fredag 12 oktober 2012

Pedagogiska verktyg på nätet


På en av stationerna på vår mässa presenterade vi ett antal enkla verktyg som du kan använda i ditt klassrum. Enkla för både dig och dina elever. Du behöver inte skapa några konton och de flesta är web2.0 applikationer, dvs. du kan använda dem direkt på webben. Jing, Easy interactive tool och Pointofix behöver laddas ner. Pointofix finns på alla Kungälvs varsin-datorer.
Här kommer en förteckning och adresser till de program som presenterades.

Jing (gratisprogram på nätet)
 • Ta en bild av det du ser på dataskärmen.
 • Inspelning upp till 5 minuter av det som händer på skärmen.
Du kan t ex använda Jing för att spela in muntlig feedback samtidigt som du visar i dokument vad som är bra eller kan utvecklas. Du kan också ta en bild av något på skärmen och dela det med klassen, eller dina elever kan använda det för att samarbeta eller ställa frågor.
Här kan du ladda ner programmet http://www.techsmith.com/download/jing/default.asp
Easy interactive tool (gratisprogram på nätet)
 • Skriva och rita på skärmen, med olika färger.
 • Spotlightfunktion
Pointofix (finns i Varsin-datorerna)
Skriva och rita på skärmen, med olika färger.
Här kan du ladda ner programmet
http://www.pointofix.de/download.php
QikPad (gratisverktyg på nätet)
 • Arbeta tillsammans med dokument, projekt i nutid.
 • Flera användare kan omedelbart se uppdateringar som sker, bokstav för bokstav.
 • Möjlighet att spara.
Du kan t ex använda QikPad för att följa elevernas arbete i grupp, ge dem feedback eller få frågor via datorn. Eleverna kan samarbeta i gruppen och tydligt se vem som gör vad.
Adressen till verktyget är
http://qikpad.co.uk/
Corkboard (gratisverktyg på nätet)
 • Post-it-funktion
 • Möjlighet att spara
Du kan t ex använda Corkboard för att låta eleverna skriva på egna post-it som visas samtidigt på tavlan.
Adressen till verktyget är http://hello.corkboard.me/
Mentimeter (gratisverktyg på nätet)
 • Mentometerfunktion
Du kan använda Mentimeter för snabb återkoppling där alla elever får komma till tals. Svarsresultat på en fråga redovisas i staplar. Varför inte använda Mentimeter för elevmedverkan, som lektionsöppnare eller utgångspunkt för vidare diskussion?
Adressen till verktyget är www.mentimeter.com
Voto (gratisverktyg på nätet)
 • Mentometerfunktion
Voto har samma funktion som Mentimeter men här har du möjlighet att ställa fler frågor i samma undersökning.
Adressen till verktyget är http://voto.se/

Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar