torsdag 24 mars 2011

Positiva elever med varsin dator.

Ett av seminarierna hölls av fyra elever på DaVinciprogrammet, MimersHus i Kungälv, där alla elever fick var sin dator när de började gymnasiet i höstas. De började med att presentera några av de program de använde i ämnet fysik.

Multimedia motion, ett program där de kan kan göra fysikaliska beräkningar på rörelser med hjälp av filmer och funktioner som gör det möjligt att göra mätningar. Mätningarna överför de sedan till Excel där de skriver sin labb-rapport.
Circuit shop är ett program där de bygger elektroniska kretsar utan att få trassel på sladdarna, något som eleverna uppskattade. De kopplar komponenterna, väljer styrka och effekt och klickar därefter på analys för att se om kopplingen är riktigt gjord.
Stellarium är ett gratis program där de kan studera stjärnhimlen både historiskt, i nutid och med hjälp av beräkningar hur det kommer att se ut i framtiden. De kan välja utgångspunkt, att de t.ex. befinner sig på mars,och kan då se ner på jorden.
En uppgift de hade fått var att mäta avståndet till månen. De hade löst uppgiften med hjälp av triangulering. De mätte avståndet till sydpolen och sen till nordpolen och fick då fram bassträckan. Därefter kunde de räkna ut avståndet med hjälp av vinkeln.

Ett annat viktigt verktyg de använder är lärplattformen, Fronter. Här får de uppgifter, länkar och information från pedagogerna. De lämnar in sina uppgifter via inlämningsmappar. I inlämningsmapparna sker sen en kommunikation mellan elev och pedagog. De får kommentarer till till inlämningen och får möjlighet utveckla sina uppgifter. Eleverna upplever att arbetssättet är jättebra och att det ger dem stor flexibilitet.

Både elever och pedagoger lägger in sina kontaktuppgifter så att det är lätt att kontakta varandra.

Efter elevernas presentation var det fritt fram att ställa frågor. Åhörarna var nyfikna på hur eleverna upplevde det att ha tillgång till en egen dator.

Eleverna såg bara fördelar och flexibiliteten var det argument som verkade tyngst. Både tid och rum blev underordnat. De kände dessutom att de kunde välja det verktyg som passade. En av flickorna nämnde, att ibland antecknar jag med papper och penna och ibland med datorn. Hur tycker lärarna att det fungerar? Jo även lärarna är positiva och tycker att det är bra. Har ni fått några etiska regler?Självklart finns det regler. När det är genomgång så skall locket vara på om det inte är så att de skall anteckna och visst går det att missbruka men det ansvaret måste eleverna ta och för dem var det självklart. Deras arbete sparade de på datorn eller på Fronter och backup fick de själva ombesörja, det fungerade bra. Sista frågan innan tiden var slut var hur det fungerade med OpenOffice. Inga problem!

Att döma utav detta kommer implementeringen av Varsin dator gå som en dans, se möjligheterna!
Kontakt:
Lisbeth Sedén

lisbeth.seden@kungalv.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar