söndag 27 oktober 2013

Roboten NAO på Mötesplats Skola

EnIT har under hösten startat ett projekt med roboten NAO i Kungälvs kommuns förskolor och skolor. På Mötesplats Skola på Pedagogisk scen presenterar Lovisa André och Douglas Potter projektet och demonstrerar roboten kl.09:30 måndag 28 oktober. Välkomna!


EnIT har redan hunnit köra ett pilotprojekt på Ytterbyskolan i en åttondeklass och kommer härnäst till Thorildskolan. Det är i teknikkursen som grundskoleeleverna får chansen att skapa program åt roboten med hjälp av färdigprogrammerade boxar. Varje box innehåller ett beteende, t ex att säga något eller att nicka på huvudet. Intresset från eleverna och deras lärare är stort. Till våren fortsätter projektet i ett antal klasser (år 4-9) samt hos elever på Mimers Hus gymnasium som läser programmering.

Här följer några videor från Ytterbyklassens redovisningstillfälle. Det är alltså eleverna själva som har skapat program åt roboten med hjälp av färdigprogrammerade boxar. Några elever har även provat på att skapa egna boxar.Kontakt:
Lovisa André
lovisa.andre@kungalv.se

tisdag 8 januari 2013

Vägar till Arbete


VÄGAR TILL ARBETE
Teknik och samverkan ger unga bättre förutsättningar. Projektet Vägar till arbete genomförs på Mimers Hus Gymnasium i Kungälv och på Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping.

"Vägar till arbete" är ett treårigt projekt från ht 2011 till och med vt 2014 med syfte att stärka elever med olika behov genom ökad teknikanvändning i skolan och under praktikperioder. Skolorna som medverkar i projektet ska fortsätta att fördjupa de samverkansmodeller som påbörjades under pilotstudien "Olika unga - Lika förutsättningar?" för att förbättra de enskilda elevernas måluppfyllelse med sina studier och sitt framtida arbetsliv.
Projektet vill ta reda på om teknik kan vara ett bra stöd för unga, som av olika anledningar har svårigheter att klara målen i skolan. Under gymnasietiden kommer projektet att följa eleverna och erbjuda olika vägar för ett kommande arbetsliv eller fortsatta studier. Skolorna har påbörjat ett samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen och lokala arbetsgivare för att underlätta och finna vägar till arbete. 

På Mimers Hus gymnasium vill vi:
- erbjuda Eleven individuellt anpassat teknikstöd
- belysa teknikens betydelse även under praktikperioder
- planera informations och utbildningsinsatser
- samverka med skolledning, lärare, specialpedagoger, studie-och yrkesvägledare, elevhälsan samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skoldatateket, landsting och kommuner.

Projektet "Vägar till arbete" är treårigt och drivs av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, Synskadades Riksförbund SRF, Riksförbundet Attention, Dyslexiförbundet FMLS, Autism- och Aspergerförbundet samt Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning FUB. Projektet finansieras med stöd från Arvsfonden.

Vill du läsa mer kan du gå in via länken till Hjälpmedelsinstitutet och Arvsfondsprojekten där vi berättar om hur vi arbetar och sprider projektet.

Välkommen att testa vad ett kognitivt funktionshinder kan innebära via länken Kognitionssimulatorn

Vi som arbetar i projektet på Mimers Hus Gymnasium 
Janet Nilsson IT-pedagog, ansvarig för Skoldatateket 
Yoe Hultberg arbetsterapeut
Ewa Whalin specialpedagog, projektledare
Kontakt:
Janet Nilsson
janet.nilsson@kungalv.se

onsdag 14 november 2012

EnIT på öppet hus, gymnasieskolan Mimers Hus i Kungälv


Lördag den 17 november slår Kungälvs gymnasium upp dörrarna och visar sin verksamhet för alla intresserade.
Vi på EnIT kommer att vara med och visa hur ny teknik kan användas i skolan. Vi kommer att visa vår lärplattform med kursrum, dokumentation och verktyg för inlämningar, samt Skola 24 som används för elevdokumentation och frånvaro.
Det kommer dessutom att finnas möjlighet att se hur de interaktiva projektorerna kan användas.
Vårt skoldatatek kommer att visa de alternativa program som vi har kommunlicenser på, hjälpmedel som kan vara användbara för alla elever. Ett nytt verktyg som kommer att visas är en scannermus. Tillsammans med programmet Vital kan du då få en text ur en bok uppläst.
Vi kommer att finnas i foajén där vi svarar på frågor och visar de olika verktygen.

Välkomna!

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

fredag 12 oktober 2012

Pedagogiska verktyg på nätet


På en av stationerna på vår mässa presenterade vi ett antal enkla verktyg som du kan använda i ditt klassrum. Enkla för både dig och dina elever. Du behöver inte skapa några konton och de flesta är web2.0 applikationer, dvs. du kan använda dem direkt på webben. Jing, Easy interactive tool och Pointofix behöver laddas ner. Pointofix finns på alla Kungälvs varsin-datorer.
Här kommer en förteckning och adresser till de program som presenterades.

Jing (gratisprogram på nätet)
 • Ta en bild av det du ser på dataskärmen.
 • Inspelning upp till 5 minuter av det som händer på skärmen.
Du kan t ex använda Jing för att spela in muntlig feedback samtidigt som du visar i dokument vad som är bra eller kan utvecklas. Du kan också ta en bild av något på skärmen och dela det med klassen, eller dina elever kan använda det för att samarbeta eller ställa frågor.
Här kan du ladda ner programmet http://www.techsmith.com/download/jing/default.asp
Easy interactive tool (gratisprogram på nätet)
 • Skriva och rita på skärmen, med olika färger.
 • Spotlightfunktion
Pointofix (finns i Varsin-datorerna)
Skriva och rita på skärmen, med olika färger.
Här kan du ladda ner programmet
http://www.pointofix.de/download.php
QikPad (gratisverktyg på nätet)
 • Arbeta tillsammans med dokument, projekt i nutid.
 • Flera användare kan omedelbart se uppdateringar som sker, bokstav för bokstav.
 • Möjlighet att spara.
Du kan t ex använda QikPad för att följa elevernas arbete i grupp, ge dem feedback eller få frågor via datorn. Eleverna kan samarbeta i gruppen och tydligt se vem som gör vad.
Adressen till verktyget är
http://qikpad.co.uk/
Corkboard (gratisverktyg på nätet)
 • Post-it-funktion
 • Möjlighet att spara
Du kan t ex använda Corkboard för att låta eleverna skriva på egna post-it som visas samtidigt på tavlan.
Adressen till verktyget är http://hello.corkboard.me/
Mentimeter (gratisverktyg på nätet)
 • Mentometerfunktion
Du kan använda Mentimeter för snabb återkoppling där alla elever får komma till tals. Svarsresultat på en fråga redovisas i staplar. Varför inte använda Mentimeter för elevmedverkan, som lektionsöppnare eller utgångspunkt för vidare diskussion?
Adressen till verktyget är www.mentimeter.com
Voto (gratisverktyg på nätet)
 • Mentometerfunktion
Voto har samma funktion som Mentimeter men här har du möjlighet att ställa fler frågor i samma undersökning.
Adressen till verktyget är http://voto.se/

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

måndag 8 oktober 2012

”Från noll till koll” – minimässa i samarbete med biblioteket kring den digitala utvecklingen


Då har vi haft ännu en tillställning för att öka kunskapsnivån bland våra pedagoger och föräldrar. Den stora frågan är solklar – vad gör vi för fel? Varför kommer det 100-150 personer till ett dukat bord? Varför inte 500 eller ännu fler? Den självvärdering vi gjort i alla skolor visar tydligt på ett stort behov av kompetensutveckling av pedagoger och rektorer inom detta område. Den visar också på en brist i styrning och engagemang från rektorer och högre chefer, och här tror jag att vi har svaret. Det måste hända nåt i rektorsleden annars tar det alldeles för lång tid att vända skutan.

Om vi skall nämna något om mässan så blir det ändå en positiv kommentar. Engagerade föredragshållare och utställare. Det praktiska runt själva arrangemanget fungerade också bra. Vi kommer att utvärdera mässan och kommer troligen tillbaka igen. Många pedagoger, föräldrar och andra som besökte Mimers Hus har uttryckt sitt gillande.
Vi kommer under hösten förmedla innehållet till berörda mottagare. För det första är det viktigt att de resurser vi betalar kommunlicenser för och som alla har tillgång till också utnyttjas. T.ex: Creaza, Fronter, Musik i Media, NE Skola och olika hjälpprogram. För det andra och absolut viktigast är att elever som har behov av stöd och där det finns bra digitala hjälp verkligen får det. Dvs att våra pedagoger och skolledare vet vilken hjälp som finns för olika behov och tar del av den kompetensutveckling som erbjuds. Då först kan vi börja tala om en likvärdig skola. Det var detta, att alla vet vad det finns för möjligheter, som rubriken på mässan syftade på – nämligen att alla skulle få full koll.

Kontakt:
Magnus Kvist
magnus.kvist@kungalv.se

måndag 17 september 2012

Från NOLL till KOLL - häng med i den digitala utvecklingen!

Onsdag den 3 oktober bjuder vi, EnIT tillsammans med Kungälvs bibliotek, in till en
mässa i syfte att ge allmänheten en inblick i vad som händer i våra skolor. Mässan är en del i ”Bildningsresa hösten 2012” där kommunen erbjuder en serie aktiviteter. Mässan kommer att pågå mellan kl. 15.00-20.00 i Mimers Hus. Vi kommer att kunna lyssna till lokala föredragshållare men får även besök utifrån. Stig Roland Rask, en erfaren föreläsare om värderingar, lärande och IT, kommer att föreläsa om den digitala generationsklyftan. Pernilla Gesén, barn- och ungdomsförfattare, talar om vägen till läsglädje. Vi kommer även att ha ett antal seminarier och workshops som knyter an till digital utveckling och i foajén kommer det att finnas möjlighet att besöka ett antal utställare. Är du intresserad och vill läsa mer klicka på nedanstående länk för att se schemat.
Schema

Välkommen!

Kontakt: Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

fredag 24 augusti 2012

EnIT ht 2012

Semestern är slut och vi på EnIT har kommit igång efter sommaruppehållet. Alldeles innan vi gick på semester flyttade vi vårt kontor till Mimers Hus, Kungälvs gymnasium, så nu kan du besöka oss där i sal A464. Vi tackade dessutom av Johan Busck som slutade hos oss och fått nya uppdrag.
När vi kom tillbaka efter en skön ledighet så har vi tagit emot en ny medarbetare i gruppen, Yvonne Måhnson. Hon är lärare här på Mimers Hus och kommer dels att ha kvar en del av sin undervisning där och dels arbeta hos oss på EnIT. Utöver det har vi hunnit genomföra en veckas intensivt arbete med kompetensutveckling på flertalet skolor, planering inför det nya läsåret, utdelning av nya datorer till alla 7:or och 1:or på gymnasiet. De datorer som lämnades in av 9:orna och 3:orna på gymnasiet har delats ut till eleverna på f-6. Så nu känns det att vi är igång! Vi ser alla fram emot en rolig och händelserik höst och vill du veta vad som händer så följ oss här på bloggen.

Kontakt: Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se