville vara med och använda ”fingerdatorn” som barnen kallade den. 
Pedagogerna var dessutom överens om att det var många förmågor som tränades. Det var naturligtvis apparnas innehåll men även turtagning, samarbete, hänsyn, att behöva vänta mm som tränades.
En app som heter My baby piano hade använts i en småbarnsgrupp och den hade gett upphov till att barnen i gruppen utövade fysiska aktiviteter och en härlig fantasi. När ett av barnen spelade på pianot började övriga barn att hoppa och dansa. Då den appen byttes och de använde Animal Party istället, förvandlades barnen i fantasin till lejon och leoparder som smög runt i rummet och härmade djurets läte som fanns som en ljudfil i surfplattan.
För nätverkets fortsatta arbete har vi skapat en yta i vår lärplattform där vi skall hjälps åt att samla tips på appar, pedagogiska idéer och där det även finns ett forum där alla inbjudna pedagoger kan ställa frågor. Alla känner sig inte bekväma med att använda surfplattan och då är det viktigt att ha någon eller någonstans att vända sig för att få hjälp.
Vår nästa träff kommer vi ha den 23 januari och till dess hoppas jag att vi  har hittat många nya appar och många nya sätt att använda det nya verktyget.
Kontakt:

Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

torsdag 10 november 2011

Teachmeet i Kungälv

I våras anordnade vi på Enheten för IT-pedagogik (EnIT) Kungälvs första gemensamma Teachmeet, läs mer. Det var en uppskattad tillställning och stärkta av deltagarnas positiva omdömen såg vi fram emot höstterminens Teachmeet. Vi gillar skarpt konceptet att lärare lär av varandra och på bloggen skolöverstyrelsen.se nämner de forskning som visar att det är ett effektivt sätt att kompetensutveckla lärare (Garet, Porter, Desimone, Birman and Yoon, 2001)
Nu när även högstadierna har fått varsin dator finns ett behov av att lära sig mer om hur man med hjälp av datorn kan utveckla undervisningen. Tyvärr är det lite svårt att locka till sig de stora massorna men vi ger oss inte så lätt!

De som var med fick med sig ett smörgåsbord av olika pedagogiska hjälpmedel att använda i klassrummet. För att nämna några fick vi höra hur en lärare använde bloggande för att utveckla skrivprocessen i årskurs 1 och 2. (Dessutom vet vi nu också att de som krigar är tjocka som tomater!)
De jobbar mycket med att ta bilder som eleverna efter diskussioner sedan får skriva texter till. Låter betydligt roligare än att skriva Far är rar!


En annan lärare beskrev hur hon hennes elever i årskurs 7 hade skapat en skoltidning som de sedan publicerat via nätresursen Issuu.com. Allt gick inte smärtfritt men både lärare och elever lärde sig en hel del på vägen fram till målet.
Se ett exempel på en tidning här nedanför:Andra exempel vi fick ta del av handlade om skoldatatekets alternativa verktyg, webbläsaren Chromes nya "appar", Pointofix och andra bra program för att variera undervisningen.Nästa Teachmeet (i vår) hoppas vi på ännu fler deltagare men först laddar vi för nästa Pedagogiska cafè (8/12) då vi får lära oss hur man kan använda GPS i förskola och skola. Alla är hjärtligt välkomna!
(Anmäl er HÄR)

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se