onsdag 30 november 2011

Android, surfplattor i förskolan

Nu är surfplattorna utdelade till alla förskoleavdelningar och användningen börjar ta fart. Vi har hittills haft en träff där vi gick igenom hur man får igång surfplattan, skapar konto, kopplar upp den på vårt nätverk, laddar hem appar mm. Och en första träff för det nätverk som skall inrikta sig mer på de pedagogiska frågorna. Det viktigaste!


Pedagogerna som var med på träffen kom från olika enheter vilket gjorde att de hade erfarenheter de kunde delge varandra om hur de använt surfplattan. Gemensamt för dem alla var att de sa att barnen var förtjusta. En av pedagogerna berättade att hon hade hittat timern på surfplattan och satte in tid så att den larmade för att det skulle bli rättvist och att alla barn skulle få ha den lika länge. Alla ville vara med och använda ”fingerdatorn” som barnen kallade den. 
Pedagogerna var dessutom överens om att det var många förmågor som tränades. Det var naturligtvis apparnas innehåll men även turtagning, samarbete, hänsyn, att behöva vänta mm som tränades.
En app som heter My baby piano hade använts i en småbarnsgrupp och den hade gett upphov till att barnen i gruppen utövade fysiska aktiviteter och en härlig fantasi. När ett av barnen spelade på pianot började övriga barn att hoppa och dansa. Då den appen byttes och de använde Animal Party istället, förvandlades barnen i fantasin till lejon och leoparder som smög runt i rummet och härmade djurets läte som fanns som en ljudfil i surfplattan.
För nätverkets fortsatta arbete har vi skapat en yta i vår lärplattform där vi skall hjälps åt att samla tips på appar, pedagogiska idéer och där det även finns ett forum där alla inbjudna pedagoger kan ställa frågor. Alla känner sig inte bekväma med att använda surfplattan och då är det viktigt att ha någon eller någonstans att vända sig för att få hjälp.
Vår nästa träff kommer vi ha den 23 januari och till dess hoppas jag att vi  har hittat många nya appar och många nya sätt att använda det nya verktyget.
Kontakt:

Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar