tisdag 15 maj 2012

Smartphone som kognitivt stöd i skolan” var rubriken på ett seminarie på SETT.

Eva Samuelsson-Angawa och Johanna Rostedt, arbetsterapeuter på Skolstöd inom Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad gav oss en inspirerande föreläsning. Vi fick praktiska exempel och tips om anpassningar och appar i Smartphones. En Smartphone kan vara ett kompensatoriskt hjälpmedel. De utgick ifrån 2 frågeställningar.

Vad är kognition?

Väldigt kort kan man beskriva kognition som de processer som sker när hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information. Det kan handla om;
Tidsuppfattning och att hantera tid
Planera, organisera, strukturera
Starta och ta initiativ

Hålla uppmärksamheten
Hålla koncentrationen
Minnas
Lösa problem, göra beräkningar
Orientera sig, hitta till rätt plats
Kommunicera
Förstå vad saker och ting betyder

Vad? Hur? När? Varför? Var? Med vem? Hur länge? Vad händer sen?

Hur kan man göra så att en smartphone blir ett stöd för eleven? 
Kognitivt stöd kan innebära att eleven via appar Android=A, Iphone= IP kan;
få tidsstöd genom att ställa in tid, visuellt (rast, lektion, lunch mm)
A Activity timer och Tim(mer) Stock
IP Time Timer och Timstock

få påminnelser och planera sin dag t.ex. läxor och ”att göra” uppgifter (påminnelser)
A IP Astrid och Remember the milk
få struktur och ordning i skolan och hemma
A IP
Googlekalender

IP Week kalender 
A Kalender med Widgit 
underlätta att t.ex. anteckna och minnas instruktioner
A IP
Evernote kan även synkas med kalender

A IP Photokalender (dag och tid för kortet)
kunna kommunicera med vänner och bekanta genom att tala in meddelande
A
Dictus

IP Dragon Dictation
hitta från en plats till en annan
Busstidtabell lokal app
Kartor
Smartphone som kognitivt stöd kan:
Kompensera för kognitiva svårigheter
Avlasta arbetsminnet
Dela och delegera information                                                
Struktur med överblick och snabb åtkomst
Information tillgänglig där jag behöver den
Anpassas individuellt
Det är viktigt att prioritera, rensa, sortera och gruppera de appar och program som eleven behöver. Startsida i mobilen ska innehålla de väsentligaste apparna, individuellt anpassade. Nästa sida kan innehålla kamera, film, och anteckningsappar. En sida för appar som eleven använder på fritiden. En annan sida kan innehålla appar för matematik. En sida med appar för att få text uppläst via Daisy (krävs tpb tillstånd).
A IP Daisy Reader streamar                                  
A Darwin Reader
IP InDaisyReader
Läsa inskannade dokument
A ScanRead mobile
IP Prizmo


En annan uppskattad app för att se sin månatliga kvot av användandet av sitt mobila Internet är för A 3G Watchdog och för IP My Watchdog
Jag var nyfiken på hur man kunde använda Smartphones som kognitivt hjälpmedel och har nu börjat testa några appar. Jag tog med mig framförallt hur viktigt det var att varje elevs Smartphone bara ska innehålla de appar som är väsentliga för eleven, framförallt på startsidan.
Kontakt:
Janet Nilsson
Skoldatateket Kungälv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar