tisdag 8 januari 2013

Vägar till Arbete


VÄGAR TILL ARBETE
Teknik och samverkan ger unga bättre förutsättningar. Projektet Vägar till arbete genomförs på Mimers Hus Gymnasium i Kungälv och på Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping.

"Vägar till arbete" är ett treårigt projekt från ht 2011 till och med vt 2014 med syfte att stärka elever med olika behov genom ökad teknikanvändning i skolan och under praktikperioder. Skolorna som medverkar i projektet ska fortsätta att fördjupa de samverkansmodeller som påbörjades under pilotstudien "Olika unga - Lika förutsättningar?" för att förbättra de enskilda elevernas måluppfyllelse med sina studier och sitt framtida arbetsliv.
Projektet vill ta reda på om teknik kan vara ett bra stöd för unga, som av olika anledningar har svårigheter att klara målen i skolan. Under gymnasietiden kommer projektet att följa eleverna och erbjuda olika vägar för ett kommande arbetsliv eller fortsatta studier. Skolorna har påbörjat ett samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen och lokala arbetsgivare för att underlätta och finna vägar till arbete. 

På Mimers Hus gymnasium vill vi:
- erbjuda Eleven individuellt anpassat teknikstöd
- belysa teknikens betydelse även under praktikperioder
- planera informations och utbildningsinsatser
- samverka med skolledning, lärare, specialpedagoger, studie-och yrkesvägledare, elevhälsan samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skoldatateket, landsting och kommuner.

Projektet "Vägar till arbete" är treårigt och drivs av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, Synskadades Riksförbund SRF, Riksförbundet Attention, Dyslexiförbundet FMLS, Autism- och Aspergerförbundet samt Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning FUB. Projektet finansieras med stöd från Arvsfonden.

Vill du läsa mer kan du gå in via länken till Hjälpmedelsinstitutet och Arvsfondsprojekten där vi berättar om hur vi arbetar och sprider projektet.

Välkommen att testa vad ett kognitivt funktionshinder kan innebära via länken Kognitionssimulatorn

Vi som arbetar i projektet på Mimers Hus Gymnasium 
Janet Nilsson IT-pedagog, ansvarig för Skoldatateket 
Yoe Hultberg arbetsterapeut
Ewa Whalin specialpedagog, projektledare
Kontakt:
Janet Nilsson
janet.nilsson@kungalv.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar