onsdag 14 november 2012

EnIT på öppet hus, gymnasieskolan Mimers Hus i Kungälv


Lördag den 17 november slår Kungälvs gymnasium upp dörrarna och visar sin verksamhet för alla intresserade.
Vi på EnIT kommer att vara med och visa hur ny teknik kan användas i skolan. Vi kommer att visa vår lärplattform med kursrum, dokumentation och verktyg för inlämningar, samt Skola 24 som används för elevdokumentation och frånvaro.
Det kommer dessutom att finnas möjlighet att se hur de interaktiva projektorerna kan användas.
Vårt skoldatatek kommer att visa de alternativa program som vi har kommunlicenser på, hjälpmedel som kan vara användbara för alla elever. Ett nytt verktyg som kommer att visas är en scannermus. Tillsammans med programmet Vital kan du då få en text ur en bok uppläst.
Vi kommer att finnas i foajén där vi svarar på frågor och visar de olika verktygen.

Välkomna!

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

fredag 12 oktober 2012

Pedagogiska verktyg på nätet


På en av stationerna på vår mässa presenterade vi ett antal enkla verktyg som du kan använda i ditt klassrum. Enkla för både dig och dina elever. Du behöver inte skapa några konton och de flesta är web2.0 applikationer, dvs. du kan använda dem direkt på webben. Jing, Easy interactive tool och Pointofix behöver laddas ner. Pointofix finns på alla Kungälvs varsin-datorer.
Här kommer en förteckning och adresser till de program som presenterades.

Jing (gratisprogram på nätet)
 • Ta en bild av det du ser på dataskärmen.
 • Inspelning upp till 5 minuter av det som händer på skärmen.
Du kan t ex använda Jing för att spela in muntlig feedback samtidigt som du visar i dokument vad som är bra eller kan utvecklas. Du kan också ta en bild av något på skärmen och dela det med klassen, eller dina elever kan använda det för att samarbeta eller ställa frågor.
Här kan du ladda ner programmet http://www.techsmith.com/download/jing/default.asp
Easy interactive tool (gratisprogram på nätet)
 • Skriva och rita på skärmen, med olika färger.
 • Spotlightfunktion
Pointofix (finns i Varsin-datorerna)
Skriva och rita på skärmen, med olika färger.
Här kan du ladda ner programmet
http://www.pointofix.de/download.php
QikPad (gratisverktyg på nätet)
 • Arbeta tillsammans med dokument, projekt i nutid.
 • Flera användare kan omedelbart se uppdateringar som sker, bokstav för bokstav.
 • Möjlighet att spara.
Du kan t ex använda QikPad för att följa elevernas arbete i grupp, ge dem feedback eller få frågor via datorn. Eleverna kan samarbeta i gruppen och tydligt se vem som gör vad.
Adressen till verktyget är
http://qikpad.co.uk/
Corkboard (gratisverktyg på nätet)
 • Post-it-funktion
 • Möjlighet att spara
Du kan t ex använda Corkboard för att låta eleverna skriva på egna post-it som visas samtidigt på tavlan.
Adressen till verktyget är http://hello.corkboard.me/
Mentimeter (gratisverktyg på nätet)
 • Mentometerfunktion
Du kan använda Mentimeter för snabb återkoppling där alla elever får komma till tals. Svarsresultat på en fråga redovisas i staplar. Varför inte använda Mentimeter för elevmedverkan, som lektionsöppnare eller utgångspunkt för vidare diskussion?
Adressen till verktyget är www.mentimeter.com
Voto (gratisverktyg på nätet)
 • Mentometerfunktion
Voto har samma funktion som Mentimeter men här har du möjlighet att ställa fler frågor i samma undersökning.
Adressen till verktyget är http://voto.se/

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

måndag 8 oktober 2012

”Från noll till koll” – minimässa i samarbete med biblioteket kring den digitala utvecklingen


Då har vi haft ännu en tillställning för att öka kunskapsnivån bland våra pedagoger och föräldrar. Den stora frågan är solklar – vad gör vi för fel? Varför kommer det 100-150 personer till ett dukat bord? Varför inte 500 eller ännu fler? Den självvärdering vi gjort i alla skolor visar tydligt på ett stort behov av kompetensutveckling av pedagoger och rektorer inom detta område. Den visar också på en brist i styrning och engagemang från rektorer och högre chefer, och här tror jag att vi har svaret. Det måste hända nåt i rektorsleden annars tar det alldeles för lång tid att vända skutan.

Om vi skall nämna något om mässan så blir det ändå en positiv kommentar. Engagerade föredragshållare och utställare. Det praktiska runt själva arrangemanget fungerade också bra. Vi kommer att utvärdera mässan och kommer troligen tillbaka igen. Många pedagoger, föräldrar och andra som besökte Mimers Hus har uttryckt sitt gillande.
Vi kommer under hösten förmedla innehållet till berörda mottagare. För det första är det viktigt att de resurser vi betalar kommunlicenser för och som alla har tillgång till också utnyttjas. T.ex: Creaza, Fronter, Musik i Media, NE Skola och olika hjälpprogram. För det andra och absolut viktigast är att elever som har behov av stöd och där det finns bra digitala hjälp verkligen får det. Dvs att våra pedagoger och skolledare vet vilken hjälp som finns för olika behov och tar del av den kompetensutveckling som erbjuds. Då först kan vi börja tala om en likvärdig skola. Det var detta, att alla vet vad det finns för möjligheter, som rubriken på mässan syftade på – nämligen att alla skulle få full koll.

Kontakt:
Magnus Kvist
magnus.kvist@kungalv.se

måndag 17 september 2012

Från NOLL till KOLL - häng med i den digitala utvecklingen!

Onsdag den 3 oktober bjuder vi, EnIT tillsammans med Kungälvs bibliotek, in till en
mässa i syfte att ge allmänheten en inblick i vad som händer i våra skolor. Mässan är en del i ”Bildningsresa hösten 2012” där kommunen erbjuder en serie aktiviteter. Mässan kommer att pågå mellan kl. 15.00-20.00 i Mimers Hus. Vi kommer att kunna lyssna till lokala föredragshållare men får även besök utifrån. Stig Roland Rask, en erfaren föreläsare om värderingar, lärande och IT, kommer att föreläsa om den digitala generationsklyftan. Pernilla Gesén, barn- och ungdomsförfattare, talar om vägen till läsglädje. Vi kommer även att ha ett antal seminarier och workshops som knyter an till digital utveckling och i foajén kommer det att finnas möjlighet att besöka ett antal utställare. Är du intresserad och vill läsa mer klicka på nedanstående länk för att se schemat.
Schema

Välkommen!

Kontakt: Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

fredag 24 augusti 2012

EnIT ht 2012

Semestern är slut och vi på EnIT har kommit igång efter sommaruppehållet. Alldeles innan vi gick på semester flyttade vi vårt kontor till Mimers Hus, Kungälvs gymnasium, så nu kan du besöka oss där i sal A464. Vi tackade dessutom av Johan Busck som slutade hos oss och fått nya uppdrag.
När vi kom tillbaka efter en skön ledighet så har vi tagit emot en ny medarbetare i gruppen, Yvonne Måhnson. Hon är lärare här på Mimers Hus och kommer dels att ha kvar en del av sin undervisning där och dels arbeta hos oss på EnIT. Utöver det har vi hunnit genomföra en veckas intensivt arbete med kompetensutveckling på flertalet skolor, planering inför det nya läsåret, utdelning av nya datorer till alla 7:or och 1:or på gymnasiet. De datorer som lämnades in av 9:orna och 3:orna på gymnasiet har delats ut till eleverna på f-6. Så nu känns det att vi är igång! Vi ser alla fram emot en rolig och händelserik höst och vill du veta vad som händer så följ oss här på bloggen.

Kontakt: Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

torsdag 24 maj 2012

Utvärdering av projektet "Att skriva sig till läsning i förskoleklass"


Nu har arbetet i våra tre förskoleklasser pågått i snart ett läsår och vi kan se tillbaka på ett lärorikt år. Det har varit mycket positivt och både barn och pedagoger har utvecklats mycket. Barnen tycker att det är roligt och de har startat sin skriv och läsutveckling. Pedagogerna säger att hade de inte haft datorerna så hade de inte arbetat så mycket med att skriva och skapa texter. De har haft stor hjälp av Vital och talande tangentbord när de har skrivit, men nu tycker flera av barnen att de kan, de kan bokstäverna och kan skriva. Härlig känsla när man känner att man kan! Och alla kan, för de har bokstäverna framför sig på tangentbordet så alla kan skriva en text.
Pedgogerna tycker också att de har lärt sig mycket. Vid uppstarten valde vi medvetet att inte ge dem några direkta mål utan de skulle utgå från projektets syfte och sen anpassa projektet till sin vanliga verksamhet. Vid uppstarten var pedagogerna på en inspirationsföreläsning där två pedagoger från åk 1 berättade hur de hade jobbat plus att de fick tips på länkar på nätet där de kunde gå in och läsa.
Från början kände de sig lite osäkra och visste inte riktigt vad de skulle göra men med hjälp av handledning och hjälp av varandra har de utvecklats och arbetet har blivit till tre olika men ändå lika projekt. Alla har haft skriv och läsutveckling som grund men för övrigt har har de haft lite olika inriktningar. En förskoleklass har arbetat med utgångspunkt av Bornholmsmodellen, en utifrån olika tema och en i olika skrivprojekt. De känner sig nu trygga med sättet att arbeta och hoppas nu att de får möjlighet att fortsätta med arbetssättet till hösten då de får nya förskolebarn.
När de har haft utvecklingssamtal har föräldrarna varit mycket positiva till projektet och tyckt att deras barn har lärt sig mycket. De som har äldre barn har kunnat jämföra och tycker sig se skillnad på barnens skriv och läsutveckling.

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

onsdag 23 maj 2012


EnIT på SETT-mässan

"1:1 och trädgårdsmästarens knep" med Hans Renman
Jag var och lyssnade på ett intressant föredrag på SETT-mässan av Hans Renman, som är Vd för ”TÄNK OM”.
Han pratade om 1:1 i klassrummet och gjorde liknelsen med en trädgårdsmästare och dennes arbete i trädgården. Han vände på utrycket att ”Tänka utanför boxen”, tänk innanför istället, utgå vad du har, kan och vill göra.
Han tryckte på detta med den mjuka infrastrukturen som vision, mål. Det är viktigt att ni vet vart ni är på väg och varför ni väljer den vägen ni valt.

I klassrummet när det ska arbetas och alla elever har en egen dator ställer detta högre krav på variation. I trädgården behövs varje sten vänds på  för att finna den optimala platsen och kompositionen för varje blomma men även att med viss regelbundenhet byta komposition i trädgården. Att odla samma sak på samma plats år efter år riskerar att utarma jorden, det kan hända i klassrummet också. Elevernas drivkraft och motivation riskeras att utarmas om de inte tillåts att blomma på olika sätt och platser. Att fråga är en nyckelfaktor för att lyckas i klassrummet i en 1:1-miljö. Ingen vet allt men alla vet något och tillsammans kan vi skapa mycket.

Utbudet och möjligheterna på webben och i datorn är snudd på oändliga och det är ingen som begär att pedagogen ska kunna allt (mer än vi själva), utnyttja de nätverk som finns idag för att kunna ställa en fråga men även att få stöd och vägledning. Att använda samma arbetsmetod hela tiden är som att ha samma blomsort i hela trädgården. Det kan bli vackert men det riskerar lätt att bli för mycket, så blanda gärna. Det blir trevligare både för dig och de som tittar på din trädgård och det blir roligare för dig och dina elever och du blandar arbetsmetoder i klassrummet också.

Tyvärr är det så att det inte alltid det går som planerat. Vissa blommor/växter kanske inte fungerar med andra så som du tänkt dig men detta kan även bli något positivt om vi tillåter att misstag är ett sätt att växa, för detta krävs det mod i en ganska utsatt situation.   
Trädgårdsmästare åker ofta och besöker andra trädgårdar, tittar på utställningar mm för att finna inspiration. Som pedagoger har man kanske inte samma förutsättning för att kunna resa och besöka andra platser men i det digitala samhället ökar möjligheten att finna inspiration av andra.

När du är färdig i din trädgård så behöver du tid att sätta dig ner, njuta av blommorna och växterna och bara njuta av ditt slit i jorden. Samma sak gäller i klassrummet, när du har testat ett arbetssätt/metod är det viktigt att i lugn och ro sätta sig ner och reflektera över arbete men även att njuta över det arbete som du gjort tillsammans med eleverna. 

Kontakt:
Peter Borg
peter.borg@kungalv.se

tisdag 15 maj 2012

Smartphone som kognitivt stöd i skolan” var rubriken på ett seminarie på SETT.

Eva Samuelsson-Angawa och Johanna Rostedt, arbetsterapeuter på Skolstöd inom Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad gav oss en inspirerande föreläsning. Vi fick praktiska exempel och tips om anpassningar och appar i Smartphones. En Smartphone kan vara ett kompensatoriskt hjälpmedel. De utgick ifrån 2 frågeställningar.

Vad är kognition?

Väldigt kort kan man beskriva kognition som de processer som sker när hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information. Det kan handla om;
Tidsuppfattning och att hantera tid
Planera, organisera, strukturera
Starta och ta initiativ

Hålla uppmärksamheten
Hålla koncentrationen
Minnas
Lösa problem, göra beräkningar
Orientera sig, hitta till rätt plats
Kommunicera
Förstå vad saker och ting betyder

Vad? Hur? När? Varför? Var? Med vem? Hur länge? Vad händer sen?

Hur kan man göra så att en smartphone blir ett stöd för eleven? 
Kognitivt stöd kan innebära att eleven via appar Android=A, Iphone= IP kan;
få tidsstöd genom att ställa in tid, visuellt (rast, lektion, lunch mm)
A Activity timer och Tim(mer) Stock
IP Time Timer och Timstock

få påminnelser och planera sin dag t.ex. läxor och ”att göra” uppgifter (påminnelser)
A IP Astrid och Remember the milk
få struktur och ordning i skolan och hemma
A IP
Googlekalender

IP Week kalender 
A Kalender med Widgit 
underlätta att t.ex. anteckna och minnas instruktioner
A IP
Evernote kan även synkas med kalender

A IP Photokalender (dag och tid för kortet)
kunna kommunicera med vänner och bekanta genom att tala in meddelande
A
Dictus

IP Dragon Dictation
hitta från en plats till en annan
Busstidtabell lokal app
Kartor
Smartphone som kognitivt stöd kan:
Kompensera för kognitiva svårigheter
Avlasta arbetsminnet
Dela och delegera information                                                
Struktur med överblick och snabb åtkomst
Information tillgänglig där jag behöver den
Anpassas individuellt
Det är viktigt att prioritera, rensa, sortera och gruppera de appar och program som eleven behöver. Startsida i mobilen ska innehålla de väsentligaste apparna, individuellt anpassade. Nästa sida kan innehålla kamera, film, och anteckningsappar. En sida för appar som eleven använder på fritiden. En annan sida kan innehålla appar för matematik. En sida med appar för att få text uppläst via Daisy (krävs tpb tillstånd).
A IP Daisy Reader streamar                                  
A Darwin Reader
IP InDaisyReader
Läsa inskannade dokument
A ScanRead mobile
IP Prizmo


En annan uppskattad app för att se sin månatliga kvot av användandet av sitt mobila Internet är för A 3G Watchdog och för IP My Watchdog
Jag var nyfiken på hur man kunde använda Smartphones som kognitivt hjälpmedel och har nu börjat testa några appar. Jag tog med mig framförallt hur viktigt det var att varje elevs Smartphone bara ska innehålla de appar som är väsentliga för eleven, framförallt på startsidan.
Kontakt:
Janet Nilsson
Skoldatateket Kungälv

onsdag 9 maj 2012

Rubriken på ett av seminarierna på SETT-mässan var "Viktigt på riktigt".


En inspirerande föreläsning där de två Guldäppelvinnarna Martin Braekken Fernström och Josef Sahlin berättar om hur de jobbar tillsammans med sina elever i varsin trea, i Årstaskolan i Stockholm.
När de började hade de inte mycket mer än en dator i klassrummet men såg fördelarna och jobbade på med de förutsättningarna de hade. Nu när de har fått Ipads blir utvecklingen mycket större och arbetet går mycket lättare.

En viktig del i deras arbete är att att eleverna publicerar sina arbeten på klassens blogg. Arbetet blir publikt och transparent och motivationen ökar för eleverna då de vet att det inte bara är en inlämning som läraren skall läsa. Det blir "viktigt på riktigt!"  Skolarbetet skall vara tillgängligt för elever, föräldrar och lärare även när eleverna har slutat för dagen. Kameran i plattorna är ett viktigt verktyg, de fotograferar mycket för att visa vad och hur de gör. Gå gärna in och besök deras bloggar, http://flygelbarn.se och http://tegelbobarn.se/.
Här händer allt möjligt. Det finns information, planeringar, uppgifter, arbeten, veckobrev  mm. Inläggen som görs är öppna för att kommenteras för att eleverna skall kunna få respons på det de skriver, positiv och konstruktiv respons.  Viktigt att känna sig omtyckt och betydelsefull. Eleverna säger att bloggen är det bästa när de är sjuka. De kan följa vad som händer i skolan även om de inte är där.
De har dessutom en blogg som heter Flygelböcker. Eleverna läser böcker avvägda så att de är en utmaning för den som läser och sen skriver de små recensioner. De har även läsuppgifter som de publicerar på bloggen. Till dessa skrivuppgifter skall de också ge varandra positiv och konstruktiv respons. De uttrycker att de skall ge varandra Two stars and a wish.
Här nedan kan ni se deras presentation. Se och låt er inspireras!tisdag 8 maj 2012

Sett på SETT: Webbresurser för SO-ämnen

Ulf Jamterud är gymnasielärare i religionskunskap och historia och jobbar för närvarande som lärare på Bromma gymnasium men frilansar även som skribent och författare inom området IT och lärande.
Ulf gav en inspirerande föreläsning om digitala verktyg i de samhällsorienterande ämnena, flera av dem användbara även i andra ämnen. I ett högt tempo gav han mängder av tips på verktyg man kan använda i undervisningen. Här kommer en lista på några av de som han använt i sin undervisning, i vissa fall kryddade men länkar från oss.

Man kan gå en interaktiv rundvandring i riksdagen där man kan gå runt i de olika kamrarna och lära sig mer om riksdagens arbete men även om historik och arkitektur.
Globalis är en interaktiv världskarta där du själv skapar egna kartor och grafer. FN och andra internationella organisationer samlar varje år in stora mängder statistik från alla länder och nationer i världen och här låter Ulf eleverna själva skapa diagram utifrån olika kriterier.
Gapminder är en annan sajt för att visualisera statistik, framförallt inom området hälsa. Det finns en en läraravdelning och på nätet finns också lektionsexempel på hur man kan använda Gapminder i undervisningen. På Gapminder kan man även ladda ned Dollar street statistics där man går på en gata där de fattigaste bor till höger och de rikaste till vänster och man gå in i husen för att se hur man beror beroende på inkomst. Se Hans Rosling berätta om detta: (10.44 in i klippet)

Det finns en interaktiv rättegångsskola där man får lära sig hela processen kring en rättegång. Brottsofferjouren står bakom sajten och det finns en lärarhandledning till hjälp.
På Riksarkivet förvaras arkivhandlingar från myndigheter och enskilda från medeltiden och framåt. Perfekt om man vill släktforska om sin egen släkt eller om kända personer.
Två webbresurser där elever (och lärare) kan skapa egna tidslinjer om olika ämnen är TimeRime och Dipity. En annan tidslinje är chronozoomproject där man kan se universums historia men även även zooma in på t ex mänsklighetens historia.

Inom religonskunskap använder Ulf bland andra följande sajter: bibeln.se, koranensbudskap.sebricktestament.com (hela bibeln presenterad i över 400 legobildspel!), svenskakyrkan.segudfinnsnoginte.se av Humanisternastylish muslimah (muslimsk modeblogg), cyber-church.com, California cryobank (beställ spermier med "rätt" egenskaper, bra källa till etikdiskussioner). Levande religon på nätet via videokanalen GodTube och religon på plats via webbkameror, exempelvis klagomuren och (speciellt under vallfärdstider) Mecca.


Digitala kartor: Historiska kartor hittar man på David Rumsey map collection. Svenska kartor på Lantmäteriet, i Google Earth kan man lägga på olika filter som t ex historia eller jordbävningar, på sajten Conflict history kan man se vilka krig som pågick i världen vid en viss period, på Maps of war kan man t ex få se religonernas utbredning under 5000 år spelas upp under 90 sekunder. På Worldmapper visas världen utifrån olika kriterier, länderna ändrar storlek efter hur deras data är, t ex population:

Video och TV: Ulf nämnde de vanliga som SVT Play, UR, sli, TV4 och kom sedan in på mer skolspecifika som TeacherOnDemand som är en svensk sajt där lärare lägger ut instruktionsfilmer mm, TeacherTube som är en liknande tjänst från england och sist men inte minst Khan Academy, se ett klipp om vad det är här:


Det här var bara ett axplock av alla de olika webbresurser Ulf visade, så ni förstår att det var en fullmatad föreläsning. Hoppas ni hittar något som kan berika just er undervisning.
Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

måndag 7 maj 2012

Sett på SETT: Creaza


SETT-mässan började för mig lite mer än en månad innan dörrarna öppnades då jag blev kontaktad av Creaza om att de ville göra en reklamfilm för sina digitala verktyg som skulle visas på SETT-mässan. Anledningen till att de hade vänt sig till oss var att Kungälv är den kommun som har de mest aktiva Creazaanvändarna i Sverige. Vi kontaktade ett par pedagoger som vi visste var flitiga Creazaanvändare och fick fram två pedagoger som kunde tänka sig att vara med, Magdalena Théren, Klöverbackens skola och Anna Johansson, Diseröds skola.

Creaza anlitade det svenska företaget Videobrigade för att skapa filmen, ett företag som jobbar primärt med att skapa filmer åt skolor. Creaza och Videobrigade kom till Kungälv en eftermiddag för att filma pedagogerna samt en del elever på Klöverbackens skola. För eleverna blev detta en spännande upplevelse att få in så många vuxna besökare i sitt klassrum. En nyhet från Creaza är att de har skapat en app för iPad som skulle lanseras i samband med SETT-mässan. Eleverna fick möjlighet att prova en betaversion av appen då Creaza hade med sig ett par iPads på vilka eleverna kunde testa dessa appar. Eleverna tyckte att det var väldigt kul att jobba med Cartoonist (vilket är det första verktyget för vilken Creaza har gjort en app) på surfplattorna. Det som jag såg under den korta tid som de testade var att det var enklare för eleverna att samarbeta på en surfplatta jämfört med en dator då man kommer åt även om man sitter vid sidan om.


Under mässan så hade Creaza både seminarier och föredrag där de visade upp hur man kan jobba med deras verktyg.

Creaza är på gång med flera nya funktioner under sommaren och Mindomo, deras tjänst för tankekartor, kommer att få en total ansiktslyftning inom kort så att skolversionen får samma gränssnitt som deras fristående version numera har. Om du vill ha en förhandsgranskning på detta så kan du gå in på Chrome Web Store om du har Chrome som webbläsare.


Kontakt:
Douglas Potter
douglas.potter@kungalv.se

fredag 27 april 2012

EnIT på SETT

Under två dagar i slutet av april arrangerades för första gången mässan SETT i Stockholm, och vi åkte dit. SETT är en skandinavisk version av den stora internationella skol-IT mässan BETT som äger rum i London varje år.

Så här skriver arrangörerna om SETT:
"Anledningen till att mässan startas är att de skandinaviska länderna just nu ligger längst fram i världen när det gäller utveckling av det moderna lärandet, och genom att öppna upp för ökat samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark kan man ytterligare stärka sina positioner globalt. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation”. Och det är det SETT syftar till, att visa upp och sprida goda exempel på hur man kan förbättra och att utveckla lärandet hos eleverna."
Under de två dagarna kunde man välja bland ca 90 olika föreläsningar och även gå runt i utställardelen där leverantörer inom Skol-IT visade upp sina produkter och tjänster. Bland annat visade en leverantör upp ett kungälvsexempel på hur pedagoger jobbar med kreativt berättande, mer om detta i kommande inlägg.

Många av föreläsningarna handlade om praktisk IT i skolan men det fanns även de som handlade om organisation, juridik och att leda med IT.
Vi på EnIT delade upp oss för att få med oss så mycket inspiration och information som möjligt och kommer den närmsta tiden publicera inlägg om en del av de olika föreläsningarna vi besökte.
Bland annat kommer ni att få ta del av följande innehåll: Flipped classroom, IT på gymnasiet, kreativt bildberättande och hur skolarbetet blir viktigt på riktigt.

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

fredag 20 april 2012

TeachMeet i Kungälv, del 8, IT i Hemkunskap

Sista avsnittet av vår serie med klipp från vårt senaste TeachMeet handlar om hur hemkunskapslärare på en av våra högstadieskolor använder IT i sitt ämne.

Klicka på YouTube i klippets nederkant för att förstora
Catarina visar hur de använder IT i hemkunskapen

Länkar:

Kontakt:
Johan Busck

TeachMeet i Kungälv, del 7, skapa mönster med Kali

I del 7 i vår serie av filmer från TechMeet vias Susanne hur hennes elever använder programmet Kali för att skapa fantastiska mönster på ett enkelt sätt.

Klicka på YouTube i klippets nederkant för att förstora
Fina mönster i Kali


Länkar:

Kontakt:
Johan Busck

måndag 16 april 2012

TeachMeet i Kungälv, del 6, Fronter

I den sjätte delen i vår serie av videoklipp från vårt senaste TeachMeet får vi träffa Christian och Jenny som visar hur de använder lärplattformen Fronter på sin skola.
Klicka på YouTube i klippets nederkant för att förstora 
Jenny och Christian visar hur de använder Fronter 

Länkar:

Kontakt:
Johan Busck

onsdag 4 april 2012

TeachMeet i Kungälv, del 5, Wiki

Del 5 av Kungälvs TeachMeet handlar om att arbeta med wikis. Ulrika visar hur hon använde wikispaces med sina elever i 7:an som jobbade med teknikhistoria.
Med hjälp av Multimediabyråns kurs kunde hon komma igång snabbt och elevernas utvärdering var positiv.

Klicka på YouTube i klippets nederkant för att förstora 
Ulrika visar hon arbetat med wiki i teknik 

Länkar:

Kontakt:
Johan Busck

tisdag 3 april 2012

TeachMeet i Kungälv, del 4, Blogg

I vårt fjärde klipp från TeachMeet får ni träffa Anna som beskriver hur hennes elever i årskurs 2 arbetar med sin rymdblogg. Anna berättar om de fördelar hon ser med att arbeta med blogg i undervisningen och ger praktiska tips om man själv vill börja blogga med sin klass.

Klicka på YouTube i klippets nederkant för att förstora
Anna visar hennes elevers Rymdblogg 

Länkar:
Rymbloggen
Analogt skapande blir digitalt
Blogger

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

måndag 2 april 2012

TeachMeet i Kungälv, del 3, SketchUp

Therese visar hur hon använder Google SketchUp med sina högstadieelever i matematikundervisningen.
Google SketchUp är ett gratis ritprogram i 3D där man på ett ganska enkelt sätt kan bygga t ex rum eller hela byggnader.
3D-byggnaderna i Google Earth är byggda med hjälp av SketchUp.

Klicka på YouTube i klippets nederkant för att förstora 
Therese visar Google SketcUp

Länkar:

Kontakt:
Johan Busck

torsdag 29 mars 2012

TeachMeet i Kungälv, del 2, Creaza

Magdalena Therén arbetar bland annat som musiklärare på Kölverbackens skola i Kungälv. Med hjälp av multimediaverktyget Creaza låter hon eleverna spela in egna musikvideos. 
Creaza är ett onlineprogrampaket som låter dig skapa till exempel filmer, serier och ljud. Kungälv har integrerat Creaza i lärplattformen Fronter vilket innebär att eleverna skapar sina arbeten direkt i plattformen och kan lätt dela sina arbeten till varandra.


Klicka på YouTube i klippets nederkant för att förstora 
Magdalena visar exempel på sina elevers musikvideos
Länkar:
Creaza.com
Filmen på YouTube

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

tisdag 27 mars 2012

Teachmeet i Kungälv, del 1, Evernote

Här kommer första videoklippet från vårt TeachMeet 22 mars 2012. Vi kommer att publicera en serie av videoklipp där ni får träffa kungälvspedagoger som berättar om hur de använder IT i sin undervisning.


Förs ut är Adam Leszczynski som berättar hur använder Evernote med sina elever och hur han integrerar dessa i Kungälvs lärplattform Fronter.


Klicka på YouTube i klippets nederkant för att förstora


Länkar:

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

söndag 25 mars 2012

Teachmeet i Kungälv

Den 22 mars anordnade vi Kungälvs tredje TeachMeet. Vi dubblerade antalet besökare jämfört med vårt TeachMeet i höstas, vilket var mycket glädjande. De som var där fick ta del av ett tiotal pedagoger, från förskola till gymnasiet, som gav konkreta tips på hur man intergrerar IT i sin undervisning. Under de kommande veckorna kommer vi att  lägga ut videoklipp från de olika föreläsarna.


Varför direktsände vi inte?
I november hade vi vårt förra TeachMeet vilket vi direktsände via Bambuser som är en mycket bra tjänst för att enkelt direktsända olika event. Efter att ha sett ett antal olika föreläsningar via Bambuser upplever vi dock följande svårigheter:
 1. Ljudet: Alltför ofta är ljudupptagningen inte optimal vilket gör att det är jobbigt att lyssna en längre stund
 2. Ställtider: Mycket väntan mellan olika delar i ett event
Vi beslöt därför att inte direktsända vårt TeachMeet utan istället filma med bra ljudkvalitet (hoppas vi) och lägga ut redigerade klipp från de olika föreläsarna. Ni som är intresserade av att ta del av våra föreläsningar slipper leta runt i långa videofiler och får förhoppningsvis en bättre ljudupplevelse.
Genom att lägga ut uppdelade klipp i efterhand kan vi också låta de föreläsare som inte vill synas publikt på Internet att slippa det.
Vi hoppas att ni får glädje av vårt TeachMeet om än i efterhand!

Kontakt:
Johan Busck
johan.busck@kungalv.se

tisdag 13 mars 2012

Blogga med hjälp av en Android, surfplatta


Det fick vi bland annat lära oss när vi hade nätverksträff i form av ett mini teachmeet med Android-gruppen. Med hjälp av en App för bloggverktyget kan du dela med dig t.ex ett foto som du kan ge en rubrik och skriva en text till, det är lika lätt som att göra ett inlägg i något av våra sociala medier. I förskolan blir det enkelt att dela med sig vad som händer, hur det var på utflykten, på gården mm. Det kan dessutom bli ett sätt att dokumentera eftersom du kan välja vem som skall ha tillgång till det som skrivs. Funktionen har jag använt till det här inlägget.
För övrigt fick vi lyssna till en pedagog på Ugglans förskola som visade hur de använde surfplattan till sitt tema. De jobbade med tema väder och vattnets kretslopp. De hade hittat en widget som hette Pig clock där de kunde se det aktuella vädret, temperaturen mm. som de studerade på samlingen. De tog dessutom hjälp av olika väderappar som Klart, YR, och SMHI. Därefter fick barnen träna vädersymboler med ett memory som heter Weather memory. Inte så enkel för oss vuxna!

Vi fick lyssna till en pedagog på Klockarbolets förskola, som hade använt surfplattan till att filma när barnen hade Röris. Bra både för barnen att kunna se sig själva men också för att kunna visa föräldrarna vad de gör på förskolan. De hade haft föräldrar som var lite skeptiska till användningen för de tyckte att barnen satt så mycket vid skärmar ändå men när de fick se hur de använde den, tex till att dokumentera, intervjua barnen, till att lära, ändrade de inställning. 
Naturförskolan på Solängens enhet hade också fått frågor från oroliga föräldrar, men de hade satt upp bilder på förskolan på vad de använde surfplattan till, kopplat det till citat från LpFö som stödjer deras arbete.   
På Kastellegårdens förskola har barnen använt dress upp spel. Syftet med dessa är främst nöje men kan även användas för att lära sig artiklar, tillbehör, färger och kombinationer. Förslag på sådana appar är: Klä upp prinsessan och karnevalkostymer.
Vi fick fler tips på olika appar som barnen tycker är roliga. 
Tangram, Crazy Bird, Feed Pio, Baby Animals, Sound TouchLite, Kids animal puzzle, Fruit memory, Animal puzzle, Lekboken, Birdsongs.
Vårt nästa möte blir den 24 maj. Det kommer vi att kombinera med ett Pedagogiskt Café där vi bjuder in alla som är nyfikna på hur man använder en Android, surfplatta. Välkommen till Thorildskolan, klockan 16.30-18.00.
Published with Blogger-droid v2.0.4

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

torsdag 8 mars 2012

Berätta med hjälp av film

I dag är det andra tillfället för projektet "Elever som filmproducenter". Ett projekt som genomförs på kommunens tre högstadieskolor tillsammans med filmpedagogerna. Syftet är att eleverna skall utveckla sitt sätt att berätta genom att skapa film. Vid första tillfället berättade Fredrik från filmpedagogerna om filmens historia, visade olika filmklipp från den första rörliga filmen, första tv-programmet osv. Han förklarade och visade exempel på hur man skapar en berättelse. Vad vi ser. Hur vi ser, vad vi hör, vilka olika faser en berättelse har. Hur man bygger upp stämning, spänning mm. med hjälp av olika kameravinklar och olika scener. Fredrik visade snuttar från gamla filmer där han visade hur vi själva som åskådare blir berättar i filmen genom titta på olika sätt.

Idag är det dags att använda tekniken. Dagens uppgift är en övning där eleverna skall utifrån ett ordspråk skapa en film med hjälp av en mobiltelefon. Eleverna delas i i olika grupper och aktiviteten kommer igång. Val av ordspråk och ett kort manus för att sen gå ut och filma. Eleverna använder sina egna smartphones och filmen läggs sedan upp på Youtube för redigering. Efter en timma har de med hjälp av Fredriks tips och instruktioner skapat en film och berättat en historia som de visar upp för de andra grupperna. Om två veckor kommer Fredrik tillbaka och tills dess skall eleverna med hjälp av sina nya kunskaper jobba vidare med sina påbörjade manus och kanske hinner några börja filma. Det skall bli spännande att följa arbetet.

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

tisdag 7 februari 2012

Skriv- och läsutveckling med hjälp av datorn i förskoleklass

I tidigare inlägg har jag skrivit om projekt där elever i åk 1 har använt datorn som verktyg vid sin skriv och läsutvecklingen. Pedagogerna har med inspiration från Arne Trageton använt datorn som ett komplement till traditionell skriv och läsinlärning.
Vid utvärderingar, dock ej vetenskapliga, som vi gjort har pedagogerna varit mycket positiva och tyckt att eleverna har lärt sig skriva och läsa mycket snabbare och att barn i svårigheter har tyckt det varit lättare när de använt datorn. Pedagogerna har dessutom uttryckt att starten för datorarbetet borde starta tidigare, redan i förskoleklassen. De såg möjligheter att barnen genom lek skulle kunna börja träna på att lära sig skriva om intresse finns.
Det ville vi testa. Vi gjorde därför så att pedagoger i förskoleklasser fick anmäla sitt intresse om de ville att barnen skulle få disponera varsin liten Netbook under året 2011-2012. Vi valde ut 3 förskoleklasser.
De har nu använt datorerna sen i september och trots en del teknikstrul är pedagogerna mycket positiva.
De började med att skriva spökskrift men pedagogerna upplever att en del av barnen är för stora för det. De barnen tycker att det är för barnsligt när pedagogerna säger att du skriver på ditt hemliga språk sen kan du berätta för mig vad det står så skriver jag ner det på mitt sätt. Pedagogen upplever att detta fungerade 2007 men inte nu. Barnen vill skriva riktiga ord och att det skall bli rätt. De läste upp spökskriften och försökte då lyssna om de kunde höra några riktiga ord.  Vi funderar på vad det kommer sig. Är barnen mer medvetna? Har föräldrarna större krav? Det finns en del föräldrar som vill att de skall lära sig läsa tidigt men en del tycker att det kommer när det kommer. Pedagogerna säger att fler barn kan läsa när de börjar i förskoleklassen.
Istället för att spökskriva har de skrivit ord med veckans bokstav, skrivit något till foto de tagit, gjort små filmer i PhotoStory mm. Med hjälp av programmet Talande tangentbord får de bokstavsljuden upplästa vilket underlättar då de skall utforska vilken bokstav det skall vara, sen använder de Vital för att få texten uppläst.
Barnen har blivit jätte duktiga på att skriva men de lär sig även hur de hanterar datorn. De har skapat en mapp på datorn där de sparar sina dokument. Hur de döper dokumentet har de själva fått utforska eftersom de har upptäckt att de inte kan spara dokument med samma namn. Även riktning, åt vilket håll man skriver har de löst genom att se var markören ställer sig och åt vilket håll bokstäverna hamnar. För övrigt använder de datorn i sina temaarbeten.
Kareby förskola, en av de tre förskoleklasserna jobbar utifrån Bornholmsmodellen och menar att det går alldeles utmärkt att kombinera.
Pedagogerna i de tre förskoleklasserna har fysiska träffar för erfarenhetsutbyte och avstämning men har dessutom diskussionsforum och loggböcker i vår lärplattform där de kan följa och kommentera varandras arbeten.
Det skall bli spännande att få ta del av utvärderingen som kommer att göras när vi närmar oss slutet av terminen. 

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

onsdag 25 januari 2012

Ny nätverksträff, Android i förskolan

Vi var ett 20 tal pedagoger som träffades. Alla fick berätta hur de använder sin platta ute på enheten och vilka verktyg de använder. Användningen ser lite olika ut och mötet blir återigen givande eftersom alla har något att delge.
Det de flesta har kommit igång med är att ladda hem gratisappar som barnen sen har fått använda. Några har köpt appar med hjälp av ett Spendon konto och konstaterar då att de köpta är bättre, de innehåller mer funktioner eller mer övningar. Framför allt gäller det appar för de äldre barnen. En fördel med de köpta apparna är att man slipper reklamen. 
De flesta har använt olika spel, pussel, memory och program för att måla. Ugglans förskola håller på och lär sig teckenspråk de har laddat ner en app där de på ett tydligt sätt kan se hur de skall göra de olika tecknen. Appen de använt heter TAKK. 


Andra tips som vi fick var att använda kameran och videokameran för att ta kort och spela in film. Korten hade de på Skolvägens förskola sen visat på föräldramötet genom att skicka runt plattan och låta föräldrarna se ett bildspel. Ett enkelt sätt att delge föräldrarna vad de gör på förskolan. Vi delade dessutom ut en adapter, till varje enhet, så att de kan koppla plattan till en projektor eller stor skärm så att många kan titta på samma bild samtidigt vilket kan öka användningen. 


Bräcke förskola hade låtit barnen rita, måla och ta kort och sen skickat bilderna direkt från plattan till föräldrarna. Mycket uppskattat!
Trots dessa goda exempel pratade vi om nyttan av att använda plattan. Barnen använder kanske verktyget mycket hemma, det är bättre att de rör på sig mm. Argumenten för blev många fler. Alla barn kanske inte får möjligheten att använda en surfplatta hemma och behöver då få möjligheten i förskolan för att bli bekväm med tekniken. Ett enkelt sätt att få hjälp av multimediala verktyg, med ljud, bild och text, barnen kan själva skapa bilder genom att rita, måla, fotografera, träna finmotorik. Tillsammans kan de på förskolan söka information och bilder på saker de pratar om. Ja, listan kan göras lång och inte minst viktigt är att barnen upplever att det är roligt och det gör att inlärningen blir lättare.
Tips på appar:
Frog jump i Maze, strategispel
Kids puzzle animal, pussel
Fruit Memory Match, olika memoryspel
Skitch, program för att fotografera, rita, måla och skriva. Kan dela bilden till andra program.
Ballon spell, hitta bokstäver
Happi läser, känna igen ordbilder
Touch timer, timer du kan ställa


Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se