måndag 12 december 2011

Pedagogiskt café, tema GPS

Vid terminens sista pedagogiska café var temat GPS i förskola och skola. Vi fick höra pedagoger från olika verksamheter som berättade hur de använt den i sin barngrupp och sina klasser. Annika, en förskollärare började med att berätta hur hon hade kommit i kontakt med GPS:en och hur hon använt den som verktyg med 5 åringarna på förskolan. För henne har det blivit naturligt att koppla det till matematiken eftersom hon själv är handledare i ett mattenätverk i kommunen. Hon berättade hur de går ut i närområdet och barnen får söka cacher som hon lagt ut. I lådorna finns sedan uppdrag de skall utföra. De använder sen skogens material för att lösa matteproblem. Tre pinnar kan bli en triangel, en grupp barn kan bilda en cirkel osv. Det Annika tryckte på var att en viktig del i barnens lärande är att få uppleva för att lära. Hon visade också citat från Lpfö där Gps:en fick stöd och blev ett utmärkt verktyg för att träna t.ex läge och riktning.

Vi fick dessutom höra hur en 4:a använt gps:er för att söka cacher runt sin skola. I cacherna låg problemlösningsuppgifter som skulle utmana dem att hitta lösningar som utmanade deras kreativitet. De skulle räkna ut hur högt huset var som fanns där de hittade cachen. Det var ett trevåningshus så det var ingen idé att försöka börja mäta. Nästa uppgift var att räkna ut omkretsen på ett däck som var gömställe för en annan cache. En annan att räkna ut vikten på en stor sten. När grupperna hade hittat alla cacherna och gjort sina uträkningar gick de tillbaka till klassrummet och diskuterade gruppernas strategier och vilka verktyg de använt. Många intressanta diskussioner blev det. Ni kan läsa mer utförligt om detta tidigare i vår blogg, maj 2011.  
En klass på högstadiet har använt gps:en då de var ute och orienterade. Datan har de sedan tagit in i datorn för att i ett program se vilken väg och med vilken hastighet de hade gått. De hade också mätt upp en sträcka på hundra meter för att få en känsla av tid och avstånd. De fick då uppskatta hur lång tid det skulle ta och sen springa sträckan för att få en känsla för hur långt det är. En annan övning var att eleverna skulle gå till två olika skolor. Den ena gruppen gick till skola 1 och den andra gruppen gick till skola2.  De skulle med hjälp av gps:en mäta hur långt det var och se vilken tid det tog till respektive plats. Uppdraget var att gå så fort som möjligt fram och tillbaka. Sen fick de jämföra tiden och de olika avstånden.

Vi blev också introducerade i hur man kan använda pulsklockor i undervisningen. Ett sätt att göra eleverna medvetna av vad som händer i kroppen när man rör sig. Hur mycket ökar pulsen då jag utför olika aktiviteter. Ett utmärkt verktyg i idrotten. Detta är något de kommer att jobba vidare med under våren, så då kommer ni att kunna läsa mer om det här.

Med på träffen var en lärare från Mimer Hus och hon såg många nya utmaningar  och möjligheter att använda gps:en på gymnasiet. Det vi kan konstatera är alltså att en gps är ett verktyg som kan användas i förskolan och ända upp till gymnasiet.
Kontakt:
Lisbeth Sedén
lisbeth.seden@kungalv.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar