fredag 12 oktober 2012

Pedagogiska verktyg på nätet


På en av stationerna på vår mässa presenterade vi ett antal enkla verktyg som du kan använda i ditt klassrum. Enkla för både dig och dina elever. Du behöver inte skapa några konton och de flesta är web2.0 applikationer, dvs. du kan använda dem direkt på webben. Jing, Easy interactive tool och Pointofix behöver laddas ner. Pointofix finns på alla Kungälvs varsin-datorer.
Här kommer en förteckning och adresser till de program som presenterades.

Jing (gratisprogram på nätet)
 • Ta en bild av det du ser på dataskärmen.
 • Inspelning upp till 5 minuter av det som händer på skärmen.
Du kan t ex använda Jing för att spela in muntlig feedback samtidigt som du visar i dokument vad som är bra eller kan utvecklas. Du kan också ta en bild av något på skärmen och dela det med klassen, eller dina elever kan använda det för att samarbeta eller ställa frågor.
Här kan du ladda ner programmet http://www.techsmith.com/download/jing/default.asp
Easy interactive tool (gratisprogram på nätet)
 • Skriva och rita på skärmen, med olika färger.
 • Spotlightfunktion
Pointofix (finns i Varsin-datorerna)
Skriva och rita på skärmen, med olika färger.
Här kan du ladda ner programmet
http://www.pointofix.de/download.php
QikPad (gratisverktyg på nätet)
 • Arbeta tillsammans med dokument, projekt i nutid.
 • Flera användare kan omedelbart se uppdateringar som sker, bokstav för bokstav.
 • Möjlighet att spara.
Du kan t ex använda QikPad för att följa elevernas arbete i grupp, ge dem feedback eller få frågor via datorn. Eleverna kan samarbeta i gruppen och tydligt se vem som gör vad.
Adressen till verktyget är
http://qikpad.co.uk/
Corkboard (gratisverktyg på nätet)
 • Post-it-funktion
 • Möjlighet att spara
Du kan t ex använda Corkboard för att låta eleverna skriva på egna post-it som visas samtidigt på tavlan.
Adressen till verktyget är http://hello.corkboard.me/
Mentimeter (gratisverktyg på nätet)
 • Mentometerfunktion
Du kan använda Mentimeter för snabb återkoppling där alla elever får komma till tals. Svarsresultat på en fråga redovisas i staplar. Varför inte använda Mentimeter för elevmedverkan, som lektionsöppnare eller utgångspunkt för vidare diskussion?
Adressen till verktyget är www.mentimeter.com
Voto (gratisverktyg på nätet)
 • Mentometerfunktion
Voto har samma funktion som Mentimeter men här har du möjlighet att ställa fler frågor i samma undersökning.
Adressen till verktyget är http://voto.se/

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

måndag 8 oktober 2012

”Från noll till koll” – minimässa i samarbete med biblioteket kring den digitala utvecklingen


Då har vi haft ännu en tillställning för att öka kunskapsnivån bland våra pedagoger och föräldrar. Den stora frågan är solklar – vad gör vi för fel? Varför kommer det 100-150 personer till ett dukat bord? Varför inte 500 eller ännu fler? Den självvärdering vi gjort i alla skolor visar tydligt på ett stort behov av kompetensutveckling av pedagoger och rektorer inom detta område. Den visar också på en brist i styrning och engagemang från rektorer och högre chefer, och här tror jag att vi har svaret. Det måste hända nåt i rektorsleden annars tar det alldeles för lång tid att vända skutan.

Om vi skall nämna något om mässan så blir det ändå en positiv kommentar. Engagerade föredragshållare och utställare. Det praktiska runt själva arrangemanget fungerade också bra. Vi kommer att utvärdera mässan och kommer troligen tillbaka igen. Många pedagoger, föräldrar och andra som besökte Mimers Hus har uttryckt sitt gillande.
Vi kommer under hösten förmedla innehållet till berörda mottagare. För det första är det viktigt att de resurser vi betalar kommunlicenser för och som alla har tillgång till också utnyttjas. T.ex: Creaza, Fronter, Musik i Media, NE Skola och olika hjälpprogram. För det andra och absolut viktigast är att elever som har behov av stöd och där det finns bra digitala hjälp verkligen får det. Dvs att våra pedagoger och skolledare vet vilken hjälp som finns för olika behov och tar del av den kompetensutveckling som erbjuds. Då först kan vi börja tala om en likvärdig skola. Det var detta, att alla vet vad det finns för möjligheter, som rubriken på mässan syftade på – nämligen att alla skulle få full koll.

Kontakt:
Magnus Kvist
magnus.kvist@kungalv.se