torsdag 24 februari 2011

Mobiltelefoner på idrottslektionerna?

Dagens barn och ungdomar använder datorer i allt större utsträckning. De umgås med kompisar via nätet så väl som irl. Den nya tekniken ger många spännande möjligheter, men kan också medföra vissa negativa effekter som vi behöver förhålla oss till.
Med mer tid framför en datorskärm ökar risken för att fler blir mindre fysiskt aktiva. Att barnen och ungdomarna är aktiva på fritiden blir allt viktigare men även skolan måsta ta sitt ansvar. Ett tillägg till Lgr94 gjordes 2003 och det lyder: Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen och denna beskrivning finns även kvar i Lgr11. Ämnet Idrott och hälsa är naturligtvis en viktig del i detta men alla ämnen kan bidra genom att exempelvis jobba med utomhuspedagogik, till exempel med hjälp av mobil teknik. Vi tänker återkomma i ämnet senare under läsåret.

Ska undervisningen i Idrott och hälsa då bli en teknikfri zon? Nej, jag tror att vi med hjälp av modern teknik istället kan utveckla även ämnet Idrott och hälsa. Pulsklockor, gps, mobiltelefoner och dansmattor är bara några exempel på hur man kan involvera teknik för att öka elevernas färdigheter och förståelse för hur kroppen fungerar. De kan också höja elevernas motivation till att vara mer fysiskt aktiva.
För att undersöka detta genomförde vi ett test under ett par lektioner med tema redskapsgymnastik för skolår 9. Eleverna fick träna parvis på övningar i olika redskap och med hjälp av deras egna mobiltelefoner blev de filmade av kompisen för att sedan direkt kunna se hur det såg ut. Genom att se sig själv på film är det lättare att ta till sig de tips som läraren kommer med. 
Givetvis fick vi också ha en dialog om vem och vad man får filma men detta upplevde vi inte som ett problem utan eleverna skötte detta mycket bra.

Eleverna var överlag positiva till försöket men det som förvånade oss var att inte fler än ca 50% utnyttjade möjligheten att bli filmade. Det fanns extra kameror att låna för de som inte ville ta med sig sin telefon så det var nog inte där skon klämde. Vi misstänker att orsaken var att vi presenterade försöket som ett erbjudande och att vi inte var tillräckligt tydliga med fördelarna som vi lärare tyckte det innebar att få se sig själv på film. Nästa gång kommer vi att trycka hårdare på att detta är ett viktigt redskap för att utvecklas inom momentet redskapsgymnastik.
Vi tycker att experimentet föll väl ut och kommer att utöka metoden till fler teman och även för så 7 och så 8.


Kontakt:
Johan Busck
Johan.Busck@kungalv.se