torsdag 24 maj 2012

Utvärdering av projektet "Att skriva sig till läsning i förskoleklass"


Nu har arbetet i våra tre förskoleklasser pågått i snart ett läsår och vi kan se tillbaka på ett lärorikt år. Det har varit mycket positivt och både barn och pedagoger har utvecklats mycket. Barnen tycker att det är roligt och de har startat sin skriv och läsutveckling. Pedagogerna säger att hade de inte haft datorerna så hade de inte arbetat så mycket med att skriva och skapa texter. De har haft stor hjälp av Vital och talande tangentbord när de har skrivit, men nu tycker flera av barnen att de kan, de kan bokstäverna och kan skriva. Härlig känsla när man känner att man kan! Och alla kan, för de har bokstäverna framför sig på tangentbordet så alla kan skriva en text.
Pedgogerna tycker också att de har lärt sig mycket. Vid uppstarten valde vi medvetet att inte ge dem några direkta mål utan de skulle utgå från projektets syfte och sen anpassa projektet till sin vanliga verksamhet. Vid uppstarten var pedagogerna på en inspirationsföreläsning där två pedagoger från åk 1 berättade hur de hade jobbat plus att de fick tips på länkar på nätet där de kunde gå in och läsa.
Från början kände de sig lite osäkra och visste inte riktigt vad de skulle göra men med hjälp av handledning och hjälp av varandra har de utvecklats och arbetet har blivit till tre olika men ändå lika projekt. Alla har haft skriv och läsutveckling som grund men för övrigt har har de haft lite olika inriktningar. En förskoleklass har arbetat med utgångspunkt av Bornholmsmodellen, en utifrån olika tema och en i olika skrivprojekt. De känner sig nu trygga med sättet att arbeta och hoppas nu att de får möjlighet att fortsätta med arbetssättet till hösten då de får nya förskolebarn.
När de har haft utvecklingssamtal har föräldrarna varit mycket positiva till projektet och tyckt att deras barn har lärt sig mycket. De som har äldre barn har kunnat jämföra och tycker sig se skillnad på barnens skriv och läsutveckling.

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

onsdag 23 maj 2012


EnIT på SETT-mässan

"1:1 och trädgårdsmästarens knep" med Hans Renman
Jag var och lyssnade på ett intressant föredrag på SETT-mässan av Hans Renman, som är Vd för ”TÄNK OM”.
Han pratade om 1:1 i klassrummet och gjorde liknelsen med en trädgårdsmästare och dennes arbete i trädgården. Han vände på utrycket att ”Tänka utanför boxen”, tänk innanför istället, utgå vad du har, kan och vill göra.
Han tryckte på detta med den mjuka infrastrukturen som vision, mål. Det är viktigt att ni vet vart ni är på väg och varför ni väljer den vägen ni valt.

I klassrummet när det ska arbetas och alla elever har en egen dator ställer detta högre krav på variation. I trädgården behövs varje sten vänds på  för att finna den optimala platsen och kompositionen för varje blomma men även att med viss regelbundenhet byta komposition i trädgården. Att odla samma sak på samma plats år efter år riskerar att utarma jorden, det kan hända i klassrummet också. Elevernas drivkraft och motivation riskeras att utarmas om de inte tillåts att blomma på olika sätt och platser. Att fråga är en nyckelfaktor för att lyckas i klassrummet i en 1:1-miljö. Ingen vet allt men alla vet något och tillsammans kan vi skapa mycket.

Utbudet och möjligheterna på webben och i datorn är snudd på oändliga och det är ingen som begär att pedagogen ska kunna allt (mer än vi själva), utnyttja de nätverk som finns idag för att kunna ställa en fråga men även att få stöd och vägledning. Att använda samma arbetsmetod hela tiden är som att ha samma blomsort i hela trädgården. Det kan bli vackert men det riskerar lätt att bli för mycket, så blanda gärna. Det blir trevligare både för dig och de som tittar på din trädgård och det blir roligare för dig och dina elever och du blandar arbetsmetoder i klassrummet också.

Tyvärr är det så att det inte alltid det går som planerat. Vissa blommor/växter kanske inte fungerar med andra så som du tänkt dig men detta kan även bli något positivt om vi tillåter att misstag är ett sätt att växa, för detta krävs det mod i en ganska utsatt situation.   
Trädgårdsmästare åker ofta och besöker andra trädgårdar, tittar på utställningar mm för att finna inspiration. Som pedagoger har man kanske inte samma förutsättning för att kunna resa och besöka andra platser men i det digitala samhället ökar möjligheten att finna inspiration av andra.

När du är färdig i din trädgård så behöver du tid att sätta dig ner, njuta av blommorna och växterna och bara njuta av ditt slit i jorden. Samma sak gäller i klassrummet, när du har testat ett arbetssätt/metod är det viktigt att i lugn och ro sätta sig ner och reflektera över arbete men även att njuta över det arbete som du gjort tillsammans med eleverna. 

Kontakt:
Peter Borg
peter.borg@kungalv.se

tisdag 15 maj 2012

Smartphone som kognitivt stöd i skolan” var rubriken på ett seminarie på SETT.

Eva Samuelsson-Angawa och Johanna Rostedt, arbetsterapeuter på Skolstöd inom Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad gav oss en inspirerande föreläsning. Vi fick praktiska exempel och tips om anpassningar och appar i Smartphones. En Smartphone kan vara ett kompensatoriskt hjälpmedel. De utgick ifrån 2 frågeställningar.

Vad är kognition?

Väldigt kort kan man beskriva kognition som de processer som sker när hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information. Det kan handla om;
Tidsuppfattning och att hantera tid
Planera, organisera, strukturera
Starta och ta initiativ

Hålla uppmärksamheten
Hålla koncentrationen
Minnas
Lösa problem, göra beräkningar
Orientera sig, hitta till rätt plats
Kommunicera
Förstå vad saker och ting betyder

Vad? Hur? När? Varför? Var? Med vem? Hur länge? Vad händer sen?

Hur kan man göra så att en smartphone blir ett stöd för eleven? 
Kognitivt stöd kan innebära att eleven via appar Android=A, Iphone= IP kan;
få tidsstöd genom att ställa in tid, visuellt (rast, lektion, lunch mm)
A Activity timer och Tim(mer) Stock
IP Time Timer och Timstock

få påminnelser och planera sin dag t.ex. läxor och ”att göra” uppgifter (påminnelser)
A IP Astrid och Remember the milk
få struktur och ordning i skolan och hemma
A IP
Googlekalender

IP Week kalender 
A Kalender med Widgit 
underlätta att t.ex. anteckna och minnas instruktioner
A IP
Evernote kan även synkas med kalender

A IP Photokalender (dag och tid för kortet)
kunna kommunicera med vänner och bekanta genom att tala in meddelande
A
Dictus

IP Dragon Dictation
hitta från en plats till en annan
Busstidtabell lokal app
Kartor
Smartphone som kognitivt stöd kan:
Kompensera för kognitiva svårigheter
Avlasta arbetsminnet
Dela och delegera information                                                
Struktur med överblick och snabb åtkomst
Information tillgänglig där jag behöver den
Anpassas individuellt
Det är viktigt att prioritera, rensa, sortera och gruppera de appar och program som eleven behöver. Startsida i mobilen ska innehålla de väsentligaste apparna, individuellt anpassade. Nästa sida kan innehålla kamera, film, och anteckningsappar. En sida för appar som eleven använder på fritiden. En annan sida kan innehålla appar för matematik. En sida med appar för att få text uppläst via Daisy (krävs tpb tillstånd).
A IP Daisy Reader streamar                                  
A Darwin Reader
IP InDaisyReader
Läsa inskannade dokument
A ScanRead mobile
IP Prizmo


En annan uppskattad app för att se sin månatliga kvot av användandet av sitt mobila Internet är för A 3G Watchdog och för IP My Watchdog
Jag var nyfiken på hur man kunde använda Smartphones som kognitivt hjälpmedel och har nu börjat testa några appar. Jag tog med mig framförallt hur viktigt det var att varje elevs Smartphone bara ska innehålla de appar som är väsentliga för eleven, framförallt på startsidan.
Kontakt:
Janet Nilsson
Skoldatateket Kungälv

onsdag 9 maj 2012

Rubriken på ett av seminarierna på SETT-mässan var "Viktigt på riktigt".


En inspirerande föreläsning där de två Guldäppelvinnarna Martin Braekken Fernström och Josef Sahlin berättar om hur de jobbar tillsammans med sina elever i varsin trea, i Årstaskolan i Stockholm.
När de började hade de inte mycket mer än en dator i klassrummet men såg fördelarna och jobbade på med de förutsättningarna de hade. Nu när de har fått Ipads blir utvecklingen mycket större och arbetet går mycket lättare.

En viktig del i deras arbete är att att eleverna publicerar sina arbeten på klassens blogg. Arbetet blir publikt och transparent och motivationen ökar för eleverna då de vet att det inte bara är en inlämning som läraren skall läsa. Det blir "viktigt på riktigt!"  Skolarbetet skall vara tillgängligt för elever, föräldrar och lärare även när eleverna har slutat för dagen. Kameran i plattorna är ett viktigt verktyg, de fotograferar mycket för att visa vad och hur de gör. Gå gärna in och besök deras bloggar, http://flygelbarn.se och http://tegelbobarn.se/.
Här händer allt möjligt. Det finns information, planeringar, uppgifter, arbeten, veckobrev  mm. Inläggen som görs är öppna för att kommenteras för att eleverna skall kunna få respons på det de skriver, positiv och konstruktiv respons.  Viktigt att känna sig omtyckt och betydelsefull. Eleverna säger att bloggen är det bästa när de är sjuka. De kan följa vad som händer i skolan även om de inte är där.
De har dessutom en blogg som heter Flygelböcker. Eleverna läser böcker avvägda så att de är en utmaning för den som läser och sen skriver de små recensioner. De har även läsuppgifter som de publicerar på bloggen. Till dessa skrivuppgifter skall de också ge varandra positiv och konstruktiv respons. De uttrycker att de skall ge varandra Two stars and a wish.
Här nedan kan ni se deras presentation. Se och låt er inspireras!tisdag 8 maj 2012

Sett på SETT: Webbresurser för SO-ämnen

Ulf Jamterud är gymnasielärare i religionskunskap och historia och jobbar för närvarande som lärare på Bromma gymnasium men frilansar även som skribent och författare inom området IT och lärande.
Ulf gav en inspirerande föreläsning om digitala verktyg i de samhällsorienterande ämnena, flera av dem användbara även i andra ämnen. I ett högt tempo gav han mängder av tips på verktyg man kan använda i undervisningen. Här kommer en lista på några av de som han använt i sin undervisning, i vissa fall kryddade men länkar från oss.

Man kan gå en interaktiv rundvandring i riksdagen där man kan gå runt i de olika kamrarna och lära sig mer om riksdagens arbete men även om historik och arkitektur.
Globalis är en interaktiv världskarta där du själv skapar egna kartor och grafer. FN och andra internationella organisationer samlar varje år in stora mängder statistik från alla länder och nationer i världen och här låter Ulf eleverna själva skapa diagram utifrån olika kriterier.
Gapminder är en annan sajt för att visualisera statistik, framförallt inom området hälsa. Det finns en en läraravdelning och på nätet finns också lektionsexempel på hur man kan använda Gapminder i undervisningen. På Gapminder kan man även ladda ned Dollar street statistics där man går på en gata där de fattigaste bor till höger och de rikaste till vänster och man gå in i husen för att se hur man beror beroende på inkomst. Se Hans Rosling berätta om detta: (10.44 in i klippet)

Det finns en interaktiv rättegångsskola där man får lära sig hela processen kring en rättegång. Brottsofferjouren står bakom sajten och det finns en lärarhandledning till hjälp.
På Riksarkivet förvaras arkivhandlingar från myndigheter och enskilda från medeltiden och framåt. Perfekt om man vill släktforska om sin egen släkt eller om kända personer.
Två webbresurser där elever (och lärare) kan skapa egna tidslinjer om olika ämnen är TimeRime och Dipity. En annan tidslinje är chronozoomproject där man kan se universums historia men även även zooma in på t ex mänsklighetens historia.

Inom religonskunskap använder Ulf bland andra följande sajter: bibeln.se, koranensbudskap.sebricktestament.com (hela bibeln presenterad i över 400 legobildspel!), svenskakyrkan.segudfinnsnoginte.se av Humanisternastylish muslimah (muslimsk modeblogg), cyber-church.com, California cryobank (beställ spermier med "rätt" egenskaper, bra källa till etikdiskussioner). Levande religon på nätet via videokanalen GodTube och religon på plats via webbkameror, exempelvis klagomuren och (speciellt under vallfärdstider) Mecca.


Digitala kartor: Historiska kartor hittar man på David Rumsey map collection. Svenska kartor på Lantmäteriet, i Google Earth kan man lägga på olika filter som t ex historia eller jordbävningar, på sajten Conflict history kan man se vilka krig som pågick i världen vid en viss period, på Maps of war kan man t ex få se religonernas utbredning under 5000 år spelas upp under 90 sekunder. På Worldmapper visas världen utifrån olika kriterier, länderna ändrar storlek efter hur deras data är, t ex population:

Video och TV: Ulf nämnde de vanliga som SVT Play, UR, sli, TV4 och kom sedan in på mer skolspecifika som TeacherOnDemand som är en svensk sajt där lärare lägger ut instruktionsfilmer mm, TeacherTube som är en liknande tjänst från england och sist men inte minst Khan Academy, se ett klipp om vad det är här:


Det här var bara ett axplock av alla de olika webbresurser Ulf visade, så ni förstår att det var en fullmatad föreläsning. Hoppas ni hittar något som kan berika just er undervisning.
Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

måndag 7 maj 2012

Sett på SETT: Creaza


SETT-mässan började för mig lite mer än en månad innan dörrarna öppnades då jag blev kontaktad av Creaza om att de ville göra en reklamfilm för sina digitala verktyg som skulle visas på SETT-mässan. Anledningen till att de hade vänt sig till oss var att Kungälv är den kommun som har de mest aktiva Creazaanvändarna i Sverige. Vi kontaktade ett par pedagoger som vi visste var flitiga Creazaanvändare och fick fram två pedagoger som kunde tänka sig att vara med, Magdalena Théren, Klöverbackens skola och Anna Johansson, Diseröds skola.

Creaza anlitade det svenska företaget Videobrigade för att skapa filmen, ett företag som jobbar primärt med att skapa filmer åt skolor. Creaza och Videobrigade kom till Kungälv en eftermiddag för att filma pedagogerna samt en del elever på Klöverbackens skola. För eleverna blev detta en spännande upplevelse att få in så många vuxna besökare i sitt klassrum. En nyhet från Creaza är att de har skapat en app för iPad som skulle lanseras i samband med SETT-mässan. Eleverna fick möjlighet att prova en betaversion av appen då Creaza hade med sig ett par iPads på vilka eleverna kunde testa dessa appar. Eleverna tyckte att det var väldigt kul att jobba med Cartoonist (vilket är det första verktyget för vilken Creaza har gjort en app) på surfplattorna. Det som jag såg under den korta tid som de testade var att det var enklare för eleverna att samarbeta på en surfplatta jämfört med en dator då man kommer åt även om man sitter vid sidan om.


Under mässan så hade Creaza både seminarier och föredrag där de visade upp hur man kan jobba med deras verktyg.

Creaza är på gång med flera nya funktioner under sommaren och Mindomo, deras tjänst för tankekartor, kommer att få en total ansiktslyftning inom kort så att skolversionen får samma gränssnitt som deras fristående version numera har. Om du vill ha en förhandsgranskning på detta så kan du gå in på Chrome Web Store om du har Chrome som webbläsare.


Kontakt:
Douglas Potter
douglas.potter@kungalv.se