torsdag 27 maj 2010

Föräldrainformation i videoformat

Thorildskolan i Kungälv har sedan ungefär ett år tillbaka producerat videoklipp som komplement till den textinformation som skickas ut till föräldrarna. Klippen bäddas in i kommunens lärplattform (Fronter) och finns då tillgänglig på samma plats som informationen i textformat.
För att underlätta för föräldrar som inte kan svenska så bra spelar skolan in videoklipp både på kurdiska och arabiska.

Idéen till Videonytt kom från en av skolans lärare som ungefär en gång i månaden spelar in rektorn med en enkel videokamera. Videoklippen har lagts in i Fronter och alltså bara kunnats se av de som har tillgång, men från och med maj 2010 läggs klippen ut på YouTube och är därmed öppna för alla.
Ann Ryström, rektor, berättar om satsningen:
”- Det känns mer personligt att informera via video, de får ett ansikte att koppla ihop informationen med. Dessutom får man med betoningar som inte går att förmedla i textform.
Det är också ett nytt grepp för att nå de föräldrar som inte behärskar språket så bra, detta är en grupp som inte alltid är så lätt att nå.
Vi lägger inte så mycket tid på detta, inga avancerade produktioner. Om vi gjort det tror jag att det finns en risk att vi inte hade kunnat få rutin på det. Det tror jag är bra att tänka på om man vill starta något liknande”
Föräldrar har kunnat kommentera i ett diskussionsforum och här är några synpunkter:

”när jag fick se "videonytt" vilken grej! Är ny förälder på skolan och har aldrig sett detta innan på någon skola.  fem stjärnor av fem möjliga”

”HEJ vill bara tala om att videonytt är toppen bra för oss föräldrar”


Länkar till videonytt:
http://www.youtube.com/watch?v=AfbU_60u0lo
http://www.youtube.com/watch?v=S60ugBAxs3c (Kurdiska)

Kontakt:

tisdag 18 maj 2010

Skriv och läsprojekt på Fontinskolan i Kungälv

Under hösttermien 2009 ville vi starta ett skriv och läsprojekt där datorn
används. Jessica och Helena på Fontinskolan blev tillfrågade och nappade direkt. Med 5 extra datorer, möjlighet att skriva ut i klassrummet och handledning av EnIT satte de igång. Läs om deras erfarenheter nu efter att ha jobbat snart två terminer.

Vi fick en förfrågan om vi ville ha gamla datorer till en nystartad 1:a på Fontinskolan.
Vi fick fria händer att använda dessa i undervisningen.
I september kom Arne Trageton till Ale och vi var där och lyssnade på honom.
Detta väckte tankar och idéer hos oss om hur vi skulle vilja arbeta med datorer som hjälpmedel.
Vi såg det som en utmaning att:
• locka till läs-och skrivintresse med hjälp av datorn.
• fånga fler elever i olika språkutvecklingsstadier.
• hitta ett gemensamt forum för pojkar och flickor, där finmotorik inte fick stoppa elevernas skrivglädje och fantasi.
Vi möblerade om i klassrummet efter våra förutsättningar och ordnade ”datavrår” med ståskrivplatser. Där barnen kunde stå 2 och 2 och arbeta, men vi märkte ganska snart att barnen blev trötta och gav upp.
Vi möblerade om igen så att de satt i grupper och arbetade. Resultatet blev att texterna blev längre och mer innehållsrika, de orkade jobba längre.

Tanken var att eleverna skulle hjälpas åt, samtala fram texten, stötta och lyfta varandra i skrivandet. Vi har inte gått in och rättat texter utan främst arbetat med att eleverna skall våga och känna glädje i sitt skrivande. Vi har endast hjälpt de elever att stava som har bett om stavningshjälp.
Eleverna har skrivit om olika teman, studiebesök, böcker och teaterbesök.
De har även skrivit egna berättelser som de målat bilder till.

Varför skall vi använda datorn i läs och skrivutvecklingen?
• att kunna fånga barnens intresse i att vilja och våga berätta och förmedla sina kunskaper.
• att inte den finmotoriska utvecklingen skall vara ett hinder i skriv och läsutvecklingen.

En tanke som väckts under arbetets gång
Det hade varit en fördel om arbetet med datorer hade startat redan i förskolan.
Anledningen är att många elever redan i åk1 har kommit så långt i sin läs och skrivutveckling att de vill skriva ”rätt” redan från början vilket hindrade vissa.
Jessica och Helena

Med bakgrund av Jessicas och Helenas erfarenheter kommer kommunens Läs och Skrivprojekt starta med liknande arbetssätt i två förskoleklasser vid höstterminens början. Dessutom kommer Fontinskolan utöka sitt arbete med ytterligare två 1:or till hösten.
Kontakt: lisbeth.seden@kungalv.se