måndag 12 december 2011

Pedagogiskt café, tema GPS

Vid terminens sista pedagogiska café var temat GPS i förskola och skola. Vi fick höra pedagoger från olika verksamheter som berättade hur de använt den i sin barngrupp och sina klasser. Annika, en förskollärare började med att berätta hur hon hade kommit i kontakt med GPS:en och hur hon använt den som verktyg med 5 åringarna på förskolan. För henne har det blivit naturligt att koppla det till matematiken eftersom hon själv är handledare i ett mattenätverk i kommunen. Hon berättade hur de går ut i närområdet och barnen får söka cacher som hon lagt ut. I lådorna finns sedan uppdrag de skall utföra. De använder sen skogens material för att lösa matteproblem. Tre pinnar kan bli en triangel, en grupp barn kan bilda en cirkel osv. Det Annika tryckte på var att en viktig del i barnens lärande är att få uppleva för att lära. Hon visade också citat från Lpfö där Gps:en fick stöd och blev ett utmärkt verktyg för att träna t.ex läge och riktning.

Vi fick dessutom höra hur en 4:a använt gps:er för att söka cacher runt sin skola. I cacherna låg problemlösningsuppgifter som skulle utmana dem att hitta lösningar som utmanade deras kreativitet. De skulle räkna ut hur högt huset var som fanns där de hittade cachen. Det var ett trevåningshus så det var ingen idé att försöka börja mäta. Nästa uppgift var att räkna ut omkretsen på ett däck som var gömställe för en annan cache. En annan att räkna ut vikten på en stor sten. När grupperna hade hittat alla cacherna och gjort sina uträkningar gick de tillbaka till klassrummet och diskuterade gruppernas strategier och vilka verktyg de använt. Många intressanta diskussioner blev det. Ni kan läsa mer utförligt om detta tidigare i vår blogg, maj 2011.  
En klass på högstadiet har använt gps:en då de var ute och orienterade. Datan har de sedan tagit in i datorn för att i ett program se vilken väg och med vilken hastighet de hade gått. De hade också mätt upp en sträcka på hundra meter för att få en känsla av tid och avstånd. De fick då uppskatta hur lång tid det skulle ta och sen springa sträckan för att få en känsla för hur långt det är. En annan övning var att eleverna skulle gå till två olika skolor. Den ena gruppen gick till skola 1 och den andra gruppen gick till skola2.  De skulle med hjälp av gps:en mäta hur långt det var och se vilken tid det tog till respektive plats. Uppdraget var att gå så fort som möjligt fram och tillbaka. Sen fick de jämföra tiden och de olika avstånden.

Vi blev också introducerade i hur man kan använda pulsklockor i undervisningen. Ett sätt att göra eleverna medvetna av vad som händer i kroppen när man rör sig. Hur mycket ökar pulsen då jag utför olika aktiviteter. Ett utmärkt verktyg i idrotten. Detta är något de kommer att jobba vidare med under våren, så då kommer ni att kunna läsa mer om det här.

Med på träffen var en lärare från Mimer Hus och hon såg många nya utmaningar  och möjligheter att använda gps:en på gymnasiet. Det vi kan konstatera är alltså att en gps är ett verktyg som kan användas i förskolan och ända upp till gymnasiet.
Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

onsdag 30 november 2011

Android, surfplattor i förskolan

Nu är surfplattorna utdelade till alla förskoleavdelningar och användningen börjar ta fart. Vi har hittills haft en träff där vi gick igenom hur man får igång surfplattan, skapar konto, kopplar upp den på vårt nätverk, laddar hem appar mm. Och en första träff för det nätverk som skall inrikta sig mer på de pedagogiska frågorna. Det viktigaste!


Pedagogerna som var med på träffen kom från olika enheter vilket gjorde att de hade erfarenheter de kunde delge varandra om hur de använt surfplattan. Gemensamt för dem alla var att de sa att barnen var förtjusta. En av pedagogerna berättade att hon hade hittat timern på surfplattan och satte in tid så att den larmade för att det skulle bli rättvist och att alla barn skulle få ha den lika länge. Alla ville vara med och använda ”fingerdatorn” som barnen kallade den. 
Pedagogerna var dessutom överens om att det var många förmågor som tränades. Det var naturligtvis apparnas innehåll men även turtagning, samarbete, hänsyn, att behöva vänta mm som tränades.
En app som heter My baby piano hade använts i en småbarnsgrupp och den hade gett upphov till att barnen i gruppen utövade fysiska aktiviteter och en härlig fantasi. När ett av barnen spelade på pianot började övriga barn att hoppa och dansa. Då den appen byttes och de använde Animal Party istället, förvandlades barnen i fantasin till lejon och leoparder som smög runt i rummet och härmade djurets läte som fanns som en ljudfil i surfplattan.
För nätverkets fortsatta arbete har vi skapat en yta i vår lärplattform där vi skall hjälps åt att samla tips på appar, pedagogiska idéer och där det även finns ett forum där alla inbjudna pedagoger kan ställa frågor. Alla känner sig inte bekväma med att använda surfplattan och då är det viktigt att ha någon eller någonstans att vända sig för att få hjälp.
Vår nästa träff kommer vi ha den 23 januari och till dess hoppas jag att vi  har hittat många nya appar och många nya sätt att använda det nya verktyget.
Kontakt:

Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

torsdag 10 november 2011

Teachmeet i Kungälv

I våras anordnade vi på Enheten för IT-pedagogik (EnIT) Kungälvs första gemensamma Teachmeet, läs mer. Det var en uppskattad tillställning och stärkta av deltagarnas positiva omdömen såg vi fram emot höstterminens Teachmeet. Vi gillar skarpt konceptet att lärare lär av varandra och på bloggen skolöverstyrelsen.se nämner de forskning som visar att det är ett effektivt sätt att kompetensutveckla lärare (Garet, Porter, Desimone, Birman and Yoon, 2001)
Nu när även högstadierna har fått varsin dator finns ett behov av att lära sig mer om hur man med hjälp av datorn kan utveckla undervisningen. Tyvärr är det lite svårt att locka till sig de stora massorna men vi ger oss inte så lätt!

De som var med fick med sig ett smörgåsbord av olika pedagogiska hjälpmedel att använda i klassrummet. För att nämna några fick vi höra hur en lärare använde bloggande för att utveckla skrivprocessen i årskurs 1 och 2. (Dessutom vet vi nu också att de som krigar är tjocka som tomater!)
De jobbar mycket med att ta bilder som eleverna efter diskussioner sedan får skriva texter till. Låter betydligt roligare än att skriva Far är rar!


En annan lärare beskrev hur hon hennes elever i årskurs 7 hade skapat en skoltidning som de sedan publicerat via nätresursen Issuu.com. Allt gick inte smärtfritt men både lärare och elever lärde sig en hel del på vägen fram till målet.
Se ett exempel på en tidning här nedanför:Andra exempel vi fick ta del av handlade om skoldatatekets alternativa verktyg, webbläsaren Chromes nya "appar", Pointofix och andra bra program för att variera undervisningen.Nästa Teachmeet (i vår) hoppas vi på ännu fler deltagare men först laddar vi för nästa Pedagogiska cafè (8/12) då vi får lära oss hur man kan använda GPS i förskola och skola. Alla är hjärtligt välkomna!
(Anmäl er HÄR)

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

måndag 5 september 2011

IKT-mässa i Härryda, vIKTig


Vi blev tillfrågade av Härryda att redovisa lite kring vårt arbete med mobilt lärande. Därmed fick vi också chansen att ta del av deras IKT-mässa, vIKTig som riktade sig till alla invånare i kommunen. Bland annat fick kommunens seniorer testa iPads och Skype vilket var kul att se!
Här kommer ett litet axplock av vad vi fick ta del av på den delen av mässan som riktade sig till förskola och skola:
Micke Gunnarsson höll en inspirerande föreläsning om hur man överlever i ett föränderligt samhälle och sina funderingar om hur vi ser på våra barns utvecklingsmöjligheter. Det gäller att inse att man aldrig är färdig (utom möjligen treåringen på toa). Vi måste också anpassa systemen till hur våra barn och ungdomar är istället för tvärtom. Micke är underhållande och ger flera roliga exempel för att få fram sitt budskap.

Mikael Tallvid är doktorand på Göteborgs Universitet och har följt två skolor i Falkenberg som under fyra års tid ingått i ett en-till-en-projekt. Martin avslutade med några intressanta siffror: 90% av lärarna tycker att IT har underlättat arbetet, 85% anser att deras roll i klassrummet har stärkts och 97% av lärarna tycker att varsin är bra eller mycket bra. Fantastiska siffror som stärker oss i vårt arbete med att utveckla kungälvs skolor. När vi i Kungälv nu går in i varsin på högstadiet är det intressant att ta del av Falkenbergs resa. Ett av målen med projektet var att utveckla arbetsformerna men Martin anser att det inte har skett någon revolution pedagogiskt ännu men att man nu märker en ökning i intresset att utveckla pedagogiken. Kan vi komma dit snabbare i Kungälv? Hur bör vi göra då?


Vi passade på att gå runt och träffa lärare och elever från Härrydas förskolor och skolor. Jonna, Sarah och Gabriella i årskurs 8 visade deras presentation som de gjort Powerpoint om ett arbete de gjort inom ämnena Idrott och hälsa, Hemkunskap, NO och svenska. Det gick ut på att de skulle beskriva en fiktiv person med vissa hälsoproblem, i det här fallet en 17-årig tjej som vägde för lite och var stressad och ostrukturerad. De gjorde upp en hälsoplan för henne och redovisade denna mycket tydligt i sin presentation. De berättade med stolthet att de fått MVG på innehållet i arbetet.

Erik och Oskar visade hur de jobbar med programmet Sketchup. De hade bland annat gjort en 3d-modell av skolans insida och skalenliga modeller av sina rum, med möbler och allt. När vi pratade om arbetet de gjort förstod vi att de här killarna också har jobbat många timmar hemma. De är nu riktigt duktiga på programmet men på vägen har de lärt sig mycket geometri, förmodligen utan att tänka på det.


Annelie är förskollärare på Finnsjöns förskola och hon visade entusiastikt hur de jobbat med ritplattor, iPads, och datorer på förskolan. Hon beskrev bland annat hur hon hade spelat in filmer med barnen som hon sedan visade för föräldrarna och därmed tydligare kunde beskriva hur de arbetet och vilka framsteg barnen gjort.


Tack Härryda för en väl genomförd mässa!

Kontakt:

Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

fredag 19 augusti 2011

Nu börjar framtiden, på riktigt!

Nästa vecka kommer eleverna och det gör även deras datorer. Alla elever i årskurs 7-9 kommer att få kvittera ut varsin dator. Förra året fick alla gymnasieelever varsin dator och nu går vi alltså vidare med högstadiet medan de befintliga datorerna som nu blir över slussas vidare ned till de lägre åldrarna.
Nu börjar alltså förändringen av skolarbetet på riktigt. När alla elever har tillgång till varsin dator försvinner många av hindren att förändra sin pedagogik då man tidigare fick lägga mycket tid på att få allt praktiskt/tekniskt att fungera. Nu ligger datorn där på bänken, klar att jobba med och med en koppling till världen utanför.
Nu har vi givetvis mycket arbete framför oss när alla lärare ska utveckla sin pedagogik så att den drar nytta av det kraftfulla verktyg som kommer in i skolans värld. På vägen kommer vi säkert göra mycket som vi i efterhand ångrar men så är det ju alltid när man ska utveckla nya metoder. Vi kommer givetvis att dela med av oss våra erfarenheter här i bloggen samtidigt som vi försöker följa andra kommuner som har börjat med varsin dator för att lära av deras erfarenheter.


Högstadielärarna samlade
I veckan organiserade EnIT en halv utbildningsdag för alla lärare på våra tre högstadier. De fick sitta i ämnesgrupper med alla tre skolorna representerade i varje grupp och planera ett ämnesområde där de skulle utnyttja att eleverna har tillgång till varsin dator.Grupperna jobbade engagerat och många nya idéer kom fram. Många upplevde att det var mycket givande att jobba ihop ämnesvis med lärare från andra skolor samtidigt som man såg att de finns bra möjligheter när till ämnesövergripande arbeten med hjälp av den nya tekniken. Nu är det dags att planera mängder av utbildningar inom bland annat: Fronter, Nationalencyklopedin, skoldatateksprogram, mobilt lärande, ljud-, bild-, och videoredigering, Skype, Web 2.0 och massor av andra fantastiska verktyg för att utveckla Kungälvs skolor.

Vi på EnIT kommer att jobba stenhårt för att Kungälvs elever ska få den bästa utbildningen de kan få!


Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

onsdag 22 juni 2011

Läsåret som försvann...


Så här två dagar före midsommar plingar det inte lika ofta inkorgen och då kan man försöka reflektera lite över läsåret som gått. Året gick minst lika fort som vanligt men när man tänker efter har det ändå hänt en hel del. Här kommer en liten resumé om vad EnIT sysslat med under året.

Utbildningar: Vi drog igång direkt i augusti med lärarna på vårt gymnasium, Mimers Hus. En veckas utbildning kring vår lärplattform inför att deras elever skulle få varsin dator veckan efter. Med varsin dator hamnar givetvis lärplattformen i centrum på ett helt annat sätt än tidigare. Under hela läsåret har vi också anordnat ett antal workshops med ett varierat innehåll bland kommunens förskolor, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning.

PIM: Under 4 år hade vi nått ganska mediokra resultat. I och med terminsstarten i augusti var det en tydligare styrning kring kraven och deadline var årsskiftet 2010/2011. Under tre månader examinerade vi över 60% fler pedagoger på nivå 3 än vad vi tidigare gjort på 4 år! Nu har ca 550 pedagoger examinerats på nivå 3.
I juni anordnade vi vår andra PIM-gala för pedagoger som klarat nivå 4, ett koncept som vi var först i Sverige med och som sedan spritt sig över landet.
Vi var också pilotkommun när det gäller nya skolledar-PIM och examinierade ca 30 skolledare under december.

Varsin: På högstadiet köpte vi in 3 klassuppsättningar datorer och erfarenheterna från dessa tre klasser är värdefulla när vi nu satsar på hela högstadiet till nästa läsår. Vi har det mesta på plats, projektorer, styrdokument, support, IT-pedagoger,IT-guider etc. Nu gäller det att utveckla pedagogiken så att vi får valuta för pengarna genom att Kungälvs elever blir väl rustade inför framtiden.

Skoldatateket: Vi har under läsåret utbildat alla grundskollärare i de program som vi köpt kommunlicenser för: ViTal, Stava Rex, SpellRight och Gustavas Ordböcker. I takt med att pedagogerna får kunskaper och färdigheter i programmen ökar också intresset för att använda hjälpmedlen till stöd för de elever som behöver.

Mobilt lärande: I förskolan har vi bland annat jobbat med GPS och matematik på flera avdelningar och det har varit riktigt kul att se hur engagerade barnen blir när de letar skatter med GPS och sedan löser problem på plats.
Dessutom har vi jobbat vidare med mobiltelefon och gps i matematikundervisningen och märker att intresset ökar bland våra pedagoger och under våren har bland annat svensklärare och idrottslärare inkluderat verktygen i sin undervisning.
IT för pedagoger

Konferenser: Tillsammans med Stenungsund anordnade vi den andra mässan It för pedagoger med ett stort antal föreläsningar för pedagoger i Kungälv och Stenungsund

Vi åkte med alla våra IT-guider till Mötesplats skola i Göteborg vilket var givande och bäst av allt kanske Teachmeet på kvällen var. Ett koncept som vi tagit till oss och under våren anordnade vi Kungälvs första gemensamma Teachmeet och det kommer vi fortsätta med framöver.
Vi åkte också tillsammans med IT-guiderna till en användarkonferens som anordnades av vår leverantör av lärplattform (Fronter)

Under läsåret har vi dessutom:
- under drygt 70 dagar utbildat andra kommuners pedagoger och skolledare i hur de kan utveckla användningen av sin lärplattform
- börjat testa surfplattor i förskolan
- formulerat ett antal ansökningar till Skolverket, EU m fl
- deltagit i flera olika utvecklingsprojekt, t ex Skola-Arbete
- skapat ett nätverk med ett 20-tal kommuner när det gäller utvecklingen av IUP-verktyg i vår lärplattform
- kommunicerat via vår blogg, Twitter och Facebook
- startat den öppna gruppen ”Android surfplattor i skola och förskola”, välkomna in!
- testat spel tillsammans med GRUL

Nästa läsår är snart här och då jobbar vi vidare med Teachmeet, surfplattor i förskolan, workshops, föreläsningar, externa uppdrag, mobilt lärande, GUNS, STEPS, datorer till förskoleklass, varsinpedagogik, IUP, Skoldatateket, PIM, IT i ämnet Idrott och hälsa, EU-projekt, Lgr11, GRUL, IT-mässor och mycket mer. Nu tar de flesta av oss semester och laddar batterierna så de håller hela nästa läsår.
Trevlig sommar önskar vi er alla!

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

tisdag 14 juni 2011

Digital pedagogik

Gränsöverskridande undervisning i nordiska skolor, GUNS

GUNS är ett nytt nordiskt EU-projekt med fokus på aktionsforskning i klassrummet, lärande och användningen av informations och kommunikationsteknologi (IKT). 18 skolklasser i 9 skolor i Sverige Norge och Danmark kommer att samarbeta med forskare. Bland annat ska man pröva gränsregional virtuell undervisning inom NO, SO, språk och matematik med hjälp av IKT som verktyg. Syftet med projektet är att forska på om det går att utveckla gemensamma pedagogiska modeller kring hur man kan använda IKT i undervisningen och därmed också övervinna gränser i våra nordiska skolsystem.

I Sverige kommer skolor i Kungsbacka, Mölndal, Kungälv och Trollhättan att delta i projektet. GRs roll är att bidra i det gränsregionala utvecklings- och spridningsarbetet samt att stödja och samordna de svenska skolornas arbete. Projektet startar i augusti 2011 och pågår under tre år och finansieras huvudsakligen av EUs regionala utvecklingsfond Interreg IVA. GUNS har en budget på ca 4 miljoner euro.


Samarbetspartners
GUNS är ett samarbete mellan sammanlagt 15 danska, svenska och norska partner, Roskilde Kommun och University College Själland i Danmark. Göteborgsregionen kommunalförbund (GR), Kungälv Kommun, Molndal Kommun, Kungsbacka Kommun, Trollhättan kommun och Högskolan Väst från Sverige. Pedagogiska Center i Friedrichstadt, Gulskogen School i Drammen, Selvik School i Sande, Kjölberg School i Friedrichstadt, Högskolan Vestfold, Buskerud högskola och Östfold Högskolan i Norge.

Kontakt: Peter Borg
peter.borg@kungalv.se

torsdag 19 maj 2011

Matte med gps

I veckan hade vi förmånen att få vara inne i klass 4a på en skola i Kungälv. Vi har tidigare jobbat en del med mobilt lärande på högstadiet där vi undersökt hur gps:er och mobiltelfoner kan öka motivationen i ämnet matematik. Under vårterminen har flera förskolor varit ute med gps:er, läs mer om det i blogginlägget från mars i år.

Nu var det alltså dags för en fyra att få testa. Efter en genomgång av satelliter, koordinatsystem, gps, kryptering, geocaching och andra krångliga ord fick vi äntligen gå ut. Regnet som nyss vräkte ned hade slutat men det kanske bara var vi vuxna som brydde oss om det? Klassen delades in i grupper om 3 och alla fick tillgång till varsin gps. På fem platser runt skolan hade vi placerat ut små lådor som innehöll uppgifter för gruppen att lösa. Vi hade innan pratat om att det var hur de kom fram till ett svar som var det intressanta, svaret i sig var underordnat. Uppgifterna handlade om något som fanns i närheten av lådan, t ex Hur högt är huset? eller Vad väger stenen?
Vad väger stenen?

Trots att det var första gången med gps hade grupperna inga problem att hitta alla fem lådorna och ingen nämnde något om den rast de brukar ha på förmiddagen. Tillbaka i klassrummet gick vi igenom alla uppgifterna och de fick förklara hur gruppen hade löst uppgiften. Lite frustrerande var det kanske att vi vuxna inte kunde leverera ett exakt facit till uppgifterna men de vande sig ganska snabbt. Intressant var det att lyssna på vilka lösningsstrategier de använt och diskussionerna ledde in oss på många olika matematiska termer och enheter.

Första gången tar det lite tid att introducera lektionsupplägget och gå igenom gps:erna men på två timmar hann vi ändå jobba med flertalet mål i läroplanen (nya såväl som nuvarande) inom framförallt matematik men även NO/Teknik, Idrott och hälsa, Geografi, Engelska och säkert fler ändå. Nästa gång får vi ännu mer tid över till diskussionerna efteråt och det ser vi fram emot.

Fler inlägg om gps i skolan finns i arkivet från 2010 (april och september)
Läs mer om Geocaching på: www.geocaching.se


Kontakt:
Johan Busck
Johan.Busck@kungalv.se

måndag 16 maj 2011

Skoldatateket Kungälv

Skoldatateket i Kungälv startade år 2008 som ett projekt med stöd av SIS-medel. Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever
i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller elever med koncentrations- och uppmärksamhetsproblematik.
Vi arbetar från förskola upp till Vuxenutbildningen.

När vi startade köpte vi in ett 20-tal digitala alternativa program och bärbara datorer. Datorerna används för utlåning till elever under en 3-veckorsperiod vid elevärende och till utbildning av pedagoger samt demonstration. Vi startade med att utbilda specialpedagoger i grundskolan och gymnasiet i vad man då kallade de kompenserande programmen ViTal (talsyntes med 6 språk), Stava Rex (rättstavning i svenska), SpellRight (rättstavning i engelska) och Gustavas Ordböcker samt Lexia (språklig medvetenhet och läsutveckling) och Minneslek (arbetsminnesträning). Varje termin erbjöd Skoldatateket flera handledningstillfällen av framförallt dessa program till all personal via vår lärplattform Fronter. Det handlar inte bara om att lära sig de olika programmen utan även att sätta elevens speciella behov i centrum. Om eleverna behöver ViTal för att tillgodogör sig texten via talsyntesen så kan det t.ex handla om att pedagogen lägger ut dokument och länkar i elevens Fronterklassrum så att eleverna hinner förbereda sig. Eleven kan också skanna in text från ett läromedel och sen via ett OCR-program omvandla bilden till text och sen spela in en mp3-fil. I Fronter har Skoldatateket ett Skoldatateksrum som all personal har tillgång till. Där finns det information om vad Skoldatateket kan erbjuda för digitala alternativa lärverktyg och hur man kan nå oss. Där finns information som kan vara till hjälp för att stödja personal och elev.

Skoldatateket har i år skaffat kommunlicenser av programmen ViTal, Stava Rex, SpellRight och Gustavas Ordböcker vilket innebär att alla elever i kommunen kan få tillgång till dessa program. I år har jag därför fokuserat på att utbilda all personal i grundskolan i dessa program för att de sedan ska kunna stötta de elever som har behov av dem i sina lärsituationer. När jag presenterade ViTal för språklärarna så kände de att de kunde använda verktyget och de olika rösterna i sin undervisning. Programmet kan då användas som ett komplement i undervisning och inte enbart som kompensation. Vi har även satsat på kommunlicens av programmet Lexia för att alla skolor i kommunen ska ha samma version. Lexia var det program som många pedagoger önskade utbildning i när vi startade Skoldatateket och till hösten kommer jag att erbjuda fortbildning i Lexia. Vi har även valt att pröva det webbaserade WebMath under 1 år. Det är ett matematikprogram som är tänkt som ett stöd och ett komplement för pedagoger, elever och föräldrar från årskurs 3 på grundskolan till matte A på gymnasiet.
Jag ser alla dessa program som alternativa verktyg i lärandet för alla elever som tycker att ett eller flera program kan hjälpa dem i sitt lärande. Det ska bli spännande att utvärdera användandet och om eleverna känner att de har haft hjälp av dessa program i sitt lärande och om de når en högre måluppfyllelse och blir stärkta i sin självkänsla.

Kontakt:
Janet Nilsson

fredag 6 maj 2011

EnIT´s första Teachmeet

Så var det avklarat, vårt första Teachmeet i Kungälv. Efter att ha besökt några Teachmeet, bland annat på Mötesplats skola i höstas, valde vi att använda konceptet vid vårt senaste pedagogiska café. Tyvärr lyckades vi inte locka lika många pedagoger som vid vårt förra café men skam den som ger sig! Vi gillar formen för att dela med sig av sina erfarenheter och tänker jobba hårt för att sprida det här sättet. Inte minst inför lanseringen av varsin dator på högstadierna i höst är det bra om vi har tränat, vi kommer verkligen att behöva hjälpa varandra framöver.
Förhoppningsvis fick deltagarna med sig några användbara tips om hur de kan involvera IT som en del i undervisningen. Det var extra kul att pedagoger från förskolan hela vägen upp till gymnasiet var representerade. För att nämna några exempel på vad vi fick ta del av:

  • Camilla visade en film (som hon gjort med hjälp av PhotoStory) om hur barnen tränar på ramsor. Sedan sitter barnen och tittar på filmen och lyssnar och härmar varandras ramsor.
  • Tina berättade om hur de involverar IT för att göra historia ännu mer intressant.
  • Magdalena gav oss en inblick i hennes "rum" i Fronter där hon länkar ut till webbresurser för musik.
  • Kerstin visade hur hon på ett enkelt sätt blandade text och ljud i samma dokument i vår lärplattform, Fronter.
  • Adam visar hur man kan använda Facebook
  • Adam gick igenom hur man skapar en Fan page i Facebook, där man kan kommunicera med elever utan att bli privat.
Dessutom fick vi lite tips på några olika webbresurser och även en inblick i Intels minidator Classmate för de yngre eleverna. Kanske får några av våra yngre elever i Kungälv testa några inom kort?

Sammanfattningsvis kan vi säga att vårt första Teachmeet gav mersmak. När vi nu snart börjar planera höstens pedagogiska caféer ser vi till att göra minst ett av dem till ett Teachmeet.
Den här terminen blir det inga fler caféer men vi har många andra saker på gång och givetvis kommer ni att kunna läsa om dessa här på EnIT´s blogg!

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

onsdag 13 april 2011

Hans Renman på IT-mässa i Stenungsund

Hans Reman

Den 7:e mars var Hans Reman inbjuden som öppningstalare på IT-mässa i Stenungsund. Hans arbetar i dag som föreläsare kring förändringsarbete i skolan i ett digitalt samhälle. Han har tidigare varit med om att starta upp flera gymnasieskolor i Stockholm, däribland YBC i Nacka. Just nu arbetar han som ansvarig kring TÄNK OMs verksamhet. 
Hans pratade kring den ”röda hatten”,
  • vem tar vi inom skolan rygg på? 
  • Vem tar täten och leder oss in i en skola under förändring? 


Enligt Hans är det viktigt att det är tydligt vem vi ska följa och på skolan är det rektor som måste utgör den röda hatten, visionen på skolan bör vara en tydlig indikator och känd av alla på skolan. Det bör vara ett viktigt styr i vårt arbete. För att ett förändringsarbete ska bli lyckosamt är det viktigt med tydliga mål, utvärdera kontinuerligt och ha den "röda hatten" i sikte. De beslut vi tar inom skolan måste ta riktning mot "hatten" annars riskera vi att förlora riktningen. 

Hans har en egen blog som går att följa. 

Kontakt
Peter Borg
peter.borg@kungalv.se

fredag 8 april 2011

Pedagogiskt café, ett sätt att sprida goda exempel

Ute i våra skolor finns det många duktiga pedagoger som genom nyfikenhet och engagemang utvecklar sitt arbetssätt med hjälp av IT teknik. För att sprida dessa goda exempel kommer vi att ordna ett antal träffar där vi bjuder in pedagogerna som med en kort presentation och några exempel visar hur de arbetar. Detta för att inspirera sina kolleger men även för att få möjlighet att utveckla sina egna tankar genom att tex. svara på frågor och skapa dialog med andra pedagoger.
Dagens café handlade om Creaza, ett verktyg som vi har integrerat i vår lärplattform. Creaza innehåller 4 olika delar, ett där du skapar tecknade serier, ett för filmskapande, ett ljudprogram och en del för att göra mindmaps. Vi fick ta del av tre olika sätt att att använda verktyget.

Anna som är klasslärare i en 1:a var först och visade hur de hade använt de tecknade serierna för att skriva sig till läsning. Att använda serierna var en del i skrivutvecklingen. Hon berättade hur det varvades med högläsning, skrivande med penna på papper och med skapande verksamhet. Anna visade ett exempel på en elev som till en början tyckte att det var svårt att skriva ord och att komma igång med skrivandet. Med hjälp av bilder och Creazas tecknade serier kom eleven igång med både skrivandet och berättandet.

Som andra inspiratör hade vi Helen som är fritidspedagog. Hon berättade hur de använde Creaza i sitt sagotema. De hade börjat som man bör med att prata om hur en saga var uppbyggd men istället för att ta fram papper och penna så hade de gått direkt in och börjat att skapa sin story i programmet. Helen berättade att hon var själv nybörjare vad det gällde Creaza så hon gick bara igenom de enklaste grunderna när de startade upp men det dröjde inte länge innan eleverna var igång och hittade nya, egna lösningar hur de kunde skapa bilder. När eleverna sen visade sina bilder och läste sina sagor med hjälp av projektor så kunde ingen ta miste på hur stolta de var.
Till sist fick vi lyssna på Michael, högstadielärare, som visade hur han använt mindmap verktyget när han planerade ett arbetsområde i NO. Han visade hur han hade länkat till PowerPoint presentationer, uppgifter, webbsidor där eleverna kunde läsa fakta, filmklipp mm. Här kan eleverna på ett enkelt sätt få till sig det material som rör arbetsområdet på ett samlat och strukturerat sätt. Eftersom mindmapen ligger i vår lärplattform har eleverna tillgång till materialet när som helst de behöver det. En ovärderlig resurs för de elever som har behov att repetera lite extra. De elever som behöver stöd av talsyntes kan dessutom få texterna upplästa.


Stort tack till våra inspiratörer till ett lyckat café!Som avslutning passade vi på att bjuda in till vårt nästa pedagogiska café som vi tänker utforma som ett teachmeet. Det innebär att vem som helst som har en pedagogisk idé kan anmäla sig och få möjlighet att prata antingen 3min eller 7 min. Detta kommer att gå av stapeln den 5 maj klockan 16.30-18.00. Välkommen! Länk till anmälan kommer att publiceras i vår lärplattform.
Kontakt
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

Frontkommuner

Som systemansvarig för Fronter inser man snabbt att det är mycket som man måste behärska då det är många olika lagar och bestämmelser som styr våran verksamhet och att det inte är helt lätt att hålla koll på allt. Tidigare i våras så hade jag ett långt samtal med Morgan Holm från Jönköping angående detta och andra ting och då kom vi fram till att vi skulle bilda en grupp där vi kunde utbyta erfarenheter inom detta område.

Så den 23:e mars samlades representanter från 18 kommuner som alla kör Fronter som lärplattform. Med tanke på den korta framförhållningen och att vi spred detta mun till mun så var det i mina ögon en mycket stor uppslutning.

Dagen i Huskvarna bestod av ett förmiddagspass där vi diskuterade gruppens syfte och där olika kommuner visade på hur man jobbar med fronter. Stockholm stad visade på hur de är i första stadiet med att integrera live@edu i fronter och där man speciellt väntar på att office365 skall lämna betastadiet så att även det kan integreras i Fronter.

Vi bestämde bland annat att gruppens syfte skulle vara att:

  • Stötta varandra i processer (upphandling, juridik etc)
  • En stark grupp i kontakten med leverantören
Den andra punkten var en viktig del i det som vi diskuterade under eftermiddagen. Under de senaste 2 åren upplever vi att det har hänt alldeles för lite när det gäller saker som berör Sverige. Många långa listor skapade om önskade förändringar och buggrapportering. Genom att vi nu bildade gruppen och informerade Fronter om detta så har bara bildandet av gruppen lett till en betydande aktivitet från Fronters sida och där vi äntligen har fått till en dialogsituation igen. Bland annat ledde detta till ett nytt "IUP-möte" i Göteborg den 5 april där vi kunde framföra våra synpunkter på Fronter verktyg och där man nu äntligen har fått fritt ett utvecklingsteam för att slutföra fas 2 i verktygets utveckling.


Douglas Potter
EnIT
Kungälvs kommun

tisdag 29 mars 2011

Förskollärare testar GPS

Det är träff för mattenätverket i Kungälv. Pedagogerna träffas på Björkås förskola för att få testa att söka skatter med hjälp av en GPS. De börjar inomhus för en kort information om hur GPS:en fungerar, hur sökningen går till och vilka mål i Lpfö98 som kan uppnås. Det bjuds på frukt och juice och sen är det dags att ta på varma kläder och rejäla skor eller stövlar och ge sig ut i naturen. Det är 20 nyfikna pedagoger från olika förskolor i kommunen som delar in sig i grupper om två för att leta upp de 8 skatterna. Skatterna består av lådor, som innehåller uppdrag som är gömda i närområdet. Uppdragen har matte som tema och är anpassade så att pedagogerna skall få tips som de kan använda på sin förskola. t.ex 1. Leta upp en pinne som är kortare än din lillfinger. 2. Leta upp en pinne som är längre än din lillfinger.
Alla går in för sin uppgift och inom kort är alla igång och har spritt sig i området runt förskolan. Det behövs bara några små tips här och där för övrigt går letandet utan problem. Alla lyckas att hitta skatter och är väldigt positiva och engagerade. Tankarna på hur de skall använda arbetssättet på förskolan, hur de skall kunna låna/köpa GPS:er, var det passar att gömma skatter mm är i full gång.
När alla skatter är funna är det återsamling och tid för reflektion och frågor. Om jag får gissa så kommer vi att få många nya skattletare i vår kommun.

Kontakt
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

torsdag 24 mars 2011

Positiva elever med varsin dator.

Ett av seminarierna hölls av fyra elever på DaVinciprogrammet, MimersHus i Kungälv, där alla elever fick var sin dator när de började gymnasiet i höstas. De började med att presentera några av de program de använde i ämnet fysik.

Multimedia motion, ett program där de kan kan göra fysikaliska beräkningar på rörelser med hjälp av filmer och funktioner som gör det möjligt att göra mätningar. Mätningarna överför de sedan till Excel där de skriver sin labb-rapport.
Circuit shop är ett program där de bygger elektroniska kretsar utan att få trassel på sladdarna, något som eleverna uppskattade. De kopplar komponenterna, väljer styrka och effekt och klickar därefter på analys för att se om kopplingen är riktigt gjord.
Stellarium är ett gratis program där de kan studera stjärnhimlen både historiskt, i nutid och med hjälp av beräkningar hur det kommer att se ut i framtiden. De kan välja utgångspunkt, att de t.ex. befinner sig på mars,och kan då se ner på jorden.
En uppgift de hade fått var att mäta avståndet till månen. De hade löst uppgiften med hjälp av triangulering. De mätte avståndet till sydpolen och sen till nordpolen och fick då fram bassträckan. Därefter kunde de räkna ut avståndet med hjälp av vinkeln.

Ett annat viktigt verktyg de använder är lärplattformen, Fronter. Här får de uppgifter, länkar och information från pedagogerna. De lämnar in sina uppgifter via inlämningsmappar. I inlämningsmapparna sker sen en kommunikation mellan elev och pedagog. De får kommentarer till till inlämningen och får möjlighet utveckla sina uppgifter. Eleverna upplever att arbetssättet är jättebra och att det ger dem stor flexibilitet.

Både elever och pedagoger lägger in sina kontaktuppgifter så att det är lätt att kontakta varandra.

Efter elevernas presentation var det fritt fram att ställa frågor. Åhörarna var nyfikna på hur eleverna upplevde det att ha tillgång till en egen dator.

Eleverna såg bara fördelar och flexibiliteten var det argument som verkade tyngst. Både tid och rum blev underordnat. De kände dessutom att de kunde välja det verktyg som passade. En av flickorna nämnde, att ibland antecknar jag med papper och penna och ibland med datorn. Hur tycker lärarna att det fungerar? Jo även lärarna är positiva och tycker att det är bra. Har ni fått några etiska regler?Självklart finns det regler. När det är genomgång så skall locket vara på om det inte är så att de skall anteckna och visst går det att missbruka men det ansvaret måste eleverna ta och för dem var det självklart. Deras arbete sparade de på datorn eller på Fronter och backup fick de själva ombesörja, det fungerade bra. Sista frågan innan tiden var slut var hur det fungerade med OpenOffice. Inga problem!

Att döma utav detta kommer implementeringen av Varsin dator gå som en dans, se möjligheterna!
Kontakt:
Lisbeth Sedén

lisbeth.seden@kungalv.se


fredag 11 mars 2011

IT för pedagoger

Den 7 mars anordnade Kungälv och Stenungsund gemensamt för andra gången utbildningsmässan IT för pedagoger. Den här gången var det Nösnäsgymnasiet i Stenungsund som öppnade sina dörrar för mässan, förra gången (september 2009) var det Mimers Hus i Kungälv.
Drygt 300 pedagoger från de bägge kommunerna spenderade eftermiddagen med att lyssna på ett stort urval av pedagoger som jobbat med IT i klassrummet. Totalt fanns det över 30 miniseminarier att välja bland med en stor bredd på innehåll, se schemat här nere till höger.


Keynotespeaker var Hans Renman som pratade inför alla om en förändrad skola, mer om hans föreläsning senare på EnIT´s blogg.


Vi kommer under de närmsta veckorna publicera ett antal bloggposter som handlar om mässan, kom gärna med frågor om ni vill veta mer om mässan.
Schema för seminarier
Samarbetet mellan EnIT och IT-pedagogerna i Stenungsund startade egentligen som ett forum för att dela våra erfarenheter med lärplattformen Fronter som bägge kommunerna använder. Tillsammans med Mölndal, Kungsbacka och Härryda försöker vi dra nytta av varandras erfarenheter av att jobba i Fronter men har alltså kommit att vidga sig till att handla om skolutveckling på bred front med IT i fokus

torsdag 24 februari 2011

Mobiltelefoner på idrottslektionerna?

Dagens barn och ungdomar använder datorer i allt större utsträckning. De umgås med kompisar via nätet så väl som irl. Den nya tekniken ger många spännande möjligheter, men kan också medföra vissa negativa effekter som vi behöver förhålla oss till.
Med mer tid framför en datorskärm ökar risken för att fler blir mindre fysiskt aktiva. Att barnen och ungdomarna är aktiva på fritiden blir allt viktigare men även skolan måsta ta sitt ansvar. Ett tillägg till Lgr94 gjordes 2003 och det lyder: Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen och denna beskrivning finns även kvar i Lgr11. Ämnet Idrott och hälsa är naturligtvis en viktig del i detta men alla ämnen kan bidra genom att exempelvis jobba med utomhuspedagogik, till exempel med hjälp av mobil teknik. Vi tänker återkomma i ämnet senare under läsåret.

Ska undervisningen i Idrott och hälsa då bli en teknikfri zon? Nej, jag tror att vi med hjälp av modern teknik istället kan utveckla även ämnet Idrott och hälsa. Pulsklockor, gps, mobiltelefoner och dansmattor är bara några exempel på hur man kan involvera teknik för att öka elevernas färdigheter och förståelse för hur kroppen fungerar. De kan också höja elevernas motivation till att vara mer fysiskt aktiva.
För att undersöka detta genomförde vi ett test under ett par lektioner med tema redskapsgymnastik för skolår 9. Eleverna fick träna parvis på övningar i olika redskap och med hjälp av deras egna mobiltelefoner blev de filmade av kompisen för att sedan direkt kunna se hur det såg ut. Genom att se sig själv på film är det lättare att ta till sig de tips som läraren kommer med. 
Givetvis fick vi också ha en dialog om vem och vad man får filma men detta upplevde vi inte som ett problem utan eleverna skötte detta mycket bra.

Eleverna var överlag positiva till försöket men det som förvånade oss var att inte fler än ca 50% utnyttjade möjligheten att bli filmade. Det fanns extra kameror att låna för de som inte ville ta med sig sin telefon så det var nog inte där skon klämde. Vi misstänker att orsaken var att vi presenterade försöket som ett erbjudande och att vi inte var tillräckligt tydliga med fördelarna som vi lärare tyckte det innebar att få se sig själv på film. Nästa gång kommer vi att trycka hårdare på att detta är ett viktigt redskap för att utvecklas inom momentet redskapsgymnastik.
Vi tycker att experimentet föll väl ut och kommer att utöka metoden till fler teman och även för så 7 och så 8.


Kontakt:
Johan Busck
Johan.Busck@kungalv.se

lördag 29 januari 2011

Ungas Internetvanor

I ett tidigare inlägg skrev Johan att EnIT bjudit in Stig Roland Rask som föreläsare och debattledare till ett seminarium om ungdomars aktiviteter på nätet. Under senaste tiden har debatten om faror med Internet kommit upp ett antal gånger. Oftast är det risker och inte möjligheter som diskuteras. Vi vill därför starta ett arbete att ge föräldrar och pedagoger mer kunskap i ämnet så att de kan guida våra barn och elever i skolan. Stig Roland Rask har arbetat på KK-stiftelsen sedan slutet av 90-talet med dessa frågor och är en av de mest eftertraktade föreläsarna i ämnet.
Stig Roland inledde seminariet med att tala allmänt om skolan 2011. Den stora frågan i skolan är: Hur skall vi lära ut för att alla skall lära in, teach -learn. Han gjorde en jämförelse med när segelfartyget byttes ut mot ångbåten. Innan ångbåten blev färdigutvecklad skapades det ett antal hybrider, båtar som hade både segel och motor. Den utvecklingen tog ca 100 år. Han menar att skolan befinner sig just nu i ett liknande stadie. Vi håller på att införa ny teknik in i den ”gamla” skolan utan att ta bort gamla företeelser. Däremot ser han optimistiskt på utvecklingen med varsin dator, den kommer att skynda på utvecklingen. Denna utveckling innebär att kunskaper och synsätt förändras snabbt mellan generationerna. Det är skillnad mellan dem som är födda på 80-talet och de som är födda på 90-talet menar Rask. Han menar att föräldrar och lärare måste lära sig att förstå hur unga tänker. Det måste ske ett möte.
Vad vet vuxna om de ungas nätkulturer? Han nämner att media har stor påverkan. De beskriver ofta nätets möjligheter osakligt, kränkande och skymmer då sikten för den positiva potentialen. Detta påverkar allmänheten mycket. Han föreslår att det bör ske en förståelsekampanj för att överbrygga den digitala generationsklyftan. Vi söker på olika sätt, unga har ett kommunikativt sökande. Det ställer en fråga i något av de sociala nätverken de ingår och oftast är det någon som vet och de kan då få ett snabbt svar. Att söka som i en uppslagsbok ser Stig Roland som ett vuxet sätt att använda nätet.

Det är dessutom så att tillgången har blivit individualiserad. Alla ser inte samma sak, till skillnad från förr då det bara fanns en kanal. Du väljer vad du är intresserad av och du har oftast möjligheten med dig i fickan. Vår roll har dessutom förändrats till producenter istället för att bara vara passiv konsument. Stig Roland säger att en genomsnittlig 19 åring har redan hunnit skriva mer än vad föräldrarna gjort. Deras sätt att publicera på nätet är också annorlunda. De unga vill inte vara anonyma, de vill presentera sig, skapa och presentera en identitet och för dem är detta naturligt. Många ungdomar befinner sig på nätet, även om inte alla automatiskt är intresserade och kunniga, och tillgängligheten är stor. Så man kan konstatera att lika viktigt som vuxenvandring på stadens gator är, lika viktigt är det att vuxna finns på nätet. Vuxna som är insatta i hur det verkliga livet för ungdomarna är och som kan vara lätta och få kontakt med och kunna ge stöd om man känner sig utsatt.

I den efterkommande debatten som leddes av Stig Roland och en förälder, rektor, pedagog, politiker och två elever satt i panelen hade publiken möjlighet att ställa frågor. Antingen direkt i en mick som skickades runt eller via en SMS-tjänst.
Ämnen som kom upp var t.ex. Vilket förhållningssätt en pedagog bör ha när en elev vill bli vän på t.ex. Facebook. Hur agerar man som pedagog när en elev blir kränkt på nätet? Hur kan vi använda mobiltelefonen i skolan?

Ett stort tack till Stig Roland Rask och till alla som medverkade.

Kontakt:

Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

onsdag 12 januari 2011

EnIT lever!

Det var ett tag sedan ni hörde av oss. Vi har helt enkelt varit väldigt upptagna med PIM. Med en deadline att vara klar med nivå 3 vid årsskiftet fick många bråttom att bli klara. Under hösten har vi gått från ca 200st PIM-3:or till nästan 500st!
Det har varit hårt jobb för oss examinatorer men det är värt all möda om vi ser att det kommer eleverna till del i slutändan.

Vi håller nu på att planera vårt arbete för fullt. Många fortbildningar och projekt mm ska samordnas och det är mycket på gång. Vi ska göra vårt yttersta för att ni ska kunna ta del av vårt arbete under våren. Kommentera gärna våra inlägg.

Här följer ett utdrag av vad som kan dyka upp på EnIT´s blogg:

PIM-seminarier:
Vi har ju en del seminarier att anordna. En hel del jobb men fantastiskt kul eftersom de ger så mycket, både för deltagarna och oss examinatorer. 

Föredrag:
Den 25 januari kommer Stig-Roland Rask och pratar om "Ungas Internetvanor". Först med våra IT-guider och senare en öppen föreläsning för lärare och föräldrar med efterföljande paneldebatt.
Inbjudan till föreläsning och debatt

Upphandling varsin dator:
Under våren kommer vi att skriva avtal inför hösten då våra tre högstadier ska få varsin dator, totalt ca 1400st. Här gäller det att få alla bitar på plats till ett så bra pris som möjligt.

Mässa:
Den 7 mars anordnar vi en mässa om IT i skolan tillsammans med Stenungsund. Lärare från Kungälv och Stenungsund kommer att kunna välja på ett stort antal miniseminarier och vi tror att alla kommer att hitta något som passar just dem. Detta är en uppföljning på mässa vi hade i Kungälv i september 2009 som var mycket lyckad.

Pedagogiska caféer:
Detta är i idéstadiet som innehåll och form är ännu inte klart.

Teachmeet:
Vi gillar konceptet med teachmeet och hoppas kunna köra någon lokal variant i Kungälv under våren.

Fronter:
Vår lärplattform kommer att bli central när antalet datorer ökar i skolan. Vi kommer att utveckla plattformen och satsa vidare på utbildning av pedagoger. De nya kursplanerna kommer påverka vår IUP-modul och den ska vi se till att den blir riktigt bra stöd för lärarna.


Skoldatatek:
Med flera kommunlicenser klara eller på gång kommer kompenserande program fler elever till del. Vi har redan utbildat många lärare och fler kommer det att bli!


Utöver detta kan det dyka upp inlägg som handlar om projektansökningar till EU och Skolverket, en ny mediaserver, mobilt lärande, sociala medier mm.

Mycke´nöje!

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se