tisdag 18 maj 2010

Skriv och läsprojekt på Fontinskolan i Kungälv

Under hösttermien 2009 ville vi starta ett skriv och läsprojekt där datorn
används. Jessica och Helena på Fontinskolan blev tillfrågade och nappade direkt. Med 5 extra datorer, möjlighet att skriva ut i klassrummet och handledning av EnIT satte de igång. Läs om deras erfarenheter nu efter att ha jobbat snart två terminer.

Vi fick en förfrågan om vi ville ha gamla datorer till en nystartad 1:a på Fontinskolan.
Vi fick fria händer att använda dessa i undervisningen.
I september kom Arne Trageton till Ale och vi var där och lyssnade på honom.
Detta väckte tankar och idéer hos oss om hur vi skulle vilja arbeta med datorer som hjälpmedel.
Vi såg det som en utmaning att:
• locka till läs-och skrivintresse med hjälp av datorn.
• fånga fler elever i olika språkutvecklingsstadier.
• hitta ett gemensamt forum för pojkar och flickor, där finmotorik inte fick stoppa elevernas skrivglädje och fantasi.
Vi möblerade om i klassrummet efter våra förutsättningar och ordnade ”datavrår” med ståskrivplatser. Där barnen kunde stå 2 och 2 och arbeta, men vi märkte ganska snart att barnen blev trötta och gav upp.
Vi möblerade om igen så att de satt i grupper och arbetade. Resultatet blev att texterna blev längre och mer innehållsrika, de orkade jobba längre.

Tanken var att eleverna skulle hjälpas åt, samtala fram texten, stötta och lyfta varandra i skrivandet. Vi har inte gått in och rättat texter utan främst arbetat med att eleverna skall våga och känna glädje i sitt skrivande. Vi har endast hjälpt de elever att stava som har bett om stavningshjälp.
Eleverna har skrivit om olika teman, studiebesök, böcker och teaterbesök.
De har även skrivit egna berättelser som de målat bilder till.

Varför skall vi använda datorn i läs och skrivutvecklingen?
• att kunna fånga barnens intresse i att vilja och våga berätta och förmedla sina kunskaper.
• att inte den finmotoriska utvecklingen skall vara ett hinder i skriv och läsutvecklingen.

En tanke som väckts under arbetets gång
Det hade varit en fördel om arbetet med datorer hade startat redan i förskolan.
Anledningen är att många elever redan i åk1 har kommit så långt i sin läs och skrivutveckling att de vill skriva ”rätt” redan från början vilket hindrade vissa.
Jessica och Helena

Med bakgrund av Jessicas och Helenas erfarenheter kommer kommunens Läs och Skrivprojekt starta med liknande arbetssätt i två förskoleklasser vid höstterminens början. Dessutom kommer Fontinskolan utöka sitt arbete med ytterligare två 1:or till hösten.
Kontakt: lisbeth.seden@kungalv.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar