måndag 12 april 2010

Nu startar vi bloggen

Enheten för IT-pedagogik i Kungälv startar en blogg för att beskriva olika projekt vi arbetar med

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar