torsdag 27 maj 2010

Föräldrainformation i videoformat

Thorildskolan i Kungälv har sedan ungefär ett år tillbaka producerat videoklipp som komplement till den textinformation som skickas ut till föräldrarna. Klippen bäddas in i kommunens lärplattform (Fronter) och finns då tillgänglig på samma plats som informationen i textformat.
För att underlätta för föräldrar som inte kan svenska så bra spelar skolan in videoklipp både på kurdiska och arabiska.

Idéen till Videonytt kom från en av skolans lärare som ungefär en gång i månaden spelar in rektorn med en enkel videokamera. Videoklippen har lagts in i Fronter och alltså bara kunnats se av de som har tillgång, men från och med maj 2010 läggs klippen ut på YouTube och är därmed öppna för alla.
Ann Ryström, rektor, berättar om satsningen:
”- Det känns mer personligt att informera via video, de får ett ansikte att koppla ihop informationen med. Dessutom får man med betoningar som inte går att förmedla i textform.
Det är också ett nytt grepp för att nå de föräldrar som inte behärskar språket så bra, detta är en grupp som inte alltid är så lätt att nå.
Vi lägger inte så mycket tid på detta, inga avancerade produktioner. Om vi gjort det tror jag att det finns en risk att vi inte hade kunnat få rutin på det. Det tror jag är bra att tänka på om man vill starta något liknande”
Föräldrar har kunnat kommentera i ett diskussionsforum och här är några synpunkter:

”när jag fick se "videonytt" vilken grej! Är ny förälder på skolan och har aldrig sett detta innan på någon skola.  fem stjärnor av fem möjliga”

”HEJ vill bara tala om att videonytt är toppen bra för oss föräldrar”


Länkar till videonytt:
http://www.youtube.com/watch?v=AfbU_60u0lo
http://www.youtube.com/watch?v=S60ugBAxs3c (Kurdiska)

Kontakt:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar