måndag 8 oktober 2012

”Från noll till koll” – minimässa i samarbete med biblioteket kring den digitala utvecklingen


Då har vi haft ännu en tillställning för att öka kunskapsnivån bland våra pedagoger och föräldrar. Den stora frågan är solklar – vad gör vi för fel? Varför kommer det 100-150 personer till ett dukat bord? Varför inte 500 eller ännu fler? Den självvärdering vi gjort i alla skolor visar tydligt på ett stort behov av kompetensutveckling av pedagoger och rektorer inom detta område. Den visar också på en brist i styrning och engagemang från rektorer och högre chefer, och här tror jag att vi har svaret. Det måste hända nåt i rektorsleden annars tar det alldeles för lång tid att vända skutan.

Om vi skall nämna något om mässan så blir det ändå en positiv kommentar. Engagerade föredragshållare och utställare. Det praktiska runt själva arrangemanget fungerade också bra. Vi kommer att utvärdera mässan och kommer troligen tillbaka igen. Många pedagoger, föräldrar och andra som besökte Mimers Hus har uttryckt sitt gillande.
Vi kommer under hösten förmedla innehållet till berörda mottagare. För det första är det viktigt att de resurser vi betalar kommunlicenser för och som alla har tillgång till också utnyttjas. T.ex: Creaza, Fronter, Musik i Media, NE Skola och olika hjälpprogram. För det andra och absolut viktigast är att elever som har behov av stöd och där det finns bra digitala hjälp verkligen får det. Dvs att våra pedagoger och skolledare vet vilken hjälp som finns för olika behov och tar del av den kompetensutveckling som erbjuds. Då först kan vi börja tala om en likvärdig skola. Det var detta, att alla vet vad det finns för möjligheter, som rubriken på mässan syftade på – nämligen att alla skulle få full koll.

Kontakt:
Magnus Kvist
magnus.kvist@kungalv.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar